Antiparkinsoniká

Report
Antiparkinsoniká
Parkinsonova choroba –
je neurologické degeneratívne ochorenie extrapyramidového
systému ústredného nervstva spojené s deficitom dopamínu v
nigrostriatálnom systéme
príznaky:
- kľudový tras (ustáva pri voľných pohyboch)
- svalová rigidita (väčší odpor svalov pri pasívnych pohyboch)
- bradykinéza až akinéza(pomalé pohyby)
- vegetatívne príznaky(zvýšené slinenie, potenie)
- zvláštne držanie tela (jemný predklon a drobné krôčiky)
- tichá, monotónna reč
Prvé klinické príznaky - často nenápadné a
nešpecifické ako napríklad bolesti ramien,
chrbtice, pocity ťažkých končatín, strata
výkonnosti, únava, poruchy spánku, zápcha,
zmena rečového prejavu (tichosť, monotónnosť),
zmena písma (malé, neupravené), sexuálne
poruchy
Za normálnych okolností sa dopamín tvorí v
substabtii nigra. Tlmí cholínergné neuróny, ktoré
excitujú GABA-ergné neuróny. Tie pôsobia tlmivo
na motoriku. V prípade, že sa tvorí málo
dopamínu, zvýši sa excitácia cholínergného
systému, čo vedie k zvýšenému tlmivému účinku,
čo má za následok hypertóniu svalstva.
Na zachovanie normálnej hybnosti je dôležitá rovnováha
medzi oboma neuromediátormi.
Podľa príčin vzniku delíme parkinsonov syndróm na:
1.) pravý - Primárny idiopatický parkinsonizmus (vzniká z
z neznámej príčiny), Parkinsonova choroba tvorí približne
80% prípadov ochorenia
- Sekundárny parkinsonizmus (vznikajúci v dôsledku
cievneho postihnutia, infekčného ochorenia, toxínov,
úrazu, mozgového tumoru, metabolických ochorení)
2.) nepravý – vznikajúci pro podávaní liekov (napr.
neuroleptiká) – FAR ovplyvnemá blokáda účinku
dopamínu – reverzibilný
Parkinsonova choroba sa nedá liečiť,
dá sa spomaliť iba jej priebeh!
Cieľ terapie:
1.) zvýšenie obsahu dopamínu
2.) útlm nadmernej cholínergnej stimulácie
1.) Dopamínergné antiparkinsoniká – priaznivo
ovplyvňujú akinézu a rigiditu
a) nepriamo pôsobiace –
levodopa – prekurzor dopamínu
Podáva sa spolu s benserazidom a karbidopou (inhibujú
dopa-dekarboxylázu) na zvýšenie plazmatickej
koncentrácie dopamínu a vyšší prienik do CNS.
- začiatočné účinku sú „zázračné“, ale po čase sa znižuje
účinnosť
NÚ: tachykardia, pokles KT, nauzea, vracanie, psych.poruchy
KI: vit.B6 – zvyšuje aktivitu dopa-dekarboxylázy
Selegilin – selektívny inhibítor MAO-B
- bráni rozkladu dopamínu, ktorý vznikol z levodopy,
ale nebráni rozkladu tyramínu, ktorý je rozkladaný
pomocou MAO-A
- v počiatočných štádiách parkinsonizmu
- aj ako antidepresívum
b) Dopamínergní agonisti –
bromokryptin – derivát námeľových alkaloidov(vo
svojej štruktúre majú molekulu pripomínajúcu
dopamín)
MÚ: stimuluje dopamínergné receptory
- používa sa aj ako inhibítor sekrécie prolaktínu
lisurid - v nízkych dávkach ako na dlhodobú prevenciu migrény,
inhibítor sekrécie prolaktínu
amantadin – látka s antivírovými účinkami
MÚ: zlepšenie uvoľňovania dopamínu z presynaptických
vezikúl
-pri akútnych stavoch (po operáciách)
NÚ: tolerancia
2.) anticholínergné antiparkinsoniká:
- pri pac.neznášajúcich levodopu
- znižujú aktivitu cholínergného systému v striate
- pôsobia hlavne na tremor
Pôvodne – atropín, skopolamín – vysoké dávky, silné NÚ
a) Klasické anticholínergiká –
trihexylfenidyl – dobre ovplyvňuje slinenie
- môžu byť halucinácie – zneužitie
biperiden
dexetimid – dlhodobý účinok, hlavne pri parkin.
syndr. vyvolanom liečivami
procyklidin
b) Antihistaminiká –
diethazin
orfenadrin
methixen

similar documents