спеціаліст Інформація про членів методичної комісії

Report
Миколаївський
професійний ліцей
Творчий портрет
методичної комісії
гуманітарних
дисциплін
“Розвиток творчого потенціалу учнів та
викладачів з використанням інноваційних
технологій на уроках суспільно-гуманітарного
циклу”.
У МК 8 вчителів, з них:
1 вчитель має вищу категорію,
педагогічне звання – старший учитель,
6 вчителя – першу категорію,
1 вчителя – спеціаліст
№
з/п
П.І.Б.
викладача
Предмет, який викладає
1.
Бакаляр Л.В.
Англійська мова.
2.
Дишлик Л.Я.
Економіка, географія, Людина і Світ,
галузева економіка.
3.
Заікіна Н.М.
Всесвітня історія, історія України.
4.
Олійник Н.В.
Українська мова і література.
5.
Пелюх Л.В.
Світова література, українське ділове
мовлення, історія мистецтв, техніка
пошуку роботи, художня культура.
6.
Ровінська О.А.
Українська мова і література.
7.
Грищук Г.Д.
Англійська мова.
8.
Усатюк А.Ф.
Основи права.
Методична діяльність комісії
суспільно- гуманітарного циклу
Відкриті уроки
Предметні тижні
Підвищення кваліфікації
Виступи на педрадах та робота в методичній
комісії
Работа по самоосвіті
Методичні теми, над якими
працюють викладачі
Бакаляр
Людмила
Володимирівна
Професійна
спрямованість на уроках
англійської мови.
Грищук
Галина
Дмитрівна
Використання засобів
інформаційно-комунікативних
технологій у процесі вивчення
англійської мови.
Дишлик
Лариса Яківна
Формування навиків самостійної
роботи на уроках економіки.
Заікіна
Ніна Михайлівна.
Формування творчої активності
учнів на уроках історії.
Пелюх
Лідія Вікторівна
Формування моральноактивної особистості на
уроках світової літератури.
Ровінська
Олена Анатоліївна
Розвиток комунікативних умінь учнів в
основі професійної спрямованості на
уроках української мови та
літератури..
Олійник
Наталя Володимирівна
Актуалізація опорних знань на
уроках української мови і
літератури.
Формування правової
Усатюк
Анатолій Федорович компетентності учнів на уроках
основ правових знань.
Моніторинг навчальної діяльності
2013 – 2014 навчальний рік. I семестр
.
Рівень навчальних досягнень
Предмети
К-ть Початковий Середній
учнів
1.Бакаляр Л.В.
2.Грищук Г.Д.
3.Пелюх Л.В.
4.Дишлик Л.Я.
5. Заікіна Н.М.
6.Ровінська О.А.
7.Олійник Н.В.
8.Усатюк А.Ф.
29
175
85
145
119
105
28
18
Всього
Достатній
Високий
Н/а
С/б
5б
6б
6б
6б
5б
5б
5б
6б
3%
12%
3%
5%
-
87%
70%
55%
49%
58%
70%
93%
95%
10%
19%
16%
38%
26%
20%
7%
5%
1%
9%
4%
5%
1%
-
1-3%
12-7%
7- 8%
12-9%
10- 9%
4-4%
-
3%
72%
17%
3%
46-5%
Загальний моніторинг навчальної
діяльності.
3.00%
3.00%
17.00%
Середній рівень
Достатній рівень
72.00%
Високий рівень
Початковийрівень
Неатестовані
5,00%
Виставка методичних напрацювань
Елементи урочної системи
організації процесу навчання
•
•
•
•
•
•
•
Основною одиницею занять є урок.
Учні об'єднані в групи за віком та рівнем
підготовки.
Існує постійний склад групи на весь період
навчання.
Заняття обов'язкові для всіх.
Існує розклад занять, перерв, єдиний навчальний
рік і канікули.
Робота всіх учнів у групі відбувається одночасно і
по одній темі за єдиним для всіх учнів планом.
Навчальним процесом керує вчитель.
Ровінська О.А “Іван Карпенко –Карий.Трагікомедія
“Мартин Борулля”
Заікіна Н.М. “Нова економічна
політика.”
Пелюх Л.В.”Московські та Єршалаївські розділи
роману М.Булгакова.”
Технології інтерактивного навчання
Інтерактивні технології кооперативного
навчання
•
•
•
•
Робота в парах
Два – чотири – всі разом
Карусель
Робота в малих групах
Технології колективно-групового навчання
•
•
•
•
Мікрофон
Мозковий штурм
Навчаючись – учусь.
Аналіз ситуації.
День рідної мови
Завдання на 2013-2014 н.р.
1.Збудувати навчальний процес з урахуванням з
індивідуальності кожного учня: його потреб, мотивів,
активності, інтелекту.
2.Сприяти підвищенню професійної компетентності,
зростанню педагогічної майстерності та розвитку творчого
потенціалу викладача, спрямованого на оптимальне
формування і розвиток особистості учня, його
самовираження й самореалізацію.
3. ВИЯВЛЯТИ ТА ПРАЦЮВАТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
4.ФОРМУВАТИ УМІННЯ І НАВИЧКИ , ЯКІ Є ВАЖЛИВИМ ЗАСОБОМ
РОЗВИТКУ І САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ.
5.СВОЄЧАСНО ВИЯВЛЯТИ І СПРИЯТИ УСУНЕННЮ ПРИЧИН, ЯКІ
ГАЛЬМУЮТЬ ВДОСКОНАЛЕННЮ МЕТОДИЧНОГО РІВНЯ ВЧИТЕЛЯ.
УСПІХІВ У НОВОМУ РОЦІ!

similar documents