تجارت همراه

Report
‫خدمات ارزش افزوده‬
VAS ( Value-added service)
‫لیست پروژه ها‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫خدمات ارزش افزوده در مقابل خدمات پایه‬
‫خدمات ارزش افزوده در تلفن های ثابت (شبکه هوشمند ‪)IN‬‬
‫مکالمه اعتباری)‪ (pre paid‬مکالمه رایگان)‪(free phone‬‬
‫شبکه خصوصی مجازی ‪(VPN) virtual private network‬‬
‫شماره اختصاصی‪(PNS)Personal Number Service‬‬
‫رای گیری و مشاوره تلفنی ‪televoting‬‬
‫سرویس های ارزش افزوده ‪SMS‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫انواع خدمات ارزش افزوده تلفن همراه‬
‫سرویس های مبتنی بر موقعیت )‪(LBS‬‬
‫فناوری ‪GPRS‬‬
‫بررسی سیستم های توصیه گر و کاربرد آن در تلفن همراه‬
‫شخصی سازی و خدمات ارزش افزوده‬
‫روش های تبلیغات در تلفن همراه‬
‫خدمات دولت الکترونیکی و تلفن همراه‬
‫تجارت همراه ) ‪(m-commerce‬‬
‫هوشمند سازی منازل و کنترل بوسیله تلفن همراه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫سرویس های ارزش افزوده مبتنی بر ‪MMS‬‬
‫خدمات بانکداری موبایل‬
‫خدمات مکان یابی )‪(GPS‬‬
‫خدمات ارزش افزوده شبکه های بیسیم‬
‫فناوری‪NFC‬‬
‫فناوری ‪RFID‬‬
‫خدمات ارزش افزوده‬
‫سرویس های ارزش افزوده وب‬
‫خدماتی که به طور مستقیم قابل ارائه هستند ‪( direct- provided‬‬
‫)‪service‬‬
‫تعریف‬
‫از دیدگاه اقتصادي‪ ،‬ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است‪.‬‬
‫به خدماتی که اضافه بر کاربردهای اصلی به همراه محصول یا خدمت اصلی‬
‫ارائه گردیده است‪.‬‬
‫مثال در زمینه تلفن همراه به طور عام شبکه ‪ GSM‬خدماتی از جمله خدمات پیام‬
‫کوتاه‪ ،USSD GPRS،‬پیام های چند رسانهای‪ MMS‬و تمامی خدمات جانبی‬
‫دیگر جزء خدمات ارزش افزوده ‪ GSM‬محسوب می گردند‪.‬‬
‫خدمات ارزش افزوده بنا به تعریف عبارتند از سرویس هایی که در هسته اولیه‬
‫شبکه دیده نشده ولی به کمک آنها‪ ،‬ارزش و قابلیت بیشتري به سرویس ارائه‬
‫شده بخشیده شود‪.‬‬
‫• در حوزه پیامک خدمات ارزش افزوده به خدماتی گفته می شود که‬
‫بر بستر پیامک ارائه می شود که در واقع ارزش پیامک را افزایش‬
‫می دهد و آن را از حال ایستا خارج و به عنوان بستری پویا جهت‬
‫ارائه خدمات مهیا می کند‪.‬‬
‫رشد کاربران اینترنتی تلفن همراه نسبت به کاربران اینترنتی کامپیوترهای شخصی‬
‫منبع(مورگن استنلی)‬
‫وضعیت خدمات ارزش افزوده در دنیای امروز‬
‫• میزان درامد بازارهای جهانی در زمینه خدمات ارزش افزوده‬
‫بیشتر شامل ‪ :‬فروش فایل های صوتی‪ ،‬پرداخت همراه‪ ،‬تبلیغات‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫بیش از ‪ 300‬در‪2014‬‬
‫‪ 200‬میلیارددالر در سال ‪2009‬‬
‫آمریکای شمالی‪ 56 :‬در‪ 96.7 ___2010‬در ‪2015‬‬
‫آمریکای التین‪10.8 :‬در ‪ 21.6 ___2009‬در ‪2014‬‬
‫رشد ‪ vas‬درافریقا ‪ 11.5___ %20‬در ‪2014‬‬
‫به گزارش اینفورما‬
