Slovesné tvary

Report
Slovesné tvary
Český jazyk
2. stupeň ZŠ
Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy
VY_32_INOVACE_16_Slovesné tvary
1
Tvoříme slovesné tvary:
brát
1. osoba č. j. (já)
a) zp. ozn. přítomný čas
b) zp. ozn. minulý čas
c) zp. ozn. budoucí čas
d) podmiňovací způsob přít.
a)
b)
c)
d)
beru
bral jsem
budu brát
bral bych
Tvoříme slovesné tvary:
napsat
1. osoba č. mn. (my)
a) ozn. zp. minulý čas
b) ozn. zp. budoucí čas
c) podmiňovací způsob př.
d) rozk. zp.
e) ozn. zp. přítomný čas
a)
b)
c)
d)
e)
napsali jsme
napíšeme
napsali bychom
napišme
---
Tvoříme slovesné tvary:
stát se
1. osoba č. mn. (my)
a) ozn. zp. budoucí čas
b) ozn. zp. minulý čas
c) podmiňovací způsob př.
a) staneme se
b) stali jsme se
c) stali bychom se
Tvoříme slovesné tvary:
stávat se
1. osoba č. mn. (my)
a) ozn. zp. přítomný čas
b) ozn. zp. minulý čas
c) podmiňovací způsob př.
a) stáváme se
b) stávali jsme se
c) stávali bychom se
Tvoříme slovesné tvary:
nestát se
1. osoba č. mn. (my)
a) ozn. zp. budoucí čas
b) ozn. zp. minulý čas
c) podmiňovací způsob př.
a) nestaneme se
b) nestali jsme se
c) nestali bychom se
Tvoříme slovesné tvary:
vařit
a) 2. osoba č. j. ozn. zp. přítomný
b) 1. osoba č. m. ozn. zp. minulý
c) 3. osoba č. j. ozn. zp. budoucí
d) 2. osoba č. j. rozk.
e) 1. os. č. j. podm. zp přítomný
f) 1. os. č. j. podm. zp. minulý
a)
b)
c)
d)
e)
f)
ty vaříš
my jsme vařili
on bude vařit
vař
já bych vařil
já bych byl
vařil
Tvoříme slovesné tvary:
psát
a) 2. osoba č. j. ozn. zp. přítomný
b) 1. osoba č. m. ozn. zp. minulý
c) 3. osoba č. j. ozn. zp. budoucí
d) 2. osoba č. j. rozk.
e) 1. os. č. j. podm. zp přítomný
a)
b)
c)
d)
e)
píšeš
psali jsme
bude psát
piš
psal bych
Určujeme slovesné tvary:
a)
b)
c)
d)
e)
kreslíte
kreslili jsme
bude kreslit
kresli
kreslili bychom
a)
b)
c)
d)
e)
2. osoba č. mn. ozn. zp. přít.
1. osoba č. mn. ozn. zp. minulý
3. osoba č. j. ozn. zp. budoucí
2. osoba č. j. rozk.
1. os. č. mn. podm. zp přítomný
Sloveso být
způsob oznamovací
přítomný
1. já jsem
my jsme
2. ty jsi
vy jste
3. on je
oni jsou
budoucí
1. já budu
my budeme
2. ty budeš
vy budete
3. on bude
oni budou
minulý
1. já jsem byl my jsme byli
2. ty jsi byl
vy jste byli
3. on byl
oni byli
Sloveso být
způsob rozkazovací
1. -2. ty buď
3. --
my buďme
vy buďte
--
Sloveso být
Podmiňovací zp. tvar přítomný
PŘÍČESTÍ MINULÉ + BYCH…
1. já bych byl
2. ty bys byl
3. on by byl
my bychom byli
vy byste byli
oni by byli
Podmiňovací zp. tvar minulý
TVAR PŘÍTOMNÝ + BÝVAL
1. já bych býval byl
2. ty bys býval byl
3. on by býval byl
my bychom bývali byli
vy byste bývali byli
oni by bývali byli
Tvoříme slovesné tvary:
BÝT
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2. osoba č. j. ozn. zp. čas př.
1. osoba č. m. ozn. zp. čas
minulý
3. osoba č. j. ozn. zp. čas
budoucí
2. osoba č. j. rozk.
1. os. č. mn. podm. zp. př.
1. os. č. mn. podm. zp. min.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
TY JSI
MY JSME BYLI
ON BUDE
BUĎ
MY BYCHOM BYLI
MY BYCHOM BÝVALI
BYLI
Tvoříme slovesné tvary:
nebýt
3. osoba č. j. (on)
a) přítomný čas
b) minulý čas
c) budoucí čas
d) podmiňovací způsob přít.
a)
b)
c)
d)
není
nebyl
nebude
nebyl by
Vyhledej slovesa:
1. Já jsem žákem této školy.
2. Budu se dobře učit.
3. Jsem šťastný, že chodím
do školy.
4. Přišel jsem do školy včas.
5. Všechno jsem se naučil.
6. Kdybych se učil, napsal
bych to lépe.
7. Nikdo není dokonalý.
8. Nebudeš mít špatné
známky.
1. Já jsem žákem této školy.
2. Budu se dobře učit.
3. Jsem šťastný, že chodím
do školy.
4. Přišel jsem do školy včas.
5. Všechno jsem se naučil.
6. Kdybych se učil, napsal
bych to lépe.
7. Nikdo není dokonalý.
8. Nebudeš mít špatné
známky.
Vypiš slovesa
1. Já tam nikdy nepůjdu,
protože se tam bojím.
2. Poslouchali jsme rozhlas.
3. Když bude zima, pojedeme
tam zítra.
4. Pokrývač pokryl střechu.
5. Zakryl jsi ten nábytek?
6. Pokrývka na posteli byla
zmuchlaná.
7. Nic tam nevidíš, protože je
to zakryté.
8. Kdybys chtěl, napsali
bychom to spolu.
1. Já tam nikdy nepůjdu,
protože se tam bojím.
2. Poslouchali jsme rozhlas.
3. Když bude zima, pojedeme
tam zítra.
4. Pokrývač pokryl střechu.
5. Zakryl jsi ten nábytek?
6. Pokrývka na posteli byla
zmuchlaná.
7. Nic tam nevidíš, protože je
to zakryté.
8. Kdybys chtěl, napsali
bychom to spolu.
Úkol:
Věty opiš, vypiš slovesné tvary a urči mluvnické
kategorie:
1. Nevěděli jsme, kdy jste přišli.
2. Bývala by ráda zůstala ve škole, ale ujel by jí
autobus.
Nevěděli jsme, kdy jste přišli.
Bývala by ráda zůstala ve škole, ale ujel by jí autobus.
sloveso
osoba
číslo
způsob
čas
nevěděli jsme
1.
mn.
ozn.
min.
jste přišli
2.
mn.
ozn.
min.
bývala by zůstala
3.
jedn.
podm. zp. min.
ujel by
3.
jedn.
podm. zp. př.

similar documents