Statistikk for fjernvarmeproduksjon

Report
1
SSBs fjernvarmestatistikk
Thomas Aanensen ([email protected]) og Nadiya Fedoryshyn ([email protected])
Seksjon for energi- og miljøstatistikk
Statistisk sentralbyrå
29.oktober 2013
2
Tema for presentasjonen:
• Litt om fjernvarmestatistikken i SSB
• Samarbeid mellom SSB og NVE
• Ny fjernvarmestatistikk for 2012
3
Om fjernvarmestatistikken
Finner statistikken her: http://www.ssb.no/fjernvarme
Hva inneholder fjernvarmestatistikken?
 Økonomiske data
 Forbruk av brensel
 Produksjon og forbruk av fjernvarme
 Investeringer
Hvem er med i undersøkelsen?:
Fjernvarmeanlegg som via et rørsystem leverer varme fra en
varmesentral med dimensjonert effekt på minst 1 MW til bygg
som ligger geografisk adskilt fra varmesentralen.
Industribedrifter som produserer varme kun til eget bruk tas ikke
med.
89 enheter med i undersøkelsen for 2012
4
Om fjernvarmestatistikken (forts.)
Brukere av statistikken:
Forskning og offentlig forvaltning
Energiregnskapet og Nasjonalregnskapet i SSB
 Internasjonal rapportering (IEA, Eurostat)
Aktører i fjernvarmenæringen, konsulentselskaper og
media
Prosjekter i 2014:
Analyse av fjernvarmemarkedet
Fjernvarmeforbruk på kommunenivå
5
Samarbeid med Norsk Fjernvarme og NVE
Norsk fjernvarme
• Innspill til utforming av skjema og enheter i
undersøkelsen.
• Oppfordrer til frivillig innsending av skjema til Norsk
Fjernvarme.
NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat)
• NVE og SSB har felles spørreskjema.
• Formål: Redusere oppgavebyrde
• SSB: Bruker dataene til å lage fjernvarmestatistikk og til
internasjonal rapportering.
• NVE: Brukes som grunnlag i forvaltningsarbeidet.
Fjernvarmestatistikk 2012
• Ny statistikk ble publisert i går! Neste årgang publiseres
oktober/november 2014.
• Flere figurer, tabeller og tidsserier kan hentes fra
statistikkens nettsider (Statistikkbanken).
7
8
9
10
11
12
13
Oppsummering
• Ønsker at statistikken brukes!
• Statistikk av god kvalitet. Grundig revisjon av
dataene.
• Men: Viktig for kvaliteten at skjema fylles ut
grundig!
• Tilbakemeldinger på statistikken fra dere i
fjernvarmebransjen.

similar documents