‫نرخ رشد ‪ VAS‬در آسیا در سال ‪ 2008‬تا ‪2015‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫هند‪%16.6 :‬‬
‫عربستان سعودی‪%10.6 :‬‬
‫امارات متحده عربی‪%11.9 :‬‬
‫مصر‪%14.1 :‬‬
‫پاکستان‪%16.8 :‬‬
‫چین‪%26 :‬‬
‫ایران‪ :‬؟‪ %‬اینفورما پیشبینی کرده در صورت بکارگیری نسل سوم‬
‫تلفن همراه از سوی تمامی اپراتورها امکان رشد سریع بازار‬
‫عرضه خدمات مختلف فراهم می شود‪.‬‬
‫اکوسیستم خدمات ارزش افزوده‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تولیدکنندگان محتوی )‪(Content Generators‬‬
‫توسعه دهندگان محتوی )‪(Content Developer‬‬
‫جمع آوری کنندگان محتوی )‪(content Aggregators‬‬
‫فراهم کنندگان سرویس ها )‪(VASP‬‬
‫توانمندسازان فناوری برای فراهم کنندگان سرویس ها‬
‫)‪(Technology Enablers‬‬
‫اپراتور شبکه سیار )‪(Mobile Network Operators‬‬
‫سازندگان گوشی)‪(Handset Manufactures‬‬
‫اکو سیستم خدمات ارزش افزوده‬
‫تقسیم بندی خدمات ارزش افزوده‪:‬‬
‫غیر مستقیم‪ :‬خدمات ارزش افزوده ای که قائم به ذات نیستند و قابلیت‬
‫جدیدی به خدمات قبلی اضافه می کنند‪.‬‬
‫مانند سرویس کنترل کننده مدیریت مکالمه‬
‫مستقیم‪ :‬بدون وابستگی به سرویس دیگر قائم به ذات هستند‪.‬‬
‫مانند اینترنت همراه‪SMS , MMS ،‬‬
‫خدمات ارزش افزوده‬
‫تجارت همراه‬
‫‪ .i‬پرداخت با تلفن همراه‬
‫‪ .ii‬بانکداری همراه‬
‫‪ .iii‬تبلیغات همراه‬
‫خدمات مبتنی بر مکان‬
‫‪ .i‬امنیت عمومی(اطالع از محل مصدوم در زلزله)‬
‫‪ .ii‬مدیریت ترافیک‬
‫‪ .iii‬خدمات اطالع رسانی مبتنی بر موقعیت( نزدیکترین رستوران به‬
‫کاربر)‬
‫‪ .iv‬سرگرمی و خدمات اجتماعی( آگاهی از موقعیت دوستان و انجام‬
‫برخی از بازیها که مبتنی بر مکان طراحی شده اند‪).‬‬
‫خدمات دولت الکترونیکی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫امکان انجام امور شخصی مانند پرداخت قبوض و در خواست تمدید‬
‫گذرنامه‬
‫تهیه بلیط حمل و نقل با استفاده از سرویس پیام کوتاه‬
‫موبایل پارک‬
‫خدمات معلم همراه‬
‫خدمات رای گیری و نظر سنجی‬
‫خدمات سالمت همراه‬
‫خدمات محتوایی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫بازی‬
‫تلویزیون همراه‬
‫دانلود ویدئو موسیقی‬
‫آموزش دانش آموزان و دانشجویان‬
‫خدمات اطالع رسانی ( اخبار‪ ،‬خرید‪ ،‬آب و هوا‪ ،‬ورزشی‪،‬‬
‫سرگرمی)‬
‫خدمات دستگاه به موبایل و بلعکس ‪M2M‬‬
‫• خواندن کنترل برق از راه دور‬
‫• کنترل راه دور سیستم های امنیتی منازل‬
‫• اعالم خطر در هنگام بروز آتش سوزی‬
‫تجارت همراه‬
‫از جمله مزایای آن عبارتند از‪:‬‬
‫• استفاده از خدمات به صورت ‪ 24‬ساعته‬
‫• سریع و ارزان‬
‫• همیشه و در همه جا‬
‫• صرفه جویی در زمان و هزینه‬
‫• تسریع بخشیدن در نقل و انتقال پول‬
‫• عدم نیاز به حمل کارت‬
‫خدمات پرداخت با تلفن همراه‬
‫• خرید و پرداخت با استفاده از تمامی کارت های بانکی توسط تلفن‬
‫همراه‬
‫• پرداخت قبوض و عوارض شهرداری‬
