TRANSFER eller TRANSFORMATIV LÆRING

Report
Hvordan skabe transfer i forbindelse med
kompetenceudvikling i praksis?
Bruno Clematide
En hurtig afsked fra den simple transfermodel
Outdated forståelse af
TRANSFER
Læring som en ‘ting’ der
kan flyttes rundt
Overførsel forstås som
selvstændig læreproces
Viden
Kompetencer
Individet
Social praksis –
forskellige læringsrum
Læring er uafhængig af
kontekst
2
TRANSFER eller
TRANSFORMATIV LÆRING
NCE- Metropol 19.2.2013
Anvendelsessituation er
afgørende
Bruno Clematide
www.kubix.dk
Forskellige læringsformer - Hvad er i fokus?
Læring i arbejdet
Arbejde
3
NCE- Metropol 19.2.2013
Iscenesat læring
på arbejdspladsen
Læring
Læring i netværk
Læring
Sociale relationer
Institutionaliseret
uddannelse
Læring
Bruno Clematide
www.kubix.dk
Læring i arbejdet
Intet eller meget lille
transformationsproblem
Arbejdspladsens
læringsrum
4
NCE- Metropol 19.2.2013
Læring direkte integreret i
arbejdet
Bruno Clematide
www.kubix.dk
Måske begrænset
transformationsproblem
Arbejdspladsens
læringsrum
Læring direkte relateret til
arbejdet
Iscenesat læring
på arbejdspladsen
5
NCE- Metropol 19.2.2013
Bruno Clematide
www.kubix.dk
Læring i netværk
Udpræget
transformationsproblem
Transformativ læring fra
arbejde til netværk og
retur
6
NCE- Metropol 19.2.2013
Arbejdspladsens
læringsrum
Bruno Clematide
www.kubix.dk
Udpræget
transformationsproblem
Transformativ læring fra
arbejde til
uddannelsesinstitution og
retur
7
NCE- Metropol 19.2.2013
Arbejdspladsens
læringsrum
Institutionaliseret
uddannelse
Bruno Clematide
www.kubix.dk
Knud Illeris’ læringstrekant – også relevant for
transformativ læring
Indhold
Motivation
Social kontekst
8
NCE- Metropol 19.2.2013
Bruno Clematide
www.kubix.dk
2 dimensioner i transformativ læring på arbejdspladsen
 Individet
 Motivation til anvende det lærte i praksis
 Nye referencerammer, forståelser, mentale modeller e.l.
 Arbejdspladsen som organisation
 Det organisatoriske læringsrum
 Aftaler eller forventninger om hvad det lærte skal bruges til
 Ledernes og kollegernes parathed til at ville tage imod jeres nye
lærdom
”Hvordan kan man koble lærernes løbende kompetenceudvikling
sammen med lokale behov for udvikling, således at lærerne får nye
ideer til praksisudvikling” – og anvender disse ideer i praksis
9
NCE- Metropol 19.2.2013
Bruno Clematide
www.kubix.dk
Den sociale kontekst i jeres projekt
 Skolen som arbejdsplads
 Skolens organisatoriske læringsrum
10 NCE- Metropol 19.2.2013
Bruno Clematide
www.kubix.dk
Organisatorisk Læringsrum
Arbejdets indhold
og organisering
Produktions/ydelsesfelt
Individ
Forhandling af
interesser
11 NCE- Metropol 19.2.2013
Politisk felt
Uformelt
socialt felt
Normer og kultur
i arbejdsfællesskabet
Bruno Clematide
www.kubix.dk

similar documents