Чех МЛа16-13

Report
Пiдготувала студенка 1 курсу групи МЛа 16-13
факультету германської фiлологiї Київського
нацiонального лiнгвiстичного унiверситету
Чех Марина
“Суть Канади-це вiдсутнiсть будь-якої
приналежностi.” (Майк Майерс)
План
* Мови Канади
* Вимерлі аборигенні мови Канади
* Виникнення полiкультурностi
* Офiцiйнi мови провiнцiй i територiй
* Мовнi конфлiкти
* Висновки
* Список використаної лiтератури
Канада - офіційно двомовна країна .
*
Англійська та французька мови визнані Конституцією Канади в якості
«офіційних». Це означає, що всі закони на федеральному рівні повинні
прийматися як англійською, так і французькою мовою, і що послуги
федеральних органів повинні бути доступні на обох мовах. Англiйська
мова е рiдною для 59,7 % населення, французька — для 23,2 %
П'ятьма найбільш поширеними мовами,що не мають офіційного
статусу, є
* китайська,а саме кантонський дiалект (домашня мова для канадців
2,6%);
* пенджабі (0,8%);
* іспанська (0,7%);
* італійська (0,6%);
* українська (0,5%).
Ряд 3
70
60
50
40
Ряд 3
30
20
10
0
Англiйська Франзузька Китайська
Пенджабi
Иcпанськa
* З вимерлих мов найбільш значну роль
в минулому грали беотукська,
гуронсiйська і Лаврентійська мови (з
останнього походить слово Канада).
Нині малочисельна ізольована мова
хайда раніше займала велику
територію уздовж узбережжя Аляски,
Британської Колумбії і північних
штатів США.
Багатоетнiчна Канада е лiдером у справi впровадження засад
мультикультуралiзму (полiкультурностi) у державне життя.Тут поруч з
европейськими,африканськими,азiатськими емiгрантами(та їх
нащадками) живуть численнi корiннi народиiндiани,ескiмоси,алеути.1988 року канадським федеральним
парламентом було прийнято “Закон про канадську
багатокультурнiсть”(The Canadium Multiculturalism Act),де завдання
держави формулювалося таким чином:
* Оберiгати й пiдтримувати використання в суспiльствi мов iнших,нiж
офiцiйнi(англiйська й французька)
* Поширювати багатокультурнiсть у Канадi,у злагодi з вiдданiстю
Канадської нацiї cвоїм офiцiйним мовам…
Онтарiо
Квебек
Альберта
81,4%
Англiйська
мова
81,8
Французька
мова
89,5
Англiйська
мова
Монiтоба
Саскавечан
Юкон
88%
Англiйська
мова
94,4%
Англiйська
мова
94,8
Англiйська
мова
Мовнi конфлiкти
* Люди різної національної
приналежності і різного
віросповідання можуть
перебувати в перманентному
конфлікті одне з одним,
користуючись при цьому однією й
тією ж мовою. Але найбільше
проблемних ситуацій (потенційно
гострих конфліктів) виникає в
країнах з двома і більше
лінгвістичними спільнотами .
* В Канадi мовний бар’єр
відображає історичне відставання
франкомовної провінції Квебек і
глибоко вкорінену економічну,
соціальну та культурну нерівність
англо- і франкоканадців
Висновки:Мови Канади - унікальна сукупність значної
кількості мов корінного населення, мов іммігрантів і
виникаючих в Канаді діалектів і гібридних мов. З 1960-х
рр.. законодавством, соціальною політикою і спеціальною
термінологією в Канаді підкреслюється її
мультикультуралізм і росте число мов, підтримуваних
державою, місцевими адміністраціями та приватною
ініціативою.
„Мовні конфлікти” та конструювання етнічної і національної
ідентичності
http://politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=39&c=754
Канада
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%
D0%B0
Проблема Квебека
http://www.canada.ru/about/politics/quebec.html

similar documents