‫• خرید شارژ سیم کارت های اعتباری‬
‫پرداخت همراه‬
‫• کاربران به جای پرداخت نقدی ‪ ،‬چک یا کارت اعتباری ‪ ،‬مصرف‬
‫کنندگان می توانند تلفن همراه را برای طیف گسترده ای از خدمات‬
‫‪ ،‬محصوالت دیجیتال و یا محصوالت فیزیکی استفاده کنند‬
‫چهار مدل اصلی برای پرداخت های تلفن همراه ‪:‬‬
‫• پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه‬
‫• صدور مستقیم صورتحساب موبایل‬
‫• پرداخت موبایل وب )‪(WAP‬‬
‫• بدون تماس ( ارتباط میدان نزدیک )‬
‫پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه‪:‬‬
‫• مصرف کننده در خواست پرداخت را از طریق متن پیام کوتاه یا کد‬
‫دستوری می فرستد و هزینه اشتراک بر روی قبض موبایل یا کیف‬
‫پول موبایل او اعمال می شود‬
‫معایب‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ .‬قابلیت اطمینان ضعیف‬
‫سرعت کم‬
‫امنیت – رمز نگاری‬
‫هزینه باال‬
‫هزینه راه اندازی کدهای کوتاه‬
‫پرداخت پول برای تحویل از رسانه ها از طریق سرویس پیام چند‬
‫رسانه ای‬
‫صورتحساب مستقیم موبایل‬
‫• مصرف کننده با استفاده از گزینه صدور صورت حساب تلفن همراه‬
‫در سایت تجارت الکترونیک ‪ ،‬مانند سایت بازی آنالین پرداخت را‬
‫انجام میدهد ‪ .‬پس از دو فاکتور تایید هویت مربوط به ‪IP‬ان و رمز‬
‫عبور یک بار مصرف ‪ ،‬حساب تلفن همراه مصرف کننده برای‬
‫خرید شارژ می شود ‪.‬‬
‫مزایا‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫امنیت‪ :‬دو عامل احراز هویت و مدیریت ریسک از تقلب جلوگیری‬
‫می کند ‪.‬‬
‫راحتی‪ :‬بدون ثبت نام و عدم نیاز به هیچ نرم افزار جدید تلفن همراه‬
‫آسانی‪ :‬این گزینه ای دیگر در روند پرداخت است ‪.‬‬
‫سرعت‪ :‬بیشترین معامالت در کمتر از ‪ 10‬ثانیه به پایان می رسد ‪.‬‬
‫اثبات شده‪ %70 :‬از خرید محتویات دیجیتال آنالین در برخی از‬
‫مناطق آسیا با استفاده از روش مستقیم موبایل انجام گرفته است ‪.‬‬
‫موبایل وب )‪(WAP‬‬
‫• مصرف کننده با استفاده از صفحات وب نمایش داده و یا برنامه‬
‫های اضافی دریافت شده و نصب بر روی تلفن همراه پرداخت را‬
‫انجام می دهد ‪.‬‬
‫• این روش از ‪ ( wap‬پروتکل برنامه بی سیم ) به عنوان تکنولوژی‬
‫زیر بنایی استفاده می کند‪.‬‬
‫بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات‬
‫• ارتباط میدان نزدیک )‪ (NFC‬است که عمدتا برای پرداخت پول‬
‫در فروشگاهای فیزیکی ساخته شده و برای خدمات حمل و نقل‬
‫استفاده می شود ‪.‬‬
‫• پرداخت می تواند از حساب پیش پرداخت کسر گردد و یا به حساب‬
‫تلفن همراه شارژ شود و یا حساب بانکی به طور مستقیم دخالت کند‬
‫‪.‬‬
‫خدمات بانکداری همراه‬
‫• دریافت آخرین موجودی حساب کارت های بانکی‬
‫• دریافت چند گردش آخر حساب های کارت های اعتباری‬
‫• امکان اعالم شماره فکس یا نشانی الکترونیکی برای دریافت‬
‫صورت حساب کارت های اعتباری‬
‫انواع روش های تبلیغات همراه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تبلیغات از طریق ‪SMS‬‬
