PPT Narviflex - RTC West

Report
Doelstelling
- Inleiding tot de verschillende soorten transportbanden
- Welke band is geschikt voor welke toepassing ?
- Hoe kunnen we zelf een bandkeuze maken ?
Wat doet Narviflex ?
De kernactiviteit van Narviflex is : transportbanden.
Dit houdt in dat Narviflex gespecialiseerd is in de transportband zelf + alles wat deze
raakt = trommels, rollen, zijkantafdichtingen, afschrapers, enz ...
Onderdelen die de band niet raken, worden niet door Narviflex verdeeld =
motorreductoren, lagers, constructie, enz ...
Technische ondersteuning naar de ontwikkeling van een project behoort wel tot de
service die Narviflex verleent.
Transportbanden : meest voorkomende soorten
1) rubber transportbanden
2) kunststof transportbanden (PVC en PU banden)
3) schakelbanden
4) rollenbanen
1) Rubber transportbanden
Toepassingsgebied :
- zware industrie (transport zware stenen, staal, bomen, enz …)
- bulktransport (transport van zand, grind, stenen, aardappelen, enz …)
Eigenschappen :
- trommelø = min. 180 mm - 800 mm en meer
- loopt in 90% van de toepassingen over draagrollen (trogstellen)
- meestal zwart van kleur (enkel in de suikerindustrie zijn deze wit)
- dikte varieert tussen 6 - 20 mm
- toplaag is vlak of vzv chevronsnaren (profiled belts)
Toepassingen rubber transportbanden
Opbouw rubber transportband
2) Kunststof transportbanden
In deze categorie bestaan 2 groepen : PVC banden en PU banden
Toepassingsgebied PVC banden:
- logistiek en inpak (transport dozen, verpakte goederen, enz …)
- landbouw (transport van fruit en groenten)
Eigenschappen :
- trommelø = vanaf 30 mm - 150 mm
- loopt 70% van de toepassingen over glijplaat en 30% (vooral landbouw)
over draagrollen
- verschillende kleuren afh. van de toepassing (groen, blauw, wit)
- dikte varieert tussen 1,5 - 6 mm
- toplaag is vlak of vzv een profiel (grip of anti-aankleef profiel)
Toepassingen PVC transportbanden
Toepassingsgebied PU banden:
- voeding (transport onverpakte producten, material handling, enz ...)
Eigenschappen :
- trommelø = vanaf 6 mm - 50 mm
- loopt 90% van de toepassingen over glijplaat
- verschillende kleuren afh. van de toepassing (groen, blauw, wit)
- dikte varieert tussen 0,5 - 4 mm
- toplaag is vlak of vzv een profiel (anti-aankleef profiel)
Toepassingen PU transportbanden
3) Schakelbanden
Toepassingsgebied:
- transport van goederen volgens tijdsinterval (geen frictie aandrijving)
- vleesindustrie versnijden van vlees
- low frictie toepassingen (vanwege hard plastic materiaal)
- brede en lange trajecten (beperkingen in afmeting zijn miniem vanwege de
samenstelling door aparte schakels)
- maken van bochten
Eigenschappen :
- aandrijving dmv tandwielen
- een schakelband is een samenstelling van allemaal kunststof schakels die
met elkaar verbonden zijn dmv kunststof pezen
- schakelbanden bestaan uit verschillende harde plastics (PP, POM, PE, PA)
Toepassingen schakelbanden
4) Rollenbanen
Toepassingsgebied:
- dozen transport dmv zwaartekracht (schuin naar beneden)
- maken van bochten
- transport van goederen met detectiesystemen (tussen de rollen in)
Eigenschappen :
- draagrollen bestaan uit staal, RVS of kunststof
- uitvoering : vrijlopend of aangedreven (ketting of rondsnaar)
- accumulatie of niet accumulatie mogelijk
Toepassingen rollenbanen
Info transportbanden en constructietips
Voor info over transportbanden, constructietips, maken van
bandkeuzes, enz ... kan je steeds terecht op onze website :
www.narviflex.be
Aan de hand van enkele case study's zullen we nu enkele voorbeeld
toepassingen benaderen.
Case study 1
Opgave :
- Transport van schoendozen
- Opvoerhoek : 0°
- Afm. schoendozen : 350 x 250 mm
- Gewenste bandsnelheid : 0,5 m/s
- Lengte installatie : 7.500 mm
- Hoogte installatie : werkhoogte (= 1.000 mm)
Hoe van start gaan ?
BELANGRIJK : bij het ontwerpen van een installatie moet je in de eerste
plaats een bandkeuze maken.
Vervolgens wordt de constructie rond deze bandkeuze gebouwd, volgens de
parameters en specificaties van de gekozen band.
Wanneer je eerst een constructie begint te ontwerpen en daarna een
bandkeuze maakt, ga je het gamma van mogelijkheden beperken en in het
slechtste geval niet meer de mogelijkheid hebben de meest geschikte band in
te zetten.
We starten dus met te bepalen welke soort transportband voor deze
toepassing in aanmerking komt : rubber, kunststof of rollen.
Maken van een bandkeuze
Voor rubber banden is deze toepassing te licht.
PU banden zouden theoretisch mogelijk zijn, maar gezien de afmeting van de
dozen is het niet nodig om met zeer kleine trommels (en dus overgangen
naar de volgende band) te gebruiken. PU banden zijn daarenboven een heel
stuk duurder als PVC banden en gaan we dus geen PU inzetten als PVC
mogelijk is.
