E2 Jak je to s fluorem a jodem v potřebách našich dětí

Report
Jak je to s fluorem a jódem
v potřebách našich dětí
MUDr. Miroslava Adamcová
Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK Praha
Poděbrady, 17. 11. 2012
Kde se fluor přirozeně vyskytuje?
n
Fluor je biogenní prvek – v přírodě se vyskytuje ve formě fluoridových aniontů
rozpuštěný ve vodě a vodných roztocích.
n
Vyskytuje se v mnoha potravinách, nejvyšší výskyt je v mořských rybách a
mořských plodech.
n
Ve vnitrozemských státech se používá/používala fluorizace pitné vody, v našich
zemích byla ukončena v roce1989.
n
Přirozené množství fluoru v pitné vodě je v ČR většinou mezi 0,3 – 0,6 mg/l
(přesnou informaci v daném regionu podá OHS).
2
Koncentrace fluoru v nápojích a jídle – doporučený denní
příjem je 0,05 mg/kg/den
Produkt
Průměrný příjem z 1 kg / 1 litru potravin v ppm
(1,0 ppm – doporučená denní dávka)
Džus
1,03
Soda
0,74
Cola
0,70
Instantní čaj
3,00
Ryba vařená
2,10
Rybičky v konzervě
4,57
Kuřecí maso
3,61
Sušené mléko
0,97
Mateřské mléko
0,005 – 0,01
Fluoridovaná sůl
200 – 250
3
Dostatečný příjem fluoru snižuje náchylnost zubní skloviny
ke vzniku zubního kazu
n
Suplementace fluoridem je vhodná v době, kdy se prořezává dočasný chrup,
doporučuje se u plně kojených dětí a tam, kde se k přípravě umělé výživy používá
voda s obsahem fluoru pod 0,3 mg/l
n
Pokud voda obsahuje fluor v množství 0,3 – 0,6 mg/l, suplementace se
nedoporučuje, po domluvě se stomatologem je možné od tří let věku používat
zubní pastu s fluorem.
n
Tabulka obsah fluoridu v balených vodách:
Kojenecké vody
Českomoravská voda
Horský pramen
Skalní voda
Aqua kojenec
Niko
mg F-/l
0,068
0,113
0,118
0,131
0,164
Stolní vody
mg F-/l
Aquila neperlivá
Toma voda
Aqua Belle
0,048
0,056
0,154
Hochman
0,173
Dobrá voda neperlivá
0,710
4
Nadměrný příjem fluoru od narození do šesti až osmi let
věku může vést k fluoróze dočasného, případně trvalého
chrupu
n
Fluoróza je poškození buněk tvořících zubní sklovinu (ameloblastů) a je vyvolána
příliš velkým přísunem fluoru v období mineralizace skloviny (při růstu zubů).
n
Těžší forma fluorózy je nevratné postižení.
n
Vzhledem k individuálnímu a obtížně definovanému příjmu fluoru v dětské stravě
je třeba přistupovat ke každému pacientovi individuálně.
5
Preventivní dětská stomatologická péče, lokální fluorizace a
nekariogenní strava jsou mnohdy dostačující pro správný
vývoj dětského chrupu
n
Obecně se od celkové suplementace ustupuje, lokální fluorizace se rovněž
stomatology většinou doporučuje až od pěti let věku.
n
Důležitá je preventivní stomatologická péče, zubní hygiena a složení stravy dítěte.
n
Strava by měla být nekariogenní (tzn. omezit cukry, sladké a kyselé nápoje)
Zubní pasty
Dětská 3 – 6 let
Pro školáky
Kosmetické pasty
Terapeutické pasty
ppm F
250 – 400
500 – 1 000
1 000 – 1 500
1 800 – 2 500
6
Kde se vyskytuje jód?
n
Jód se přirozeně vyskytuje v mořské vodě, přirozeným zdrojem pro člověka jsou
mořské ryby a plody moře.
n
Vnitrozemské státy měly problémy s nedostatkem jódu, od konce 40. let minulého
století se na našem území zavedlo jódování kuchyňské soli.
n
V současnosti se používají stabilnější jodičnany, norma je 27 mg jódu (+/- 7 mg)
na 1 kg soli.
n
Často užívané soli v kuchyni – alpská a mořská nemají přirozeně dostatečný
obsah jódu, musí být rovněž jodované.
n
Nejistý obsah jódu je v některých potravinách (mléčné výrobky), vysoký obsah pak
v sushi a mořských řasách.
7
Jód je nezbytný pro správnou funkci štítné žlázy, ve formě
jodidu je zabudován v hormonech štítné žlázy
n
Hormony štítné žlázy ovlivňují metabolismus cukrů, tuků a bílkovin, ovlivňují funkci
všech orgánů a tkání v lidském těle.
n
Během vývoje poldu a první roky po narození ovlivňují vývoj mozku.
n
U dětí a dospívajících nedostatek jódu vede k poruše vývoje mentálních
schopností a snížení IQ.
n
Zvýšené i snížené hladiny hormonů štítné žlázy je dlouhodobě neslučitelné se
životem.
n
Doporučení endokrinologické společnosti je suplementovat přijem jódu v období
těhotenství a kojení a u některých adolescentů.
Doporučená dávka jódu
Kojenci a malé děti
Děti a mladiství
Dospělí
Těhotné a kojící matky
µg/den
50 – 100
150
150 – 200
250
8
Nedostatek jódu i v současné době způsobuje zdravotní
komplikace až u 1/3 světové populace
n
Nejčastějším onemocněním z nedostatku jódu je endemická struma, dříve se
častěji vyskytoval i kreténismus.
n
V současné době je v ČR zaveden celoplošný novorozenecký screening
kongenitální hypothyreosy, který by měl podchytit onemocnění štítné žlázy u
novorozence a včasnou léčbou zabránit nevratnému poškození mozku.
n
Nadbytek jódu ve stravě u zdravého jedince nezpůsobí problém, ale u latentní
formy onemocnění může vést k závažným komplikacím.
n
Dostatečný příjem jódu lze sledovat dle jódurie
Hodnocení jódurie
optimální koncentrace
v graviditě a při laktaci
závažný nedostatek jódu
nadměrná saturace jódem
µg/l
150 – 200
150 – 250
≤ 49
≥ 300
9
V současné době se doporučuje přijem mořské ryby dvakrát
týdně, nedostatečný může být přijem jen z kuchyňské soli
n
Přestože se kuchyňská sůl joduje, pro vyšší výskyt hypertenze a kardiologických
onemocnění u dospělých pacientů se doporučuje snížit přijem soli na max 3 g
denně (norma pro dospělé bez rizika 5 g/den).
n
U dětí je příjem soli omezen dle věkových skupin, nicméně zde jsou u dětí od tří
let limity v ČR překračovány, a to až trojnásobně.
Věk
0 – 6 měsíců
7 – 12 měsíců
1 – 3 roky
4 – 8 let
9 – 18 let
Sůl g/den
0,26
0,18
2,17
2,60
3,20
Tabulka: Doporučený příjem soli u dětí (převzato z Food and Nutrition Board Institute of Medicine, National Academics)
10
Jak je to tedy s fluorem a jódem u našich dětí?
n
V současné době je vzhledem ke složení dětské stravy a
častému užívání vitamínových a minerálových doplňků
většina dětí spíše ohrožena vyšším příjmem fluoru a jódu než
jejich nedostatkem.
11

similar documents