‫تبلیغات در بازی های همراه‬
‫تبلیغات در ویدئو های همراه‬
‫تبلیغات در حین تماشای تلویزیون با استفاده از موبایل‬
‫تبلیغات در حین بار شدن یک سرویس محتوایی یا صفحه وب‬
‫تبلیغات صوتی که میتواند به فرم پیام کوتاه صوتی قبل از ضبط‬
‫پست صوتی باشد‬
‫خدمات مبتنی بر مکان‬
‫خدمات مبتنی بر مکان‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫خدمات متنوعی که به کمک اطالعات موقعیت مکانی قابل ارایه به‬
‫کاربر است‪.‬‬
‫خدمات اضطراری‬
‫سیستم های ناوبری وسایل نقلیه‬
‫خدمات اطالع رسانی به جهانگردان‬
‫جستجو در بانک های اطالعاتی اماکن و معابر با استفاده از نقشه‬
‫اکو سیستم خدمات مبتنی بر مکان‬
‫ابزار سیار‬
‫موقعیت‬
‫یاب‬
‫شبکه‬
‫مخابراتی‬
‫ارائه دهنده‬
‫محتوی‬
‫ارائه دهنده‬
‫خدمات و‬
‫کاربردها‬
‫‪ .1‬خدمات امنیت عمومی‬
‫• برای جلوگیری از مرگ و میر در هنگام بروز وقایع غیر مترقبه‬
‫(سیستم های هشدار در هنگام بروز امواج سونامی به مردم منطقه)‬
‫مدیریت ترافیک‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫کوشی های همراه به طور متناوب با آنتن های ‪ BTS‬ارتباط بر‬
‫قرار می کنند‪.‬‬
‫حجم زیادی از اطالعات موقعیت مکانی و سرعت کاربران در‬
‫اختیار است‪.‬‬
‫مدیریت شهری‬
‫مکان و زمان و سرعت تاکسی و اتوبوسرانی می تواند در اختیار‬
‫شهروندان قرار بگیرد‪.‬‬
‫خدمات اطالع رسانی مبتنی بر مکان‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫وضعیت آب و هوا‬
‫نزدیک ترین رستوران ه و بانک ها‬
‫دریافت اطالعات توریستی‬
‫آگاهی از او قات شرعی‬
‫سرگرمی و خدمات اجتماعی‬
‫• یافتن موقعیت دوستان‬
‫• قرار مالقات‬
‫• انجام بازی های مبتنی بر موقعیت‬
‫خدمات دولت الکترونیک بر تلفن همراه‬
‫• هدف‪ :‬ارتقای ارائه خدمات بین تمامی اجزا و نهادهای جامعه اعم‬
‫از شهروندان‪ ،‬بخش تجاری و ادارات دولتی‬
‫• مزیت‪:‬‬
‫بهبود شیوه های ارتباطی دولت و شهروندان‬
‫دولت‬
‫مردم‬
‫خدمات قابل ارائه توسط سرویس دولت همراه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫امکان انجام امور شخصی مانند پرداخت قبوض و تمدید گذرنامه‬
‫تهیه بلیط حمل ونقل با استفاده از سرویس پیام کوتاه‬
‫موبایل پارک‬
‫خدمات معلم همراه‬
‫خدمات رای گیری و نظرسنجی‬
‫خدمات سالمت همراه‬
‫امکان انجام امور شخصی مانند پرداخت قبوض و تمدید‬
‫گذرنامه‬
‫• در این روش اطالعات شخصی هر فرد به صورت کامال محرمانه‬
‫و با امنیت باال در سیستم دولت همراه ثبت شده و یک کد امنیتی با‬
‫استفاده ار ‪ sms‬به وی فرستاده می شود تا در مواقع استفاده از‬
‫سرویس امکان چگونگی تصمیم گیری و انجام نقل وانتقال با استفاده‬
‫از کد امنیتی ویژه و تایید کاربر صورت گیرد‬
‫تهیه بلیط حمل ونقل با استفاده از سرویس‬
‫پیام کوتاه‬
‫• کاربر پیام کوتاهی برای مرکز صدور بلیط ارسال میکند‪.‬‬
‫• مرکز از حساب کاربر میزان مورد نیاز را کم کرده و شماره سلایر‬
