Promjene na *ivotinjama i biljkama kroz godi*nja doba

Report
Promjene na životinjama i
biljkama kroz godišnja doba
Biljke i životinje u proljeće
Biljke i životinje u ljeto
Biljke i životinje u jesen
Biljke i životinje u zimu
Ptice kroz godišnja doba
JESEN
ZIMA
PROLJEĆE
LJETO
BILJKE KROZ GODIŠNJA DOBA
• Drveću lišće žuti i opada.
• Jabuke, kruške i šljive su spremne za berbu.
• Povrće se bere sa njiva i iz vrtova.
• Biljke miruju.
• Snježni pokrivač čuva žitarica.
• Jedemo džemove od različitog voća.
• Drveće lista i behara
• Dozrijevaju rane jagode i trešnje.
• Plodovi voća i povrća rastu i
dozrijevaju.
• Drveće je potpuno olistalo.
JESEN
ZIMA
PROLJEĆE
LJETO
ŽIVOTINJE KROZ GODIŠNJA DOBA
JESEN
SELE SE U TOPLIJE KRAJEVE
PRIPREMAJU ZIMNICU
PRIREMAJU SE ZA ZIMSKI SAN
ZIMA
MEDO, ŽABA, HRČAK SPAVAJU ZIMSKI SAN
ŽIVOTINJAMA GUŠĆA KRZNO I PERIJE
VUK, LISICA, ZEC I JELEN TEŽE PRONALAZE HRANU
INSEKTI SU SE SAKRILI POD KORU DRVEĆA GDJE IM JE TOPLIJE
PROLJEĆE
LASTE, RODE I PATKE SE VRAĆAJU S JUGA
ŽIVOTINJE DOBIJAJU SVOJE MLADE
INSEKTI SE BUDE
LJETO
ŽIVOTINJE SADA LAKŠE PRONALAZE HRANU
MLADUNČAD ŽIVOTINJA SU ODRASLA I POČELA SU
SE SAMA BRINUTI O SEBI
Provjerite koliko ste naučili

similar documents