LASTEN_LIIKUNNALLINEN_KEHITYS

Report
Liikuntakasvatus/NU09
2009-2010
JN

LIIKUNNALLISET PERUSTAIDOT OVAT
KAIKKIEN LAJITAITOJEN PERUSTA
Lasten tulisi kehittää liikunnalliset perustaidot ennen
kouluikää (0-7 v.)
Kouluikäisten (7-15 v.) liikunnassa painotetaan lajitaitojen
harjoittelua
LIIKUNTATAIDOT
Perusliikkeet
Lajitaidot
Liikunnallinen
kehitys

LIIKUNNALLISET KYKYTEKIJÄT
Kuntotekijät
Taitotekijät
Lasten liikunnallinen kehitys on kuntotekijöiden, taitotekijöiden
ja perusliikkeistä muodostuvien yleisten liikevalmiuksien välistä
vuorovaikutusta



Jokapäiväisessä elämässä välttämättömiä
liikkeitä kutsutaan perusliikkeiksi
Ne ovat kaikkien liikuntasuoritusten perusta
Perusliikkeitä ovat liikkumis-, liikunta- ja
käsittelyliikkeet
1.
LIIKKUMISLIIKKEET
-
ryömiminen
kieriminen
konttaaminen
kävely
juoksu
hyppääminen
hyppely
kiipeäminen
2. LIIKUNTALIIKKEET
- istuminen
- seisominen
- taivutus, kiertäminen
- kääntyminen
- nosto / pudotus
- pysähtyminen
- kaatuminen
3. KÄSITTELYLIIKKEET
- heittäminen
- kiinniottaminen
- lyöminen
- potkaiseminen
- pompottelu
- vierittäminen
- työntäminen
- kuljetus



Taitotekijät ovat aistien, hermoston ja
lihaksiston tarkoituksenmukaista
yhteistoimintaa
Näiden yleisten taitotekijöiden
harjaannuttaminen on lasten liikunnan
keskeinen tehtävä. Niiden avulla voidaan
perusliikkeistä muodostaa peruslajitaidot.
jokainen liikuntasuoritus edellyttää
onnistuakseen tasapainon hallintaa, rytmiä ja
reaktiokykyä
◦ REAKTIOKYKY
 kyky reagoida eri aisteilla vastaanotettuihin ärsykkeisiin
◦ ORIENTOITUMISKYKY
 kyky aistia kehon asentoja ja niiden muutoksia
◦ TASAPAINOKYKY
 kyky ylläpitää tasapainoa ja saavuttaa se uudelleen
◦ KYKY ERILAISTUMISEEN
 kyky tehdä erot läheisten samankaltaisten liikkeiden
välillä
◦ RYTMITTÄMISKYKY
 kyky löytää liikkeiden tarkoituksenmukainen rytmi
◦ YHDISTELYKYKY
 kyky yhdistää osaliikkeet kokonaisuuksiksi
◦ EROTTELUKYKY
 kyky vaihdella jännitystä ja rentoutta sekä liikesujuvuutta
ja taloudellisuutta oikein
◦ SOPEUTUMISKYKY
 kyky sopeutua muuttuviin ja poikkeuksellisiin tilanteisiin
ja olosuhteisiin


Taitotekijöiden lisäksi jokainen liikesuoritus
vaatii tietyn voimankäytön ja nopeuden
monipuolinen liikunta ja taitojen harjoittelu
kehittää myös kuntotekijöitä
◦ KESTÄVYYS
 luo edellytykset virheettömille suorituksille. Riittävän
runsaalla ja monipuolisella harjoittelulla ja luontaisella
liikunnalla sydän ja verenkiertoelimistön suorituskyky
kehittyy lapsella riittävästi.
◦ NOPEUS
 tärkeää lyhytaikaista kestävyyttä vaativissa lajeissa.
Tärkeitä nopeuden edellytyksiä ovat lihasten venyvyys,
joustavuus ja rentoutuskyky.
◦ VOIMA
 yksi suoritusta määräävä tai suoritukseen vaikuttava
tekijä. Voiman puuttuminen millä tahansa vartalon
alueella heikentää suoritusta, etenkin taitoa vaativissa
lajeissa.
◦ LIIKKUVUUS
 tarkoitetaan kyky tehdä liikkeitä, joiden laajuus on
hyvin suuri. Voidaan puhua myös notkeudesta ja
joustavuudesta.
 liikkuvuuden otollinen kehittämisvaihe ajoittuu
kauteen ennen murroiän pituuskasvupyrähdyksen
alkua.

similar documents