Een schakelband is in dit geval ook niet optimaal, doordat zoals bij PU
banden een PVC band mogelijk is en deze financieel het meest interessant
is.
Om prijs/kwaliteits redenen trachten we ook steeds een band uit het stock
gamma van Narviflex te kiezen. Exotische bandtypes zijn duur, hebben een
lange levertijd en zijn niet onmiddellijk te vervangen bij bandbreuk in de
toekomst.
In dit geval kiezen we voor een 2-laags groene pvc glijband
Type: 2M10 U0-V10
Wat houdt deze bandkeuze in qua constructie ?
Een 2-laags groene PVC glijband, loopt over een glijplaat.
Dwz dat in de constructie het transportgedeelte volledig voorzien dient te
worden van een vlakke glijplaat.
Trommeldiameters vereist voor deze band = min. ø 50 mm.
In het retourgedeelte dient de band terug te komen over draagrollen (om de
2 à 3 meter), deze dien je eveneens te voorzien.
Voor kunststof transportbanden worden als retourrollen lichte draagrollen
voorzien. Diameter van deze retourrollen is volgens standaard (ø 50 mm of
ø 63,5 mm) rollengte kan steeds afhankelijk van uw constructie bepaald
worden.
Bepalen van de afmetingen van de band:
Bandbreedte = productbreedte + 50 mm
= 250 + 50 mm
= 300 mm
Bandlengte (= omtrek installatie)
= 2x center-center afstand + 2x halve omtrek aandrijftrommel
en keertrommel
= (2x 7.500) + (2x ((50 x 3.14 / 2)))
= 15.157 mm
Conclusie :
Voor deze case mag je rekenen op volgende kooponderdelen :
- aandrijftrommel (ø 50 mm, trommellengte : 350 mm)
- keertrommel (ø 50 mm, trommellengte : 350 mm)
- 2-laagse groene pvc band (15.157 x 300 mm, eindloos gelast)
- 3 st retourrollen (ø 50 mm, rollengte : 350 mm)
- lagers aandrijf- en keertrommel
- motorreductor voor aandrijven van de aandrijftrommel
Onderdelen zelf te voorzien :
- constructie (glijplaten + potenstel)
- opspanning
- eventueel zijgeleidingen over de lengte van het frame om de dozen in lijn te
houden
Case study 2
Opgave :
- Transport van chocolade pralines (koeltunnel)
- Opvoerhoek : 0°
- Afm. pralines : 50 x 25 mm
- Aantal pralines naast elkaar op de band: 50 st
- Gewenste bandbreedte : 1.500 mm
- Gewenste bandsnelheid : 0,5 m/s
- Lengte installatie : 25.000 mm
- Hoogte installatie : werkhoogte (= 1.000 mm)
- Temperatuur in koeltunnel : 15° C
Maken van een bandkeuze
In deze case zullen we de band in de afdeling PU banden moeten
zoeken.
Dit is een toepassing in de voeding waardoor rubber banden niet aan bod
komen en de toepassing is ook veel te licht.
PVC banden en schakelbanden zijn hier niet geschikt vanwege de kleine
afmeting van de pralines waardoor de overgang naar de volgende band
zeer klein moet zijn (mesovergang ø 10 mm).
Zoals steeds trachten we ook hier een band uit het stock gamma van
Narviflex te kiezen en komen tot volgende keuze :
2-laagse, witte, PU glijband
Type : TT 12 W
Wat houdt deze bandkeuze in qua constructie ?
Een 2-laags witte PU glijband, loopt ook over een glijplaat.
Dus ook in dit geval zal de constructie in het transportgedeelte volledig
voorzien moeten worden van een vlakke glijplaat.
Trommeldiameters vereist voor deze band = mesovergang ø 10 mm.
In het geval van een mesovergang wordt de band vlak na de mes overgang
aangedreven door een aandrijftrommel (zodat voldoende frictie wordt
gecreëerd tussen band en trommel)
Ook hier dient de band in het retourgedeelte terug te komen over draagrollen
(om de 2 à 3 meter).
Diameter van deze retourrollen is volgens standaard (ø 50 mm of ø 63,5
mm) rollengte kan steeds afhankelijk van uw constructie bepaald worden.
Bepalen van de afmetingen van de band:
Bandbreedte = 1.500 mm
Bandlengte (= omtrek installatie) = 2x center-center afstand + 1x halve
omtrek aandrijftrommel + 2x hoogte insnoering naar aandrijftrommel
Conclusie :
Voor deze case mag je rekenen op volgende kooponderdelen :
- aandrijftrommel (ø 100 mm of meer (zo groot mogelijk voor maximale frictie),
trommellengte : 1.550 mm)
- insnoertrommels waar de band insnoert naar de aandrijftrommel (ø 70 mm
(ook zo groot als mogelijk), trommellengte : 1.550 mm)
- 2-laagse witte PU band
- +/- 13 st retourrollen (ø 63,5 mm, rollengte : 1.550 mm)
- lagers aandrijf- en insnoertrommels
- motorreductor voor aandrijven van de aandrijftrommel
Onderdelen zelf te voorzien :
- constructie (glijplaten + potenstel)
- opspanning
LET OP: doordat we hier in met voeding hebben te maken dienen alle staal
onderdelen uit RVS te worden voorzien.
Vragen ?

similar documents