Dopravní zna*ky - Základní škola TG Masaryka Drásov

Report
Dopravní značky
Prvouka, 2. ročník
VY_32_INOVACE_431, 22. sada, Prvouka
ANOTACE
Žáci se seznamují formou obrázků s jednotlivými typy značek (zákazové, příkazové,
výstražné, informativní).
Druh učebního
materiálu
DUM
Očekávané výstupy
Žáci se naučí rozlišovat jednotlivé značky. Potom přiřadí k obrázku název značky.
Pro koho je materiál
určen
Základní škola, 2. ročník, prvouka
Autor
Mgr. Vlková Marcela
Datum vzniku
22.10. 2011
Vzdělávací oblast
Prvouka
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vlková Marcela
Dopravní značky
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vlková Marcela
Zákazové

Zákaz vjezdu všech
vozidel v obou směrech

Zákaz odbočení vpravo

Zákaz vjezdu jízdních
kol

Zákaz vjezdu do
jednosměrné ulice
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vlková Marcela
Příkazové

Dej přednost v jízdě!

Přikázaný směr jízdy
(zde vlevo)

Stůj, dej přednost v
jízdě!
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vlková Marcela
Výstražné

Pozor, přechod pro
chodce!

Železniční přejezd bez
závor

Dvojitá zatáčka
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vlková Marcela
Informativní

Hlavní silnice

Slepá ulice

Přechod pro chodce
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vlková Marcela
Pojmenujte značky!
Přechod pro chodce
Dej přednost v jízdě!
Pozor, přechod pro chodce!
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vlková Marcela
Použité zdroje
Snímek 2
[cit. 2011-10-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://www.clker.com/cliparts/a/N/b/8/A/s/yes-sign-hi.png
[cit. 2011-10-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://www.clker.com/cliparts/d/0/5/3/1194985138747548807no_cycles.svg.hi.png
[cit. 2011-10-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://www.clker.com/cliparts/7/d/0/3/1194985139102872120no_entry.svg.hi.png
[cit. 2011-10-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://www.clker.com/cliparts/9/0/6/b/12427967821356808643No_Right_Turn_sign.svg.hi.png
Snímek 3
[cit. 2011-10-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://www.clker.com/cliparts/N/5/K/L/9/W/blank-yield-signhi.png
[cit. 2011-10-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://www.clker.com/cliparts/3/7/1/3/1194984910785474358stop_sign_miguel_s_nchez_.svg.hi.png
[cit. 2011-10-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://www.clker.com/cliparts/e/7/b/2/11949895821739119963turn_left.svg.hi.png
Snímek 4
[cit. 2011-10-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://www.clker.com/cliparts/d/5/2/5/1316725151483388209Pedestrian%20Crossing.svg.hi.
[cit. 2011-10-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://www.clker.com/cliparts/8/6/a/1/11949895811217005805train.svg.hi.png
[cit. 2011-10-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://www.clker.com/cliparts/e/d/3/e/11949851471929723046zigzag.svg.hi.png
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vlková Marcela
Použité zdroje
Snímek 5
[cit. 2011-10-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://www.clker.com/cliparts/5/b/3/1/12387040381679145567mokush_Priority_Road_Traffic_Sign.svg.hi.png
[cit. 2011-10-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://www.clker.com/cliparts/f/1/6/2/11954298871074305747ped_xing_v_gverket_01.svg.hi.png
[cit. 2011-10-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
http://www.clker.com/cliparts/e/3/a/3/1316722735918169874No%20Through%20Road.svg.hi.png
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vlková Marcela

similar documents