Slide 1 - Fakultet prometnih znanosti

Report
Laboratorij za sigurnost i forenzičku analizu
informacijsko komunikacijskog sustava
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Ustroj
• Voditelj laboratorija:
– Vladimir Remenar, dipl. ing.
• Pripadnost Zavodu za informacijsko
komunikacijski promet
– Predstojnik Zavoda:
• prof. dr. sc. Dragan Peraković, dipl. ing.
Članstvo
• TM Forum
• ISACA
Lokacija
• Znanstveno – učilišni kampus Borongaj
– Savudrijska cesta 83a
– 10000 Zagreb
– Hrvatska
• Objekt 71, prvi kat
Oprema - Hardware
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IPS sustav TippingPoint
Vatrozid Fortigate
Usmjerivač MikroTik
Dva preklopnika Extreme
Preklopnik Planet
Četiri bežične pristupne točke
LCD televizor Samsung
5 prijenosnih računala
2 HP All-in-One računala
Oprema
Oprema – Operativni sustavi
• BackTrack
• BackBox
• DEFT (Digital Evidence & Forensic
Toolkit)
• SiFT (SANS Investigate Forensic Toolkit)
• CAINE (Computer Aided INvestigative
Environment)
• Operator
• Pentoo
Djelatnost
•
Istraživanje sigurnosti informacijskih sustava
•
Istraživanje sigurnosti komunikacijskih sustava
•
Istraživanje sigurnosti mobilnih terminalnih uređaja
•
Forenzička analiza informacijskih sustava
•
Forenzička analiza komunikacijskih sustava
•
Forenzička analiza mobilnih terminalnih uređaja
•
Projektiranje sigurnosti informacijsko komunikacijskih sustava Fakulteta
•
Testiranje sigurnosti informacijsko komunikacijskih sustava Fakulteta
•
Edukacija osoblja Fakulteta u području problematike sigurnosti
informacijsko komunikacijskih sustava
Djelatnost (nastavak)
•
Edukacija studenata u području problematike sigurnosti informacijsko
komunikacijskih sustava
•
Suradnja sa nacionalnim CERT-om
•
Suradnja sa institucijama koje se bave problematikom sigurnosti
informacijsko komunikacijskih sustava (UVNS, SZIS, itd.)
•
Mentoriranje studenata u stručnom, znanstvenom i istraživačkom radu u
području sigurnosti informacijsko komunikacijskih sustava
•
Penetracijska testiranja informacijsko komunikacijskih sustava
•
Konzultantske usluge u području sigurnosti informacijsko komunikacijskih
sustava
Pristup laboratoriju
• Voditelj Laboratorija i/ili Voditelj
zavoda, u slučaju potrebe, mogu od
osoba koje rade u laboratoriju tražiti
potpisivanje NDA („non-disclosure
agreement“) ugovora

similar documents