pptx - 1zsdobrisprojekt.cz

Report
Autorem materiálu je Ing. Eva Skalická,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram
Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz
Znáš jednotky délky?
Víš jaké jsou mezi nimi vztahy?
Bude lepší všechno si zopakovat:
Jednotky délky
základní jednotka
m
(metr)
odvozené jednotky
km
dm
cm
mm
(kilometr)
(decimetr)
(centimetr)
(milimetr)
Vztahy mezi jednotkami délky
: 1 000
km
. 1 000
: 10
m
: 10
dm
. 10
: 10
cm
. 10
mm
. 10
: 1 000
km
: 10
m
. 1 000
: 10
dm
. 10
: 10
cm
. 10
mm
. 10
Postupuj podle šipek:
3 km =
3 000
m
. 1 000
9m=
9 000 mm =
9
m
4
km
: 10 : 10 : 10
900
. 10 . 10
cm
40 000 dm =
: 10
: 1 000
!
Když je jednotka, na kterou převádíme, MENŠÍ,
budeme NÁSOBIT
50 m = 5 000 cm
1 m má 100 cm, proto budeme násobit stem (100).
Zdůvodni převody:
300 cm = 3 000 mm, protože 1 cm má 10 mm.
7 km = 7 000 m, protože 1 km má 1 000 m.
!
Když je jednotka, na kterou převádíme, VĚTŠÍ,
budeme DĚLIT
5 000 m = 5 km
1 km má 1 000 m, proto budeme dělit tisícem (1 000).
Zdůvodni převody:
200 dm = 20 m, protože 1 m má 10 dm.
300 mm = 3 dm, protože 1 dm má 100 mm.
Doplň tabulku
m
dm
cm
mm
140
900
800
15 000
14 000
80
1 400
90 000
150
9 000
15
1 500
140 000
8
8 000
90
Doplň tabulku
mm
cm
dm
m
8
20
300
7 000
200
3 000
3
80
7
2 000
30
70
2
8 000
700
8 00
Spoj s rámečkem uprostřed ty údaje, které vyjadřují
tutéž hodnotu:
90 000
cm
9 km
9 000
mm
900 dm
90 m
90 000
mm
9m
90 cm
9 000
cm
Spoj s rámečkem uprostřed ty údaje, které vyjadřují
tutéž hodnotu:
700 cm
70 000
cm
7 000
cm
70 000
dm
7m
700 dm
7 000
mm
70 km
70 dm
Převeď na dané jednotky:
650 cm = 65 dm
80 mm = 8
cm
3 900 mm = 39 dm
9 m = 9 000 mm
480 dm = 4 800 cm
7 km = 7 000 m
Převáděj dále podle vzoru:
Vzor: 14 m 2 cm = 1 402 cm 2 dm 5 mm = 205
5 km 38 m = 5 038
1 400 cm
mm
m
Převáděj dále podle vzoru:
Vzor: 759 cm = 7 m 59 cm
700 cm
59 cm
134 dm = 13 m 4 dm
480 mm = 4 dm 80 mm
7m
Převeď na jednotky uvedené v závorce:
2 m 94 cm (cm) = 294
15 dm 6 cm (cm) = 156
5 cm 1 mm (mm) = 51
68 dm(m, dm) = 6 m 8 dm
520 cm (m, cm) = 5 m 20 cm
2 080m (km, m) = 2 km 80 m
Doplň jednotky:
15 cm = 150 mm
18 dm = 180 cm
3 m = 30 dm
7 dm 4 cm = 74 cm
8 m 19 mm = 8 019 mm
2 dm 3 mm = 203 mm
9 m 40 cm = 94 dm
4 dm 60 mm = 46 cm
9 km 94 m = 9 094 m
16 m = 16 000 mm
Doplň znaky <, =, > a zdůvodni podle vzoru:
3 m < 370 cm,
12 km < 1 201 m,
16 cm < 168 mm,
150 cm < 15 m,
7m =
70 dm,
420 mm < 4 m,
2 dm <
28 cm,
85 dm
8 m,
>
protože 3 m = 300 cm
protože 12 km = 12 000 m
protože 16 cm = 160 mm
protože 15 m = 1 500 cm
protože 7 m = 70 dm
protože 4 m = 4 000 mm
protože 2 dm = 20 cm
protože 8 m = 80 dm
Převeď na stejné jednotky a vypočítej:
2 m 16 cm + 57 cm = 216 cm + 57 cm = 273 cm
200 cm
3 cm 4 mm – 16 mm = 18 mm
5 dm 8 cm + 34 cm = 92 cm
12 m 30 cm – 2 dm = 1 210 cm
3 km 270 m – 400 m = 2 870 m
16 cm – 10 mm + 2 dm = 35 cm
3 dm – 3 cm – 3 mm = 267 mm
Vyřeš dvě slovní úlohy. Nezapomeň na zápis úlohy,
výpočet a odpověď:
Paní Nováková má tři skříňky široké 90 m, 1 050 mm a 9
dm. Vejdou se jí vedle sebe ke zdi, která měří přesně 3 m?
1. skříňka ………………..90 cm
2. skříňka………………...1 050 mm = 105 cm
3. skříňka…………………9 dm = 90 cm
celková šířka……………….x (cm)
x = 90 + 105 + 90
x = 285
x = 285 cm
Všechny tři skříňky se vedle sebe vejdou, protože jejich
celková šířka je 285 cm, což je méně než je délka zdi –
300 cm.
Na roli je 7 m látky. Švadlena z ní potřebuje na tři zakázky
230 cm, 15 dm a 2 900 mm. Bude jí látka stačit?
délka látky……………………..7 m = 700 cm
1. zakázka………………………230 cm látky
2. zakázka………………………15 dm = 150 cm
3. zakázka………………………2 900 mm = 290 cm
všechny zakázky…………………x (cm)
x = 230 + 150 + 290
x = 670
x = 670 cm
Švadleně látka stačit bude, protože na všechny
zakázky spotřebuje 670 cm, což je méně než 700
cm.
Na závěr vypočítej:
Petr hodil koulí 12 m 46 cm, Štěpán 11 m 74 cm, Jirka 12 m
a Ondra 12 m 54 cm. Kolik cm chybí každému chlapci
k dosažení třináctimetrové hranice?
13 m
12 m + 1 m
Petrovi 54 cm
Štěpánovi 126 cm
Jirkovi 100 cm
100 cm
Ondrovi 46 cm
Tatínek chce vytapetovat stěnu, která je široká 230 cm a
vysoká 250 cm. Kolik m tapety musí koupit, jestliže šířka
tapety je 60 cm?
Úlohu načrtni.
10 m
Justová, R. Pracovní sešit k učebnici Matematika pro 5. ročník I. díl.
Praha: Alter, 2005. ISBN 80 – 7245 – 070 – 0.
Justová, R. Pracovní sešit k učebnici Matematika pro 5. ročník II. díl.
Praha: Alter, 2005. ISBN 80 – 7245 – 071 – 9.

similar documents