Odmocňování bez kalkulačky

Report
Odmocňování bez kalkulačky
Mgr. Andrea Cahelová
Cvičení z matematiky
Postup
•
•
Dané číslo se od desetinné čárky rozdělí po dvojicích doprava i doleva
Například 237,5 na 2'37,'50'00‚
•
Vezmeme první skupinu zleva, tj. 2 a napíše se největší přirozená odmocnina z
menšího čísla, takže z 2 to bude 1 (1^2=1),
Například z 6 - 2 (2^2=4), nebo z 65 - 8 (8^2=64))
Odmocnina se napíše jako první cifra výsledku.
Pod odmocňované číslo se napíše rozdíl mezi tímto číslem a první skupinou (u
237,5 je to 1) a připíše se za něj další skupina -> 137
Pod výsledek se napíše dvojnásobek dosavadního výsledku tj. 2
K číslu 2 musíme najít číslo, které se za něj připíše a ještě se to tím celé vynásobí,
aby to bylo menší nebo rovno číslu vlevo (137) - tady je to 5: 25 * 5 = 125 (< 137),
toto číslo se napíše jako další cifra výsledku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dále pokračuje se stejným způsobem (pokud dojdeme k desetinné čárce tak se
samozřejmě napíše) - pod levé číslo (137) se napíše rozdíl čísel nad ním (137-125 =
12)
Připíšeme další skupinu čísel -> 1250, doprava se napíše dvojnásobek výsledku (30)
a hledá se k němu číslo, v tomto případě 4: 304 * 4 = 1216 (< 1250), čtyřku
napíšeme nahoru k výsledku a zase znovu...
Po dalších krocích je výsledek sqrt(237,5) = 15,411
Podle kalkulačky 15,41103501

similar documents