ArtAros mm

Report
Konstverken som kommer att
lottas ut på årsmötet 2014
Styrelsen ArtAros
Fullmakt
Om jag är förhindrad att närvara på vid
medlemslotteriet, Årsmötet 23:e april 2014,
skall denna fullmakt gälla för:
(textat namn)
Namnteckning(med namnförtydligande)
rev 140402
Mina val i konstlotteriet 2014
Nummer Mina val Konstverk
Teknik
1
Keramik kuber
Keramik
2
Keramik kruka
Keramik
3
La Combera
Akvarell
4
Landskap
Akvarell
5
I centrum
Akryl
6
Bädden
Akryl
7
Draken
Akryl
8
Keramik fat
Keramik
9
Utan insyn
Akvarell
10
Fat i luffarslöjd
Ståltråd
11
Vass vid Lövudden
Svart vitt foto
12
Avatar
Akryl
13
Havsanemon
Akryl
14
Vattendrag
Akvarell
15
Blomvas
Akvarell
16
Krokimodell
Olja
17
Vitsippor
Olja
18
Summer night dance
Grafik
19
Lotsbåt
Akvarell
20
Spansk stad
Akvarell
21
Stilleben m päron
Akvarell
22
Blåsippor
Akvarell
23
Silverhalsband
Silver
24
Silverarmband
Silver
25
Nattfjäril
Guldbroderi
26
Hästen
Grafik
27
Luftigt
Grafik
28
Sent om natten o jag kan inte sova
Grafik
29
Liv
Grafik
30
Tintin banan
Grafik
Mått bxh cm
Konstnär
Pris Galleri
2 st. 8x8
Maud Frykberg
900
Diameter 13 djup 16
Maud Frykberg
900
52x42
Michelina Gatti
2300
52x38
Michelina Gatti
1600
50x70
Susanne Ovmmark
800
90x70
Susanne Ovmmark
800
70x70
Susanne Ovmmark
1200
Diameter 42 djup 4
Maud Frykberg
2100
52x72
Michelina Gatti
3000
Diameter 42 djup 7
Åke Frodin
2000
53x53
Magnus Nystedt
800
2 st. 20x20
Susanne Ovmmark
1000
42x38
Berit Andersson
1500
32x42
Birgitta Ekdahl
1700
32x42
Doris Görjeby
800
27x35
Karin Rammqvist-Nordin
1300
20x20
Monica Träff
800
32x42
Siri Bååth
900
42x52
Benny Stigsson
5000
42x52
Benny Stigsson
5000
57x42
Inger Åhs
3900
50x41
Inger Åhs
2290
Charlotte Modig
1100
Charlotte Modig
1250
36x29
Ulrika Thoresen
3200
32x33
Johan Pettersson
1880
52x37
Nina Kerola
1950
39x43
Helena Elfgren
2090
47x49
C.Warme Hellström
2040
28x35
Owe Gustavsson
750
1) Keramik kuber av Maud Frykberg.
2st mått 8x8 cm, pris 900 SEK
2) Keramik kruka av Maud Frykberg.
Diameter 13 djup 16 cm, pris 900 SEK
3) ”La Colombera” akvarell av Michelina
Gatti, mått 52x42 cm, pris 2300 SEK
4) Landskap akvarell av Michelina
Gatti, mått 52x38 cm, pris 1600 SEK
5) I centrum, akryl av Susanne Ovmark,
mått 50x70 cm, pris 800 SEK
6) Bädden, akryl av Susanne Ovmark,
mått 90x70 cm, pris 800 SEK.
7) Draken, akryl av Susanne Ovmark.
Mått 70x70 cm, pris 1200 SEK.
8) Keramik fat av Maud Frykberg.
Diameter 42, djup 4 cm, pris 2100 SEK
9) Utan insyn, akvarell av Michelina Gatti,
mått 52x72 cm, pris 3000 SEK.
10) Fat i luffarslöjd av Åke Frodin.
Diam. 42x djup 7 cm, pris 2000 SEK.
11) Vass vid Lövudden foto av Magnus
Nystedt, mått 53x53 cm, pris 800 SEK.
12) Avtar, akryl av Susanne Ovmark. 2
st. mått 20x20 cm, pris 1000 SEK.
13) Havsanemon, akryl av Berit Andersson
mått 45x38 cm, pris 1500 SEK.
14) Vattendrag, akvarell av Birgitta Ekdahl,
mått 32x42 cm, pris 1700 SEK
15) Blomvas, akvarell av Doris Görjeby,
mått 32x42 cm, pris 800 SEK.
16) Krokimodell, olja av Karin RamqvistNordin, mått 27x35 cm, pris 1300 SEK
17) Vitsippor, olja av Monica Träff,
mått 20x20 cm, pris 800 SEK.
18) Summer night dance, grafik av Siri
Bååth, mått 32x42 cm, pris 900 SEK.
19) Lotsbåt, akvarell av Benny Stigsson,
mått 42x 52 cm, pris 5000 SEK.
20) Spansk stad, akvarell av Benny Stigsson,
mått 42x52 cm, pris 5000 SEK.
21) Stilleben m. päron, akvarell av Inger
Åhs, mått 57x42 cm, pris 3900 SEK.
22) Blåsippor, akvarell av Inger Åhs,
mått 41x50 cm, pris 2290 SEK.
23) Silverhalsband smitt av Charlotte
Modig, pris 1100 SEK
24) Silverarmband smitt av Charlotte
Modig, pris 1250 SEK.
25) Nattfjäril, guldbroderi av Ulrika
Thoresen, mått 36X29 cm, pris 3200 SEK
26) Hästen av Johan Pettersson. Mått
32x33 cm, pris 1880 SEK
27) Luftigt av Nina Kerola. Mått 52x37
cm, pris 1950 SEK.
28)Sent om natten o. jag kan inte sova av
Helena Elfgren, mått 39x43 cm, pris 2090
SEK
29) Liv av C. Warme Hellström. Mått
47x49 cm, pris 2040 SEK.
30) Tintin banan av Owe Gustavsson.
Mått 28x35 cm, pris 750 SEK.

similar documents