Dr.Dobos Róbert előadása - Jász- Nagykun

Report
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Bemutató a járási rendszerek
működéséről a Jászberényi Járási
Hivatal szemüvegén keresztül
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Kormányhivatal
• A területi államigazgatási szervezetrendszer működésének egységessé
és hatékonyabbá tétele, ezáltal a területi államigazgatási feladatellátás
fejlődése és színvonalának növelése, valamint az ügyfél-centrikus
területi államigazgatás megvalósítása érdekében hozták létre a
kormányhivatalokat;
• Területi államigazgatási szervek integrációjával 2011. január 1-jén felállt
a kormányhivatali struktúra, amely a jogszabályoknak és a Kormány
döntéseinek megfelelően összehangolja és elősegíti a kormányzati
feladatok területi végrehajtását;
• Élén a miniszter javaslatára a miniszterelnök által kinevezett
kormánymegbízott áll, akit távolléte vagy akadályoztatása esetén a
főigazgató helyettesíti aki egyben a kormányhivatal hivatali szervezetét
vezeti, főigazgató munkáját igazgató segíti.
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Kormányhivatal – Járási Hivatal
•
•
•
•
A megyei kormányhivatal kirendeltségeiként járási hivatalok működnek;
Járási hivatal a járási hivatalvezető által közvetlenül vezetett járási
törzshivatalból és járási szakigazgatási szervekből áll; a hivatalvezetőt
a kormánymegbízott javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel;
A járási hivatal kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a
munkáltatói jogokat a hivatalvezető – kivételesen a megyei
szakigazgatási szerv vezetője – gyakorolja; kinevezés, felmentés
esetén a járási szakigazgatási szerv vezetője véleményének kikérését
követően a kormánymegbízott kifogásolási jogával;
A járási szakigazgatási szerv vezetőjét a hivatalvezető javaslatára a
megyei szakigazgatási szerv vezetője nevezi ki és szünteti meg a
jogviszonyát a kormánymegbízott kifogásolási jogával.
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Statisztika
•
Jász-Nagykun-Szolnok
megyében 9 járás (jászberényi,
jászapáti,kunhegyesi,
tiszafüredi, karcagi, mezőtúri,
kunszentmártoni,
törökszentmiklósi, szolnoki)
•
•
•
•
•
Népesség: 50 928 fő
Települések száma: 9
Terület: 617,01 km2
Járási hivatal létszáma: 115 fő
Székhely: Jászberény
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Jászberényi Járási Hivatal
• Székhely: Jászberény
• Jászárokszálláson és
Jászfényszarun kormányablak
működik
• Ügysegédi helyek: Jászágó,
Jászboldogháza,
Jászfelsőszentgyörgy,Jászjákó
halma,
Jásztelek,Pusztamonostor
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Jászberényi Járási Hivatal szervezete
•
•
•
Minden járásban okmányirodai (korábbi okmányirodai feladatok)
osztály került kialakításra;
Minden járásban hatósági osztály (valamennyi hatósági feladat,
amely nem tartozik szakigazgatási szervhez) került kialakításra, ide
tartoznak a szabálysértés, a szociális igazgatás területén dolgozók,
valamint az ügysegédek is;
Működést támogató osztály került kialakításra a nagyobb –
jászberényi, szolnoki - járási hivatalokban, a helyben intézhető
funkcionális feladatok ellátása céljából (adminisztratív feladatok,
gépjármű igénylés, humánpolitikai intézkedések előkészítése – a
szakigazgatási szervek esetében is)
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Jászberényi Járási Hivatal szervezete
Hatósági osztály (14 fő)
• A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi
szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek
lehetőleg maradjanak a települési jegyzőnél, ahol viszont az adott
ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási
hivatal tudjon hatékonyabban intézkedni. Az azonos szabályozók
mentén lefolytatható eljárásokkal hatékonyabb, racionálisabb
ügyintézés valósul meg országszerte.
• Szociális igazgatási feladatok: időskorúak járadéka, ápolási díj,
közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Jászberényi Járási Hivatal szervezete
Hatósági osztály
• Kommunális
igazgatással
kapcsolatos
feladatok:
temető
fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok, temetkezési
tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezés.
