Rente * og Annuitetsregning

Report
Rente – og annuitetsregning
Rente – og annuitetsregning
Rente – og annuitetsregning
Rente – og Annuitetsregning
Eksampensspørgsmål nr. 15
Rentesregning
Rentesregnings formlen anvendes således når et beløb indsættes i banken, og
derefter trækkes der renter i et bestemt antal terminer, f.eks. År eller
måneder. Når der er tale om rentesregning går man kun i banken 1 gang.
-
Kn = ko *(1+r)n
Kn = fremtidsværdien
Ko = nutidsværdien
r = rente i kommatal
n = antal terminer
Annuitetsregning
Ved annuitetsregning er der tale om flere ydelser. Når der er tale om annuitetsregning
kigger man enten nutidsværdien eller fremtidsværdien.  man går i banken flere
gange.
A0 = y*1-(1+r)n / r
An = y * (1+r)n -1
An viser slutkapitalen, dvs. Fremtidsværdien af en annuitet, på det tidspunkt, hvor
sidste terminsydelse erlægges. Y viser terminsydelsen.
Effektiv rente
i = (1+r)n – 1
Amortiseringsplan
Via en amortiseringsplan kan man skabe overblik over
hvordan din rente og ydelse udvikler sig. Der kan også
skabes overblik over udviklingen af afdrag og restgæld.
Via følgende formler udregnes:
Rente = Primo * rente (%) / 100
Afdrag = Ydelse – rente
Ultimo = Primo – afdrag
Amortiseringsplan Eksempel 
formeler på dias 5.

similar documents