M1: LESNICKÁ BOTANIKA ROD: BOROVICE

Report
M1: LESNICKÁ BOTANIKA
ROD: BOROVICE
Autor modulu: Ing. Radim Církva
Čeleď: borovicovité
BOROVICE BLATKA (BAŽINNÁ)
PINUS ROTUNDATA
Habitus
 nižší strom 10–15 (–20) m vys.
 kmen přímý a jediný
 koruna úzká a válcovitá
 kořenový systém povrchový
 šedočerná borka sahá do koruny
borovice
blatka
borovice
lesní
Větévky s jehlicemi
 pupeny pryskyřičné
 jehlice 35–45×1,4 mm vel.
 tmavě zelené a tuhé
 na průřezu půlkruhovité
 pochvy 9–15 mm dl.
 po dvou ve svazečku
Šišky
 3–6×1,5–3 cm vel.
 vejcovité
 výrazně nesouměrné
 štítky tmavě hnědé, lesklé,
kuželovitě vyklenuté
 pupek černě lemovaný
šišky blatky
Čeleď: borovicovité
BOROVICE ČERNÁ
PINUS NIGRA
Habitus
 strom 20–30 (–50) m vys.
 průměr kmene až 1 m
 větve silné
 koruna velmi proměnlivá
 v mládí kuželovitá
 ve stáří až deštníkovitá
Kůra a borka
 kůra zelenohnědá
 borka šedočerná a silná
 hluboce brázditá
 sahá až do koruny
Větévky s jehlicemi
 letorosty žlutohnědé a silné
 pupeny bíle vlnaté a pryskyřičné
 jehlice 80–150×2 mm vel.
 tmavozelené a tuhé
 pochvy 10–12 mm dl.
 po dvou ve svazečku
Květy
 samčí žluté šištice
 samičí fialové šištice
Šišky
 5–9 ×3 cm vel.
 vejcovité a souměrné
 štítky světle hnědé, vyklenuté,
lesklé s tmavohnědým pupkem
 pupek s opadavým hrotem
 semenné šupiny uvnitř světle hnědé,
na vypouklé straně hnědofialové
 opadávají na jaře 3. roku
šišky prvním rokem
Semena
 5–7 mm dl.
 eliptická a různobarevná
 bělavá až šedočerná
 křídlo klíšťkovitě objímavé
 křídlo až 25 mm dl.
Čeleď: borovicovité
BOROVICE BANKSOVA
PINUS BANKSIANA
Habitus
 menší strom i keř
 5–20 (–25) m vys.
 průměr kmene 30–60 cm
 kmen křivolaký
 koruna řídká a nepravidelná
 kořenový systém kůlový
Větévky s jehlicemi
 jehlice 20–40×1–2 mm vel.
 žlutozelené a rozestálé
 stočené podél osy
 pochvy 3 mm dl.
 po dvou ve svazečku
Šišky
 3–5×1,5–2 cm vel.
 podlouhle kuželovité
 zahnuté a nesouměrné
 po 1–3 v přeslenu
 štítky žlutošedé, lesklé,
ploché a bez hrotu
a)
b)
 dva druhy:
a) neserotinní
– otevírají se ihned
b) serotinní
– otevírají se později
Semena
 3–4 mm dl.
 vejcovitá
 červenohnědá
 uložená ve lžícovité prohlubni
(podobně jako u smrku)
 křídlo je 12 mm dl.
Úkoly na příště
1. Vyhledejte další druhy borovic se dvěma jehlicemi ve svazečku?
2. Která borovice může mít dva přírůsty v jednom roce?
3. Prostudujte si učebnici str. 130 až 131.

similar documents