• Védelmi igazgatással kapcsolatos feladatok
• Oktatással kapcsolatos feladatok közül:
• a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy
kormányrendelet által meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása;
• a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának
bejelentése fogadása.
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Jászberényi Járási Hivatal szervezete
Hatósági osztály
• Ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok:
• az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység
tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság.
• Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok:
• a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének,
fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek
nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárás lefolytatása.
• Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok:
• levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben az első fokú hatósági
eljárások lefolytatása.
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Jászberényi Járási Hivatal szervezete
Hatósági osztály – roma referens
• Az Országos Roma Önkormányzattal történt egyezség alapján a
fővárosi és megyei kormányhivatalok 2013. július 1-től a járási
hivatalokban roma referenseket foglalkoztatnak;
• Célja, hogy kapcsolattartó, közvetítő szerepet töltsenek be az
államigazgatás és a roma állampolgárok között. Fő feladatuk a kiemelt
állami célkitűzések, valamint az állam által a roma közösség számára
biztosított lehetőségek roma állampolgárok felé történő közvetítése,
kommunikációja.;
• Alkalmazásuk nagymértékben elősegítheti a roma kisebbséghez
tartozók sikeresebb ügyintézését.
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási
döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a
járási rendszerek működéséről
Jászberényi Járási Hivatal szervezete
Okmányirodai Osztály (13 fő)
Feladatok:
•
személyi adat – és lakcímnyilvántartás,
•
személyi igazolvány ügyintézés,
•
egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek,
•
útlevél-igazgatás,
•
közlekedésigazgatással kapcsolatos ügyintézés,
•
vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek,
•
diákigazolvány készítéssel kapcsolatos feladatok,
•
mozgássérültek parkolási igazolványával kapcsolatos ügyek,
•
honosítással kapcsolatos feladatok
•
ügyfélkapu regisztráció
"Partnere vagyunk! - civil és a közigazgatási
szféra együttműködésének erősítése JászNagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Jászberényi Járási Hivatal Szervezete
•
•
•
Okmányirodai
Osztály
(Jászberény,)
és
Kormányablak
Osztály
(Jászárokszállás 5 fő
Jászfényszaru 7 fő )
Kormányablakok minden
nap 8.00-20.00 óráig
Jászberényben
hétfőnként 2014. január
20-tól 8.00-20.00-ig tartó
ügyintézési
lehetőség
biztosított
az
Okmányirodai Osztályon;
"Partnere vagyunk! - civil és a közigazgatási
szféra együttműködésének erősítése JászNagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
KORMÁNYABLAKOK
Jászfényszaru 2014.02.10.
Jászárokszállás 2014. 03. 27
"Partnere vagyunk! - civil és a közigazgatási
szféra együttműködésének erősítése JászNagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
KORMÁNYABLAKBAN INTÉZHETŐ ÜGYEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
az okmányirodai feladatkörök teljes köre (fentiekben kirészletezve),
papír alapú hiteles tulajdoni lap-másolat szolgáltatás iránti kérelem,
az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles
térképmásolat iránti kérelem,
építési engedélyezéssel kapcsolatos ügytípusok,
anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem,
nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés,
anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem,
Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány (TAJ
- kártya) iránti kérelem,
fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti
kérelem,
aktív korúak ellátása iránti kérelem,
állampolgársági ügyek,
időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem,
alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem,
"Partnere vagyunk! - civil és a közigazgatási
szféra együttműködésének erősítése JászNagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok
tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
KORMÁNYABLAKBAN INTÉZHETŐ ÜGYEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
megállapítása iránti kérelem,
terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem,
gyermekgondozási díj iránti kérelem,
születés bejelentése és anyakönyvezése,
haláleset bejelentése és anyakönyvezése,
egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség
és informatikai segítség nyújtása,
cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás,
ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem
hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat
lekérdezésének biztosítása.
