Mistar geser dengan tingkat ketelitian 0,1 mm mempunyai selisih

Report
JANGKA SORONG
(VERNIER CALIPER/SCUIFTMAT/MISTAR GESER)
FUNGSI :
 Mengukur benda kerja pada bagian luar,
bentuk kubus, persegi panjang, bujur
sangkar atau bulat.
 Mengukur benda kerja pada bagian
dalam, bentuk pipa bulat, segi empat dll.
 Mengukur kedalaman lubang.
 Mengukur ketinggian benda yg
bertingkat.
Created by : Heroe abi hafsah
BAGIAN-BAGIAN JANGKA SORONG
2
5
4
3
6
1
1.
Out side jaws : mengukur bag. Luar
2.
In Side Jaws : mengukur bag dalam
3.
Dept bar : mengukur kedalaman
4.
Step : mengukur ketinggian
5.
Skala Utama : skala diam menunjukkan nilai angka nominal
6.
Skala Vernier : Skala geser menunjukkan angka desimal menambah
ketelitian hasil ukur
Created by : Heroe abi hafsah
CARA PEMBACAAN JANGKA SORONG :
1.
Baca skala utama dg membaca garis angka nol skala vernier terletak
pada ruas atau garis ke berapa di skala utama. Ini akan menunjukkan
“ANGKA NOMINAL”
2.
Baca skala VERNIER dg membaca garis ke berapa dari skala vernier yg
paling lurus dg garis skala utama. Ini akan menunjukkan “ANGKA
DESIMAL”
Created by : Heroe abi hafsah
Created by : Heroe abi hafsah
Dengan demikian n dapat dicari dengan cara
sebagai berikut :
9
n = ------- = 0,9 mm
10
i=x–n
= 1 – 0,9 = 0,1 mm
Jadi : tingkat ketelitian mistar geser (i) = 0,1
mm
Created by : Heroe abi hafsah
Mistar geser dengan tingkat ketelitian 0,05 mm
berarti mempunyai selisih antara x dan n adalah 0,05 mm.
Besarnya x = 1 mm, sedangkan n dapat dicari dengan
rumus : n = panjang skala utama dibagi dengan jumlah
strip pada skala nonius. Mistar geser dengan ketelitian
0,05 mm mempunyai jumlah strip pada skala nonius
sebanyak 20 strip (divisi).
Created by : Heroe abi hafsah
Dengan demikian n dapat dicari dengan cara sebagai
berikut :
19
n = --------- = 0,95 mm
20
i=x–n
= 1 – 0,95 = 0,05 mm
Jadi : tingkat ketelitian mistar geser (i) = 0,05 mm
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 2 4 6 8 10 19/20 mm
Created by : Heroe abi hafsah
Mistar geser dengan tingkat ketelitian 0,02 mm
berarti mempunyai selisih antara x dan n adalah 0,02
mm. Besarnya x= 1 mm, sedangkan n dapat dicari
dengan rumus : n = panjang skala utama dibagi dengan
jumlah strip pada skala nonius. Mistar geser dengan
ketelitian 0,02 mm mempunyai jumlah strip pada skala
nonius sebanyak 50 strip (divisi).
Created by : Heroe abi hafsah
Dengan demikian n dapat
dicari dengan cara sebagai
berikut :
49
n = -------- = 0,98 mm
50
i=x–n
= 1 – 0,98 = 0,02 mm
Jadi : tingkat ketelitian mistar
geser (i) = 0,02 mm
Created by : Heroe abi hafsah
JANGKA SORONG KETELITIAN 0,02 mm
Hasil Pengukuran :
Skala Utama :
=9
Skala Vernier : 13 X 0,02 mm
mm
= 0,26 mm
= 9,26 mm
JANGKA SORONG KETELITIAN 0,02 mm
Hasil Pengukuran :
A. Skala Utama :
= 17
mm
B. Skala Vernier : 20 X 0,02 mm
= 0,40 mm
=17,40 mm
JANGKA SORONG KETELITIAN 0,05mm
Hasil Pengukuran :
A. Skala Utama :
=9
mm
B. Skala Vernier : 3 X 0,05 mm
= 0,15 mm
= 9,15 mm
JANGKA SORONG KETELITIAN 0,05mm
Hasil Pengukuran :
A. Skala Utama :
= 16
mm
B. Skala Vernier : 7 X 0,05 mm
= 0,35 mm
= 16,35 mm
POSISI PENGUKURAN
CONTOH PENGGUNAAN JANGKA SORONG
Mengukur ketebalan kanvas kopling
Mengukur ketebalan kanvas kopling
LATIHAN PEMBACAAN JANGKA SORONG
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10
0
110
12
0
Perkara jangka sorong...........
dah selesai kita pelajari !!!!!
Created by : Heroe abi hafsah

similar documents