3. Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije SMIV

Report
SMIV je računalna web aplikacija koja
omogućava korisnicima sustavno praćenje,
mjerenje i verifikaciju provedenih mjera
energetske učinkovitosti
Mjere energetske učinkovitosti se prate i verificiraju u četiri
sektora neposredne potrošnje:




Kućanstvo
Industrija
Uslužni sektor
Transport
Web aplikacija koristi Metodologiju “odozdo prema gore” (engl.
Bottom-up) koja je opisana u Pravilniku o metodologiji za
praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u neposrednoj
potrošnji.
Mjere EnU prema pravilniku o MiV
Osnovna namjena SMIV-a je praćenje provedbe Nacionalnog
Akcijskog Plana za Energetsku Učinkovitost.
Registar provedenih projekata podrazumijeva pohranjivanje
sljedećih podataka:
• Uštede energije (kWh)
• Smanjenje emisije (tCO2)
• Troškove implementiranih mjera (investicije u mjere) (kn)
Registar planova podrazumijeva pohranu ciljeva i planiranih
mjera energetske učinkovitosti gradova, županija, općina…
Planovi na različtim nivoima
Država
Županije
Gradovi/
Općine
Implementirani projekti
Proces pridruživanja
mjere planovima
Podjela planova po razinama
Plan Grada – Zagreb
Plan Grada – Sisak
Plan županije - Sisačko-moslavačka
županije
Nacionalni akcijski plan –
Republika Hrvatska
SMIV Obrazac
za unos plana
Obveze javnog sektora prema ZENU
Izrada godišnjeg plana energetske učinkovitosti (prvi plan je potrebno izraditi
do kraja 2014. za razdoblje 2015.)
Izrada trogodišnjeg plana energetske učinkovitosti (prvi plan je potrebno
izraditi do kraja 2016. za razdoblje od 2017.-2019.)
Imenovanje odgovorne osobe za unos podataka u SMIV
Unos podataka u SMIV
• javni sektor
• pružatelji energetske usluge
• davatelji subvencije

similar documents