‫تحویل می دهد‪.‬‬
‫• با ارائه شماره سلایر به متصدی می توان از وسائل حمل و نقل‬
‫استفاده کند‪.‬‬
‫موبایل پارک‬
‫• برچسب های مخصوصی بر روی شیشه اتومبیل نصب می شود‪.‬‬
‫• کنترل کنندگان با ارسال بارکد مخصوص این برچسب ها به سیستم‬
‫کنترل مرکزی ثبت انها را در سیستم چک کرده و از اعتبار‬
‫کاربران آگاه می شود‪.‬‬
‫خدمات معلم همراه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫والدین فرم مخصوصی را پر می کنند‪.‬‬
‫با استفاده از ‪ sms‬وضعیت آموزشی تربیتی دانش اموزان را مرتب‬
‫برای انان ارسال می شود‬
‫مواردی چون‪:‬‬
‫نمرات – کارنامه درسی‬
‫غیبت ها‬
‫پیشرفت ها و افت تحصیلی‬
‫اطالعیه برگزاری اردوها‬
‫خدمات رای گیری و نظرسنجی‬
‫• این روش بیشتر برای نظرسنجی برنامه های مختلف تلویزیون‬
‫استفاده می شود‪.‬‬
‫خدمات سالمت همراه‬
‫هدف‪:‬‬
‫• کم کردن هزینه های درمانی‬
‫• باال بردن سطح سالمت جامعه‬
‫کاربرد‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اطالعات مربوط به پیشگیری از ابتال بیماری های مسری‬
‫مبارزی علیه بیماری ماالریا و ‪HIV‬‬
‫ردیابی بیماران خاص برای اطالعات آماری‬
‫سالمت جنین و مادر‬
‫بازی همراه‬
‫• بازي همراه‪ ،‬بازیهایی که از طریق اپراتور به کاربران ارائه میشود‬
‫و بازیهایی که به مدد خدمات دیتا روي شبکه و درتعامل با سایرین‬
‫بازي میشوند هستند‪.‬‬
‫تلویزیون همراه‬
‫این سرویس امکان پخش و همچنین ضبط برنامه ها به مدت محدود و‬
‫دسترسی به آرشیو برنامه هاي قبلی هر شبکه از طریق پایگاه‬
‫دادههاي آن نیز پیشبینی شده است‪.‬‬
‫دانلود دنباله دار موزیک و ویدئو‬
‫با باال رفتن پهناي باند در شبکه هاي مخابراتی سیار نسل سوم‪ ،‬امکان‬
‫ارائه ي این سرویس که با استفاده از آن‪ ،‬کاربران قادر خواهند بود‪،‬‬
‫موزیکها و ویدئوهاي مورد عالقهي خود را از طریق تلفن همراه‬
‫خود دانلود کنند و یا حتی به صورت برخط از آن بهرهمند شوند‪،‬‬
‫فراهم میشود‪.‬‬
‫آموزش‬
‫مدتها است که اپراتورهاي بزرگ دنیا با استفاده از فراهم کردن امکان‬
‫آموزش در گوشیهاي تلفن همراه‪ ،‬نسبت به ایجاد ارزش افزوده‬
‫براي خویش اقدام کرده اند‪.‬‬
‫خدمات اطالع رسانی‬
‫این سرویس به کاربران این امکان را میدهد که از آخرین وضعیت‬
‫آب و هوا‪ ،‬اخبار روز دنیا‪ ،‬اخبار ورزشی وبه طور کلی هر گونه‬
‫اطالعات در زمینه ي مورد عالقهي خود‪ ،‬مطلع شوند‪.‬‬
‫به سیستمهاي اطالق میشود که دستگاهها و تجهیزات را قادر میسازند‬
‫به سیستمهاي اطالعاتی‪ ،‬شرکتها و سایر ماشینها یا با گوشیهاي تلفن‬
‫همراه افراد ارتباط برقرار کرده و دادههاي بالدرنگ از وضعیت‬
‫ماشین یا تلفن همراه جمعآوري کنند‪.‬‬
‫‪M2M‬‬
‫خواندن کنتور برق از راه دور‬
‫کنترل راه دور سیستمهاي امنیتی منازل‬
‫اعالم خطر در هنگام بروز آتشسوزي‬
‫• تمام این موارد با قرار دادن یک سیم کارت دردستگاههاي نظارت‬
‫و کنترلکننده میسر میشود‪.‬‬

similar documents