Wim Rollfs of Roelofs (Gemeente Amsterdam)

Report
De Standaard 2015
Wim Rollfs of Roelofs
Gemeente Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
Inventarisatie gebruik RAW
Opdrachtnemers
Advies en Ingenieursbureaus
Inventarisatie gebruik RAW
Stellingen:
RAW bepalingen niet meer nodig
Alles in geïntegreerde contracten
RAW rol in UAV-GC
Standaard RAW 2015
Tervisielegging medio juni 2014
Bijeenkomst Bouwend Nederland
Commentaren op tervisielegging (555 stuks)
RAW
RAW 2015
2015 t.o.v.
t.o.v. RAW
RAW 2010:
2010
Onderdelen verdwenen uit de RAW
Verschuivingen/herindeling
Nieuwe onderdelen
Aangepaste artikelen
Wijzigingen/nieuw
RAW 2015 t.o.v. RAW 2010
Technische bepalingen wegverhardingen verhuizen
Wijzigingen/nieuw
RAW 2015 t.o.v. RAW 2010
Technische bepalingen wegverhardingen verhuizen
Wijzigingen/nieuw
RAW 2015 t.o.v. RAW 2010
Verwijzingen naar proeven
Directe verwijzing NEN-EN in de artikelen
Hernummering proeven
Wijzigingen/nieuw
RAW 2015 t.o.v. RAW 2010
Onderdelen v.h. 30.4 t/m 30.6 vervallen
Repavemethode, Remixpulsmethode en de Remixmethode
Wijzigingen/nieuw
RAW 2015 t.o.v. RAW 2010
Onderdelen v.h. 30.4 t/m 30.6 vervallen
Repavemethode, Remixpulsmethode en de Remixmethode
Wijzigingen/nieuw
RAW 2015 t.o.v. RAW 2010
! NIEUW !
Wijzigingen/nieuw
RAW 2015 t.o.v. RAW 2010
Hoofdstuk 81.2
Dunne Geluidsreducerende
Deklagen (DGD)
Wijzigingen/nieuw
RAW 2015 t.o.v. RAW 2010
Opleveringsonderzoek
Kortingsbepalingen
Garantiesbepalingen
Wijziging in kortingsregeling
Reden van aanpassing kortingsregeling:
Klachten over wildgroei opdrachtnemers
Ontevredenheid opdrachtgevers
Inventarisatie: 85% van de asfaltbestekken
op onderdelen aangepast
Formule kortingsregeling laagdikte
K = P x O x ((Lb – L - Ltol+4)/18)2
Tolerantie in mm
Korting
Gemeten laagdikte
Eenheidsprijs in €/m2
Laagdikte bestek in mm
Boorvak in m2
Voorbeeld kortingsregeling laagdikte
Oppervlakte uitvoeringseenheid 6.000 m2, 4 boorvakken van 1.500 m2
Laagdikte volgens bestek: 60 mm, aangebracht op voorgaande asfaltlaag
Prijs per eenheid: € 50,- per ton. Gemiddelde laagdikte uitv. eenheid voldoet.
Voorbeeld 1:
Gemiddeld gemeten laagdikte boorkern 54,0 mm
Negatieve afwijking t.o.v. bestek 6,0 mm
(€ 50,- * 60 * 0,0025) * 1.500 * ((60 – 54 – 5 + 4) / 18)2 = € 868,Volgens de Standaard 2010 bedroeg de korting 2.100 * 1.500/2.000 = € 157,-
Voorbeeld kortingsregeling laagdikte
Oppervlakte uitvoeringseenheid 6.000 m2, 4 boorvakken van 1.500 m2
Laagdikte volgens bestek: 60 mm, aangebracht op voorgaande asfaltlaag
Prijs per eenheid: € 50,- per ton, Gemiddelde laagdikte uitv. eenheid voldoet
Voorbeeld 2:
Gemiddeld gemeten laagdikte boorkern 51,0 mm
Negatieve afwijking 9,0 mm
(€ 50,- * 60 * 0,0025) * 1.500 * ((60 – 51 – 5 + 4) / 18)2 = € 2.222,Volgens de Standaard 2010 bedroeg de korting 2.100 * 1.500/2.000 = € 157,-
Wijziging in kortingsregeling
onthouding goedkeuring
korting
tolerantie
korting
onthouding goedkeuring
eis
n=2
n=2
eis
n=20
n=20
onthouding goedkeuring
onthouding goedkeuring
tolerantie
Wijziging in garantieregeling
Veel langere garanties dan 3 jaar in RAW 2010
Wens van opdrachtgevers om meer zekerheid
via langere garantie
3 jaar gelijk getrokken met 5 jaar UAV
Agenda 2.0 WGA
Agenda 2.0 WGA
En nog meer……..
Functioneel specificeren
Functioneel spec. in gemeentelijk gebied ?
Areaal asfaltverhardingen Amsterdam:
Totaal areaal verhardingen 1.200 km,
ca. 25 miljoen m2
Totaal opp. asfalt 6,5 miljoen m2
Hoofdinfrastructuur Amsterdam
(Hoofnet Auto): 2,2 miljoen m2
Functioneel spec. in gemeentelijk gebied ?
Functioneel spec. in gemeentelijk gebied ?
Standaard RAW Bepalingen 2015
gereed !
&
Buurman
Buurman
Standaard RAW Bepalingen 2015
gereed !
&
Buurman
Buurman
Op naar de Standaard RAW
Bepalingen 2020
RAW 2010
Bedankt voor uw aandacht
RAW 2015

similar documents