Ur*enie vý*ky objektu ak je päta objektu neprístupná

Report
Róbert Šipoš

Ak priestor nieje dostatočný na rozloženie
horizontálneho trojuholníka.

Pod pojmom päta prístupná sa rozumie
cielenie na základ kostola.
Päta
prístupná
Päta
neprístupná

Cieľom nášho merania je zistiť výšku objektu
v našom prípade kostola.
Ha





Pásmo
Statív
Prístroj napr. Teod. Dahlta 010A
Nivelačná lata pre Tech. Niv.
Reflexná vesta
1.
2.
3.
4.
5.
Výber stanoviska
Horizontácia, Zaostrenie zámerného kríža
Odmeranie základnice pásmom 2x
Meranie výškových uhlov
Odčítanie na late v dvoch polohách
ďalekohľadu



Cielime vod. vláknom
Výškové uhly meriame v dvoch polohách
ďalekohľadu.
Meriame v 2 skupinách!!!
Týmto vláknom
Postup:
 Nastavenie ďalekohľadu do vod. Polohy.
 Zacielenie na latu
Vod. vlákno
 Zaostrenie obrazu
 Odčítanie hodnoty na
nivelačnej late v dvoch
polohách ďalekohľadu

S1/S2-Stanoviska
Z-základnica
H0-nadmorská výška
(čap.značka)
β 1/β2 výškové uhly
L1/L2-odčítanie na
late
h1/h2-výšky
X-neznáma
vzdialenosť
A
h1
h2
β1
β2
L2
Objekt
L1
H0
x
S2
z
S1




h1=(z+x)*tgβ1
h2=x*tgβ2
Ha1=H0+l1+h1
Ha2=H0+l2+h2
POZOR!!! Pri výmene stanovísk S2 za S1 a S1 za S2 je
zmena vo vzorci na výpočet vzdialenosti x!!!

Namerané hodnoty: β1=03.4400g, β2 =04.4100g ,z=4.845m l,1=1.239m ,l2=1.258m
,H0=131.326m.n.m
1,Výpočet vzdialenosti x
2, Výpočet výšok h1/h2
h1=(4,845+15,891)*tg(3,44)
h1=1,122m
x=15,891m
3,Výpočet výšky bodu
h2=115,891*tg(4,41)
h2=1,103m
4,Priemer z výšky bodov z 2 stanovísk
Ha1=131,326+1,239+1,122
Ha1=133,687m
Ha2=131,326+1,258+1,103
Ha2=133,687m
HA=133.687m.n.m






Ceny prístrojov použitých na meranie:
Teodolit DAHLTA 010A- 720€
Statív 144 €
Nivelačna lata 130,20 €
Pásmo 30m- 27,60 €
Spolu: 1021,80 € s dph










http://www.farnost-tvrdosin.sk/index.php?p=kostoly_srdca
http://www.fara.sk/papradno/kostoly.htm
http://www.geoshop.sk/teodolit-zeiss-theo-010a-p2540
http://kiki-jiki.rajce.idnes.cz/zimni_semestr_2008_na_FAV/
http://hlavuhore.wordpress.com/2008/08/12/hlada-sazamestnanie/
http://www.geodeticke-prace-matatko.websnadno.cz/
http://gymklcovenmv-klierova.webnode.sk/sutaze/matematika/
http://www.acetutors.com/maths.htm
http://www.stuffintheair.com/math-brain-eater.html
http://www.euro.lt/en/about-the-euro-adoption-inlithuania/the-euro-and-the-euro-area/history-of-the-euro/



Ďakujem za prezretie tejto prezentácie.
Vytvoril: Róbert Šipoš 31.3.2011 pre strednú
školu geodetickú v Bratislave.
Všetky práva vyhradené.

similar documents