Epika - test powtórzeniowy

Report
TEST POWTÓRZENIOWY
EPIKA
Który zestaw zawiera nazwy rodzajów
literackich?
A.
B.
C.
D.
epika, powieść, sonet.
dramat, komedia, mit.
epika, liryka, dramat.
opera, komedia, dramat.
Podstawową formą wypowiedzi w utworach
epickich jest:
A.
B.
C.
D.
dialog,
monolog,
narracja,
wyznanie podmiotu lirycznego.
Które określenia poprawnie wskazują cechy
powieści H. Sienkiewicza
„W pustyni i w puszczy?”
A. współczesna, fantastyczna,
B. współczesna podróżniczo – przygodowa,
C. historyczna, obyczajowa,
D. fatastycznonaukowa, podróżnicza.
Wskaż zdanie zawierające prawidłową
informację.
A. Fabuła jest pojęciem równoznacznym z
pojęciem akcja.
B. Fabuła obejmuje szerszy zakres wydarzeń niż
akcja.
C. Fabuła obejmuje węższy zakres wydarzeń
niż akcja.
D. Fabuła obejmuje węższy zakres niż wątek.
Wątek to:
a. ciąg zdarzeń dotyczący jednej postaci,
b. wszystkie wydarzenia w utworze literackim,
c. pojęcie nie związane z literaturą.
d. element występujący tylko w noweli.
Powieść to:
A. utwór wielowątkowy,
B. utwór o rozbudowanej fabule,
C. utwór należący do epiki,
D. wszystkie odpowiedzi są poprawne.
Który z wymienionych gatunków nie należy
do epiki?
A. nowela,
B. epopeja,
C. pieśń,
D. opowiadanie.
Który z utworów należy do innego gatunku
niż pozostałe:
A. „Potop”,
B. „Krzyżacy”,
C. „Stary człowieka i morze”,
D. „Ogniem i mieczem”.
Wskaż utwór, w którym nie występuje
motyw wędrówki.
A. Biblia
B. „Mały Książę”,
C. „Kamizelka”,
D. „Odyseja”.
Narrator konkretny:
A. to narrator abstrakcyjny,
B. to narrator wszechwiedzący,
C. prowadzący narrację trzecioosobową,
D. prowadzący narrację pierwszoosobową.

similar documents