Redox 4 Voorspellen en Opstellen

Report
Redox-koppels
 Bij een redox reactie reageert een stof als oxidator of
reductor, waarbij een redcutor of oxidator ontstaat:
 Cu  Cu2+ + 2e-
 Bij deze reactie reageert Cu als reductor, waarbij Cu2+
ontstaat. Cu2+ is een oxidator
 Cu/Cu2+ is een redox koppel
 Zie Binas 48
Opstellen Redox vergelijking
 Voorbeeldopgave: We druppelen een aangezuurde
oplossing van KMnO4 (kaliumpermaganaat), bij een
oplossing van ijzer(II)chloride.
 Stap 1: Inventariseer de deeltjes, en sorteer ze op
oxidator en reductor (m.b.v. Binas 48!)
Oxidator
H2O
Reductor
H2O
MnO4- + H+
Fe2+
K+
ClFe2+
Opstellen Redox vergelijking 2
 Stap 2: Zoek met behulp van Binas 48 de sterkste
reductor en de sterkste oxidator
 Sterkste oxidator is de combinatie: MnO4- + H+. MnO4en H+ zijn ook oxidatoren als ze alleen voorkomen,
maar de combinatie is sterker
 Sterkste reductor is Fe2+
Oxidator
Reductor
H2O
H2O
MnO4- + H+
Cl-
Fe2+
Fe2+
K+
Opstellen Redox vergelijking 3
 Stap 3: Schrijf de halfreacties op, maak het aantal
elektronen gelijk en schrijf de totaal reactie op.
 ox: MnO4- + 8H+ + 5e-  Mn2+ + 4H2O
red:
Fe2+  Fe3+ + 1e
Let op dat de sterkste oxidator en de sterkste reductor links
van de pijl staan!!
 ox: MnO4- + 8H+ + 5e-  Mn2+ + 4H2O |1x|
red:
5Fe2+ 5Fe3+ + 5e|5x|
 MnO4- + 8H+ + 5Fe2+ + 5e- Mn2+ + 4H2O + 5Fe3+ + 5e MnO4- + 8H+ + 5Fe2+  Mn2+ + 4H2O + 5Fe3+
Opstellen Redox vergelijking 4
 Stap 4: Kijk of de reactie verloopt (pijl van ox naar
red moet naar beneden lopen)
 De halfreacties zijn:
 ox: MnO4- + 8H+ + 5e-  Mn2+ + 4H2O
red:
Fe2+  Fe3+ + 1e-
 De halfreactie van de ox staat hoger dan de halfreactie
van de red, er loopt een pijl van boven naar beneden,
dus de reactie verloopt.
Opstellen Redox vergelijking 5
 Stap 5: Streep de gelijke
moleculen/ionen/electronen weg
 De totaalreactie is
 MnO4- + 8H+ + 5Fe2+  Mn2+ + 4H2O + 5Fe3+
 Er staan links en rechts van de pijl geen gelijke
elektronen, er hoeft niks weggestreept te worden.
Opstellen van een
reactievergelijking
 We voegen een kaliumpermanganaatoplossing bij een
oplossing van natriumsulfiet.
 Stap 1: Inventariseer de deeltjes, en sorteer ze op oxidator en




reductor.
Stap 2: Zoek met behulp van Binas 48 de sterkste reductor en
de sterkste oxidator
Stap 3: Schrijf de halfreacties op, maak het aantal elektronen
gelijk en schrijf de totaal reactie op.
Stap 4: Kijk of de reactie verloopt (pijl van ox naar red moet
naar beneden lopen)
Stap 5: Streep de gelijke moleculen/ionen/electronen weg
Inventarisatie
 K+ , MnO4-, Na+, SO32- en H2O
oxidatoren
MnO4- + H2O
reductoren
SO32- + H2O
K+
Na+
H2O
H2O
Sterkste
oxidatoren
MnO4- + H2O
K+
Na+
H2O
 Volgens BINAS 48
 Sterkste ox: MnO4- + H2O
 Sterkste red: SO32- + H2O
reductoren
SO32- + H2O
H2O
Halfreacties
 MnO4- + 2H2O + 3e-  MnO2 + 4OH- │2x│
 SO32- + H2O  SO42- + 2H+ + 2e-
│3x│
 2MnO4- + 4H2O + 6e-  2MnO2 + 8OH 3SO32- + 3H2O  3SO42- + 6H+ + 6e De totaalreactie wordt:
 2MnO4- + 4H2O + 3SO32- + 3H2O  2MnO2 + 8OH- +
3SO42- + 6H+
Reactie?
 De halfreactie van de ox staat boven de halfreactie van
de red, er loopt een pijl van boven naar beneden
 De reachtie verloopt dus
Wegstrepen
 Totaalreactie:
 2MnO4- + 4H2O + 3SO32- + 3H2O 2MnO2 + 8OH- +
3SO42- + 6H+
 Links van de pijl staan 4H2O en 3H2O  7H2O.
 2MnO4- + 7H2O + 3SO32- 2MnO2 + 8OH- + 3SO42- + 6H+
 Links en rechts van de pijl H2O, wegstrepen levert:
 2MnO4- + H2O + 3SO32- 2MnO2 + 2OH- + 3SO42-

similar documents