Národní srovnávací zkou*ky - Národohospodářská fakulta

Report
Národní srovnávací zkoušky
v přijímacím řízení na
Národohospodářskou fakultu
VŠE
2012/2013
Národohospodářská fakulta
VŠE
srovnávací
zkoušky
(NSZ)
• Národní
NSZ nahrazují
PŘ do všech
bc.
studijních programů
• Test Obecných studijních
předpokladů základní (OSP Z)
Zkoušky v rámci NSZ
OSP Z / první tři oddíly OSP R
•
•
verbální, analytický a kvantitativní oddíl
Netestují se vědomosti, ale předpoklady ke
studiu
Přihlášení k NSZ
• elektronicky na www.scio.cz/nsz
• telefonicky na 234 705 555
• nezávislé na přihlášce ke studiu!
Termíny
Termín
Předmět
Uzávěrka přihlášek
8. 12. 2012
OSP Z
22.11. 2012
9. 2.2013
OSP Z
24.1. 2013
9. 3.2013
OSP Z
21.2. 2013
6. 4. 2013
OSP Z
21. 3. 2013
8. 5. 2013
OSP Z
22. 4. 2013
1.6. 2013
OSP Z
16. 5. 2013
•
V každém z termínů se konají kromě OSP i další
předměty, pro zájemce podrobnosti na
www.scio.cz/nsz
Kde se budou NSZ konat
• Města v ČR (některá se mohou ještě změnit)
... plus města na Slovensku
Vyhodnocení odpovědí
• uzavřené úlohy s výběrem odpovědí, právě
jedna odpověď je správná
• správně zodpovězená úloha = 1 bod
• nezodpovězená úloha = 0 bodů
• špatně zodpovězená úloha = mínus 1/5 nebo
1/4 bodu, záleží na počtu možností
Výsledek NSZ
• Výsledek z jedné NSZ platí na více fakultách
• Počítá se jen váš nejlepší výsledek
• Výsledek předává fakultě spol. Scio
• Formou percentilu – udává kolik % účastníků
jste předstihli
• Harmonizace výsledku pro objektivní porovnání
výsledků více verzí testů
• Podrobný výpočet najdete na www.scio.cz/nsz
Cena NSZ
• Cena cca 400Kč – liší se podle termínů
• Sociální sleva (těm, kteří nárokují přídavek na
dítě):
• cena zkoušky za zlomek ceny (sleva 300Kč)
• sleva na přípravné materiály 60%
Příprava na NSZ
• Kurzy
• Prezenční kurzy
• Internetové kurzy
• Testy
• Tištěné sady testů
• On-line testy
… více na www.scio.cz/priprava
Další informace o NSZ
• www.scio.cz
•
•
•
•
•
•
•
•
Přehled všech důležitých termínů
Ukázky testů zdarma
Osobní profil s úlohou dne
Termíny dnů otevřených dveří VŠ
Facebook (Národní srovnávací zkoušky)
[email protected]; tel: 234 705 555
noviny Jak na VŠ s přehledem VŠ (leden 2013)
plakáty Scio na školách
Děkuji za pozornost
www.scio.cz/nsz

similar documents