Teme za esej

Report
Teme za esej
Lokalne financije
05.11.2014.
1.) Regionalna politika Europske unije – trendovi,
razvijena i nerazvijena područja, lokalna strategija
2.) Fondovi Europske unije kao novi izvor prihoda
lokalnih proračuna
3.) Uloga i pespektive lokalnih jedinica vlasti u
Republici Hrvatskoj - kamo krenuti?
4.) Odnos države i lokalnih jedinica vlasti – proračuni i
dileme između njih
5.) Lokalne javne usluge – kako poboljšati kvalitetu
lokalnog stanovništva?

similar documents