"Partnere vagyunk! - civil és a közigazgatási
szféra együttműködésének erősítése JászNagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Jászberényi Járási Hivatal Szakigazgatási Szervei
•
•
•
A járási szakigazgatási szerv vezetőjét a hivatalvezető javaslatára a megyei
szakigazgatási szerv vezetője nevezi ki és szünteti meg a jogviszonyát a
kormánymegbízott kifogásolási jogával;
A járási hivatal kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a
munkáltatói jogokat a hivatalvezető – kivételesen a megyei szakigazgatási
szerv vezetője – gyakorolja; kinevezés, felmentés esetén a járási
szakigazgatási szerv vezetője véleményének kikérését követően a
kormánymegbízott kifogásolási jogával;
A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében: A járási szakigazgatási szervek
tekintetében a Ksztv. 2 § (1) bekezdés e)-h) pontja szerinti hatáskörök
gyakorlására a szakmai irányítást végző megyei (fővárosi) szakigazgatási
szerv vezetője jogosult.
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Járási hivatal szervezeti egységeként működő szakigazgatási szervek
•
•
a járási gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok
ellátására,
a járási hivatal állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
szakigazgatási szerve az élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőségellenőrzési, takarmány-ellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állategészségügyi feladatok ellátására,
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Járási hivatal szervezeti egységeként működő szakigazgatási szervek
•
•
•
a járási földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok
ellátására,
a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási,
munkaerő-piaci feladatok ellátására,
a járási népegészségügyi intézet a népegészségügyi feladatok
ellátására.
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Járási Gyámhivatal (9 fő)
•
•
•
•
Korábbi városi gyámhivatal munkatársaival kezdte meg működését;
A járási gyámhivatal létrejöttével 2013. január 1-től szétváltak az
államigazgatási és önkormányzati hatáskörök;
Gyámügyi feladatok közel 95 %-a került el az önkormányzatoktól;
Ez magával vonta az illetékességi területek rendezését. A járás területén
korábban városi gyámhivatalként működő gyámhivatalok jelenleg a járási
gyámhivatal feladat ellátási helyévé alakultak át, így a gyermekvédelmi
és gyámügyi feladatok ellátása a jászberényi székhelyen és 2 ügyintézési
helyen történik (Jászárokszállás, Jászfényszaru).
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Járási Gyámhivatal
•
•
Jászberényben 7 fő, Jászárokszálláson 1 fő, Jászfényszarun szintén 1 fő
látja el a feladatot;
A jászberényi ügyintézési hely változatlanul Jászberény, Jászboldogháza,
Jászfelsőszentgyörgy,
Jászjákóhalma,
Jásztelek,
települések
vonatkozásában, míg Jászfényszaru Pusztamonostor, Jászárokszállás
pedig Jászágó vonatkozásában látja el a gyámügyi feladat- és
hatásköröket;
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala (10 fő)
•
•
•
•
•
Főbb feladatok: az élelmiszerláncban az élelmiszerek vonatkozásában
kivizsgálja és felderíti az élelmiszer-mérgezéseket és - fertőzéseket,
feltárja azok okait, nyilvántartja, összegzi és elemzi az eseményeket, és
megteszi a szükséges intézkedéseket azok megelőzése érdekében;
járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen
járművek mosását és fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati
eredetű mellékterméket szállító járműveket;
a gyepmesteri, illetve eb rendészeti tevékenység végzését;
az állat-egészségügyi szabályok megtartását;
a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések
végrehajtását.
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
•
•
•
Jászberényi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatalának illetékességi területe
 Jászberény Járás;
 Jászapáti Járás.
2013. január 1-től a falugazdász hálózat is ezen szakigazgatási szerv
keretein belül működött;
2014. január 1-től a falugazdászok átkerültek a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához (7 fő);
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Járási Népegészségügyi Intézet (12 fő)
•Első fokú közegészségügyi járványügyi felügyeletet gyakorol,
•első fokon látja el a jogszabályokban meghatározott hatósági,
szakhatósági feladatokat,
•továbbá nyilvántartásokat vezet;
•ellenőrzéseket végez;
•eljár a közegészségüggyel kapcsolatos panaszok, közérdekű
bejelentések ügyében;
•valamint hatósági bizonyítványt állít ki ügyfél kérelmére.
.
