cefif

Report
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Hodonín
CEFIF
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0266
Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_ZiJ_FF_3OA_04
Autor
Ing. Jiří Žídek
Tematický celek
CEFIF
Ročník
3.
Datum tvorby
12. 10. 2013
Anotace
Prezentace slouží jako podpora při výuce v předmětu Fiktivní firma.
Metodický pokyn
Prezentace slouží jako podpora při výuce s použitím projektoru nebo
programu typu Master Eye.
CEFIF
Centrum fiktivních firem (CEFIF) simuluje práci úřadů a organizací z
reálného živnostenského prostředí a to Rejstříkový soud, Živnostenský
úřad, Finanční úřad, Správu sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovnu,
komerční pojišťovnu, tuzemskou i devizovou banku a Centrálního
dodavatele. CEFIF umožňuje žákovským firmám zapojení do trhu fiktivních
firem jak v ČR, tak v zahraničí. CEFIF koordinuje činnost sítě fiktivních firem
v České republice, poskytuje školení, konzultace a další podporu a
poradenství učitelům a žákům působícím ve fiktivních firmách, pořádá akce
a soutěže na národní a regionální úrovni.
CEFIF
CEFIF působí v rámci Národního ústavu pro vzdělávání v Praze.
Informace, které CEFIF poskytuje, jsou dostupné na webových
stránkách www.nuv.cz v sekci Vzdělávání v ČR, menu Centrum
fiktivních firem.
Fiktivní firmy komunikují e-mailem s jednotlivými úřady Centra
fiktivních firem.
Úřady CEFIF
Úřadem CEFIF je míněna každá instituce, kterou vede CEFIF,
která poskytuje služby fiktivním firmám či učitelům a žákům.
Nemusí se vždy jednat o úřad v pravém slova smyslu.
Úřady CEFIF
Na CEFIF působí tyto úřady:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rejstříkový soud
Živnostenský úřad
Finanční úřad
Správa sociálního zabezpečení
ZDRAFIK - fiktivní zdravotní pojišťovna
Pojišťovna CEFIF
Centrální dodavatel
FIBA banka
CEFIFBANKA
Informační centrum
Kontakty na oddělení CEFIFu
Informační středisko CEFIF
[email protected]
Finanční úřad CEFIF
[email protected]
Obchodní rejstřík CEFIF
[email protected]
Živnostenský úřad CEFIF
[email protected]
Zdravotní pojišťovna ZDRAFIK
[email protected]
Správa sociálního zabezpečení CEFIF
[email protected]
Komerční pojišťovna CEFIF
[email protected]
CEFIFBANKA
[email protected]
FIBA banka
[email protected]
Centrální dodavatel CEFIF
[email protected]
Čísla fiktivních účtů CEFIFu
Příjemce platby
Číslo účtu
Finanční úřad
11111113/9990
Rejstříkový soud
11111111/9990
Živnostenský úřad
11111112/9990
Správa soc. poj. CEFIF
11111114/9990
Pojišťovna ZDRAFIK
11111115/9990
Pojišťovna CEFIF
11111117/9990
Centrální dodavatel
11111116/9990
Čísla účtů platí pro CEFIFBANKU. U této banky má Fistav, s.r.o. běžný účet.
Pracovníci CEFIF
Jméno
E-mail
Telefon
Ing. Lukáš Hula
[email protected]
274 022 425
Dana Batelková
[email protected]
274 022 427
Pavla Srchová
[email protected]
274 022 426
Použité zdroje
1. NUV, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, materiály CEFIF dostupné na:
http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/centrum-fiktivnich-firem.
2. NUV, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, materiály CEFIF dostupné na: CD CEFIF 2013-14.
3. FISTAV, s.r.o. – fiktivní firma při Gymnáziu a Obchodní akademii Hodonín: materiály
vytvořené vyučujícím a studenty fiktivní firmy FISTAV, s.r.o.
4. Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Hodonín: Školní vzdělávací program Obchodní akademie Hodonín, platnost od 1. 9. 2012,
strany 172 – 176.

similar documents