P*íslove*né sp*e*ky - Stránky Základní školy v Domažlicích

Report
Název školy
Základní škola Domažlice, Komenského 17
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1989
Název projektu
„EU Peníze školám ZŠ Domažlice“
Číslo a název
šablony klíčové
aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada
VY_32_INOVACE_18_02_07
Název materiálu
Jméno
vyučujícího
Příslovečné spřežky
Třída
7.
Mgr. Alena Kupilíková
Předmět
Český jazyk
Datum vytvoření 21.10. 2012
Příslovečné spřežky
Teorie:
• Příslovečné spřežky jsou příslovce.
• Vznikají spojením předložky se jménem /vtom,
vcelku, dohromady…./
• Píší se zpravidla dohromady.
• Někdy je píšeme obojím způsobem / po prvé
i poprvé; donedávna i do nedávna…./
Použij ve větách:
• dohromady X do hromady
• na večer X navečer
• po tom X potom
Řešení:
•
•
•
•
•
•
Do hromady písku už nepřidávejte nic.
Spojte vše dohromady.
Těšíme se na báječný večer.
V listopadu je navečer brzy tma.
Sejdeme se po tom představení.
Řekneme si to potom.
Doplňte správné výrazy:
• Nechtěl, ale……………….. to udělal. Přišel až
………….představení. /nakonec, na konec/
• ……………se ozvala rána. ………….., co mi říkáš,
nevidím problém. / vtom, v tom/
• …………..chodí jako první. Jedná se o vyjímku
……………………… /z pravidla, zpravidla/
• Nepamatuji si to ………………… Vepiš j
………………………...nejasnější. /do slova,
doslova/
Řešení:
•
•
•
•
•
•
•
•
Nechtěl, ale nakonec to udělal.
Přišel až na konec představení.
Vtom se ozvala rána.
V tom, co mi říkáš, nevidím problém.
Zpravidla chodí jako první.
Jedná se o vyjímku z pravidla.
Nepamatuji si to doslova.
Vepiš j do slova nejasnější.
Zdroje:
• Vlastní tvorba autora

similar documents