Húkačky

Report
Húkačky
Používajú sa ako zvukové signalizačné zariadenia.
V súčasnosti je ich činnosť predpismi obmedzovaná.
Akustické zariadenia je povolené používať iba v prípadoch
bezprostredného nebezpečenstva. Sú povinnou výbavou
automobilu. Ich zvuk musí prenikať nad okolitý hluk a aj hluk
samotného vozidla.
Medzinárodná norma ISO 512 rozoznáva 3 druhy húkačiek:
• elektrické striedavé
• elektrické jednosmerné
• tlakovzdušné
Umiestnenie húkačky
• Aby sa zvuk húkačky nešíril rámom vozidla
k vodičovi, upevňujú sa húkačky na pružný
držiak z páskov plechov tak, aby sa k nim
nedostalo blato a špina z cesty.
• Nasmerované majú byť tak, aby úroveň hluku
vo vzdialenosti 2 metre pred vozidlom bola 94
až 114 dB.
Elektrické ozvučnicové húkačky
• Elektrická húkačka pracuje na princípe priťahovania
kotvy k elektromagnetu, pričom kotva je pripevnená na
membráne spolu s ozvučnou doskou .
• Po privedení prúdu do cievky dôjde k pritiahnutiu
kotvy, ktorá narazí na jadro cievky, pričom dôjde
k prerušeniu napájacieho prúdu vstavaným kontaktom
a kotva odpadne a znovu pripojí kontakt. Tento proces
sa opakuje, pokiaľ je na svorkách napájacie napätie.
• Membrána udržiava polohu kotvy v strede a je po
okraji upevnená. Ozvučná doska je po obvode voľná
a v strede je upevnená, takže tvorí ozvučnicu.
• Pri nárazoch vzniká kmitočet 200 až 700 Hz ako základný a kmitočet 1800Hz vzniká
rezonanciou mechanických častí.
Elektromagnetická húkačka
s rezonančnou rúrkou
• Princíp jej činnosti je podobný ako pri húkačke
s ozvučnicovou doskou. Rozdiel je v ozvučnici,
ktorú tvorí tyč. Zvuk vzniká kmitaním
vzduchového stĺpca v trubke (fanfáry).
• Má príjemnejší zvuk ako ozvučnicová, ale
potrebuje väčší príkon.
Elektronické húkačky
• pre vznik zvuku využívajú elektronický zdroj
zvukov, ktorý je zosilňovaný výkonovým
zosilňovačom napájajúcim tlakový reproduktor.
• Ovládanie je tlačidlami na elektronickej jednotke
alebo tlačidlom na mikrofóne, takže okrem zvuku
sirény môže slúžiť na ozvučenie hlasom, čo
využíva napríklad polícia.
• Tlakové reproduktory bývajú zabudované do
svetelnej rampe umiestnenej na streche vozidla.

similar documents