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Járási Népegészségügyi Intézet
•
Egészségügyi igazgatás és koordinációs szakterület:
 egészségügyi
igazgatás,
ápolási
szakfelügyelet,
védőnői
szakfelügyelet, családvédelmi szolgálat, egészségfejlesztés,
népegészségügyi szűrések.
•
Közegészségügyi szakterület:
 élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, település és környezetegészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy.
•
járványügyi szakterület:
 Járványügy, kórház-higiénia.
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Járási Munkaügyi Kirendeltség (17 fő)
•
•
A Jászberényi Járási Hivatal foglalkoztatási, közfoglalkoztatási és
munkaerő-piaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerveként
működik.
A kirendeltségi létszámalakulásra jelentős hatással volt az, hogy „A
munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről”
szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet alapján a Kirendeltség illetékességi
területe 2013.07.01. napjától megváltozott(Jászladánnyal kibővült).E
jogszabályi változás keretében immár két helyszínen tart kihelyezett
ügyfélfogadást: Jászapátiban minden héten szerdán Jászapáti, Jászkisér,
Jászszentandrás és Jászivány településen lakó ügyfelek részére, Jászladányban
pedig minden második héten kedden helyi ügyfeleknek
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Járási Munkaügyi Kirendeltség
Az ügyfélszolgálati tevékenység mellett az alábbi főbb szakmai területeken
látnak el feladatokat a munkatársak:
• Munkaerő-piaci képzések szervezése;
• Hazai és uniós forrásból finanszírozott foglalkoztatási támogatások,
szolgáltatások nyújtásának koordinációja;
• Közfoglalkoztatási- és az ahhoz kapcsolódó képzési feladatok ellátása;
• Munkáltatói kapcsolattartás;
• Közérdekű munka kirendeltségi feladatainak elvégzése.
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Járási Földhivatal (22 fő)
•
Jászberényi Járási Hivatal szervezeti egysége, ingatlanügyi feladatokat
ellátó, szakigazgatási szerv;
Ellátott feladatok
• ingatlan-nyilvántartás vezetése;
• földhasználati nyilvántartás vezetése;
• ügyfélfogadás, adatszolgáltatás ellátása;
• földműves nyilvántartás vezetése;
• haszonbérleti szerződések jóváhagyása.
• földmérési feladatok;
• földvédelmi, földminősítési feladatok.
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Járási Földhivatal
•
A Földhivatalok illetékességi területe 2013. január 1-jén nem egyezett
meg a járások illetékességi területével, ezért 2013 év folyamán
fokozatoson igazították azt hozzá a járásokhoz.
•
2013. decemberében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CCXXII. törvény két új feladat ellátásával bővítette a
földhivatalok tevékenységi körét, a haszonbérleti szerződések
jóváhagyásával és a földműves nyilvántartás vezetésével .
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Egyéb megyei szakigazgatási szerveknek a jászberényi járási hivatal
épületében kihelyezett ügyfélszolgálatai és ügyfélfogadási idejük:
•
•
•
•
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság – minden hónap második csütörtöke
11.00 – 13.00
Pártfogó Felügyelői Szolgálat – minden héten hétfő, kedd 08.00 –
16.30
Igazságügyi Szolgálat – negyedévente csütörtökönként 09.00 – 12.00
Országos Egészségbiztosítási Pénztár – minden héten szerda 09.00
– 12.00
"Partnere vagyunk! - civil és a közigazgatási
szféra együttműködésének erősítése JászNagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Ügyfél elégedettség mérése, lakosság tájékoztatása
Helyszíne:
• Törzshivatal osztályain (kormányablak, okmányirodai és hatósági
osztály)
• Ügysegédi helyeken
Formája:
• Önkéntes alapon
• Kérdőívek kitöltésén keresztül
• Kiértékelésük folyamatos, rendszeres
• Lakossági tájékoztatás írásos szakmai információs összefoglaló
anyagok segítségével folyamatosan történik
Tapasztalatok:
• pozitívak
"Partnere vagyunk! - civil és a közigazgatási
szféra együttműködésének erősítése JászNagykun-Szolnok megyében"
Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi
önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről
Köszönöm a figyelmet!
"Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra
együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

similar documents