7_I_6_Čj_pravopis koncovek přídavných

Report
Přídavná jména
pravopis koncovek
• Přídavná jména tvrdá
– složené tvary
– v koncovkách píšeme -ý (nový dům, novým, nových,
novými)
– -i píšeme pouze v 1. a 5.p.č.mn.r.mužs.živ. (noví obyvatelé,
noví obyvatelé!)
– -ými pouze v 7.p.č.mn. (novými obyvateli/domy)
– jmenné tvary
– -i pouze v 1.p.č.mn.r.mužs.živ. (muži jsou zdrávi)
– -y v 1.p.č.mn.r.mužs.než. a r.žens. (výsledky jsou známy,
dívky jsou známy)
Přídavná jména
pravopis koncovek
• Přídavná jména měkká
– v koncovkách píšeme jen měkké i (cizí chlapec, cizí dívka,
cizí dítě, cizí lidé, s cizími lidmi)
• Přídavná jména přivlastňovací
– v koncovkách píšeme -i pouze v 1. a 5.p.č.mn.r.mužs.živ.
(tatínkovi kamarádi)
– v ostatních koncovkách -y/-ý (tatínkových kamarádů,
tatínkovým kamarádům, tatínkovy kamarády, tatínkových
kamarádech)
– -ými v 7.p.č.mn. (tatínkovými kamarády)
Procvičování
Doplňte do vět i/í, y/ý.
Přiběhl k nám mal_ chlapec. Výletníci šli bos_.
Dívky byly zvědav_ na program. Jedli jsme
hověz_ polévku s játrov_m_ knedlíčky.
Na dvoře štěkají sousedov_ ps_. Přes plot
jsme krmili sousedov_ ps_. Drav_ ptáci slouží
k lovu. Bratrov_ přátelé jsou sportovci. Pozvali
jsme bratrov_ přátele. V dutině stromu
hnízdilo několik sov_ch mláďat.
Procvičování
Doplňte do vět i/í, y/ý.
Přiběhl k nám malý chlapec. Výletníci šli bosi.
Dívky byly zvědavy na program. Jedli jsme
hovězí polévku s játrovými knedlíčky.
Na dvoře štěkají sousedovi psi. Přes plot jsme
krmili sousedovy psy. Draví ptáci slouží k lovu.
Bratrovi přátelé jsou sportovci. Pozvali jsme
bratrovy přátele. V dutině stromu hnízdilo
několik sovích mláďat.
Digitální učební materiál:
•
•
•
•
•
•
•
•
Autor: Mgr.Petra Adamčíková
Stupeň a typ vzdělávání: 2.stupeň ZŠ
Ročník: šestý
Předmět: český jazyk
Počet vyuč.hodin: 1
Škola : ZŠ a MŠ L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice
Vytvořeno: srpen 2011
Druh uč.materiálu – prezentace –Microsoft PowerPoint-výklad
a procvičování
• Školní rok 2011/12 a dále
• Registrační číslo: 7_I_6_Čj
Zdroje
• Krausová,Z., Teršová,R.,Český jazyk 6 učebnice pro základní školy a víceletá
gymnázia 1.vydání.Plzeň:Nakladatelství Fraus,2003.136s.
ISBN 80-7238-206-3
• Styblík,V., Čechová,M., Hauser,P., Hošnová,E.,Český jazyk pro 6.ročník
základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií 2.vydání.Praha:
SPN , 2001.176s.ISBN 80-7235-148-6
• Seifertová,A.,Cvičebnice k učebnicím českého jazyka pro 6.-9.ročník ZŠ
2.vydání.Hájek Studio BLUG 2006.207s.154-00-26

similar documents