Workshop: Marknadsplan 14 oktober 2014 Lukas

Report
Workshop: Marknadsplan
14 oktober 2014
Lukas Åvall
Lukas Åvall
Utbildning:
• Fil. Mag, Göteborgs Universitet
• Advanced Management Skills, IHM Stockholm
• Strategic Portfolio Management, PMI Switzerland
Arbete:
• Marketing Trainee, PMI, Brussels
• Brand Manager Marlboro, Philip Morris International, Stockholm
• Trade Marketing Manager, Philip Morris International, Stockholm
• Marketing Manager Sweden, Philip Morris International, Stockholm
• Country Manager (CEO) Sweden, Philip Morris International, Stockholm
• Nordic Marketing Manager, Forbo Flooring SA, Göteborg
• Partner och strategisk projektledare, WBL, Göteborg
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Marknadsöversikt
Erbjudandet
SWOT
Produktens livscykel
Segmentering
Konkurrentanalys
Positionering
Förpackning
Prissättning
Distribution
Kommunikation
Lansering
Målsättningar
Marknadsöversikt
• Definiera marknaden: igår, idag och imorgon
• Analysera förändringar i marknaden utifrån:
– Totalmarknad
– Lönsamhet
– Huvudaktörer
– Kostnader
Erbjudandet - produktdefinition
• Beskriv produkten eller tjänsten som skall
marknadsföras
• Hur beskriver du kundnyttan på en minut?!
• Beskriv inte vad som erbjuds utan vad det erbjudna
gör för köparen
SWOT
Produktens livscykel
Segmentering
“The process of splitting customers, or potential customers, in a market
into different groups, or segments, within which customers share a similar
level of interest in the same or comparable set of needs satisfied by a
distinct marketing proposition”. tMSC, 1995
Konkurrentanalys
• Lista de främsta konkurrenterna utifrån styrkor och
svagheter
• Placera in ditt eget ”erbjudande” i matrisen
Positionering
”Positionering”
• Förklara din produkt/tjänst med ett statement som
tydligt särskiljer produkten vis á vis konkurrenterna
”Kundlöfte”
• Förklara vad produkten/tjänsten gör för den tilltänkta
kunden
Exempel på positionerings-statement:
“For upscale American families, Volvo is the family
automobile that offers maximum safety”
Förpackning
• Beskriv den tilltänkta förpackningen
 Motsvarar förpackningen själva produkten?
 Ger förpackningen en känsla av att ”lösa kundens problem”?
 Stimulerar förpackningen till köp?
 Syns förpackningen bland konkurrenterna?
Fråga: Kan ett tjänsteerbjudande ha en fysisk förpackning?
Förpackning II
Prissättning
• Beskriv din prissättnings-strategi
– Förklara prisstrukturen
– Introduktionspris?
– Finns det utrymme för prishöjningar på sikt?
• Motivera valt prisläge
• Motsvarar ditt pris kundens förväntningar?
Distribution
• Beskriv din distributionsstrategi från fabrik till kund
– Definiera logistisk lösning
– Vilka försäljningskanaler skall väljas
– Ta fram målsättningar (%) per kanal
Kommunikationsstrategi I
Målgruppernas
agendor
Framgångsdefinition
Fiaskodefinition
Kommunikationsstrategi och
argumentation
Kommunikationsstrategi II
• Definiera den primära målgruppen
– Vad utmärker målgruppen (ålder, kön, demografi etc.)?
– Hur resonerar målgruppen?
– Var finner jag målgruppen?
 VEM skall jag tala till?
 HUR skall jag tala?
 VAD bör jag säga?
 VAR skall jag tala?
Marknadskommunikation
Marknadskommunikation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PR?
Annonsering?
Direktmarknadsföring?
Sociala medier?
Web/nya medier
TV/Radio?
Butikskommunikation?
Events?
Sampling?
Ta fram en medieplan baserad
på målgruppskoncentration,
budskap och budget
Bara på skoj eller?
Källa: www.skapa.se
Lanseringsstrategi
•
•
•
•
•
•
Hur skall jag ta produkten/tjänsten till marknaden?
Vilka primära kanaler skall jag välja?
Vilka kundsegment vill jag nå först?
Får vissa kunder ”kosta” mer att nå?
Kan jag ingå strategiska partnerskap för att nå ut?
Vilken budget kan jag allokera?
Målsättningar
•
•
•
•
Beskriv målsättningar år 1
Målsättningar år 2-5
Definiera kriterier för framgång/fiasko
Lista de viktigaste framgångsfaktorerna
Källor
•
•
•
•
•
Kotler, Marketing Management, 13th edition 2009
Porter, Competitive Strategy, 1980
Microsoft Office Templates, Marketing Plan,2010
Ries and Trout, Positioning: The Battle for your Mind, 1981
The Market Segmentation Company, 2010
VÅGA LÄMNA SKRIVBORDET &
SÄLJ!

similar documents