ROLNI*KY

Report
DETSKÉ PIESNE
PÚPAVIENKY
1. Pú, pú, púpavienky v žltom klobúku,
vraj si posadali ráno na lúku.
Nakláňali k sebe zlaté hlavičky,
sú to malé deti veľkej mamičky.
2. Cing, cing. Cingi-lingi, ku zvončekom zas
v piesni konvalinky pridali svoj hlas.
A ja v toto ráno s nimi spievať chcem:
Pán Boh stvoril ľudí, nebesá i zem.
BLÚDILA OVEČKA
Blúdila ovečka, blúdila lesom, Pastier ju zavolal
láskavým hlasom: „Ovečka malá, vráť sa mi vráť,
ja som tvoj Pastier, budem ťa pásť.
Po pastvách voňavých, potôčkoch čistých, po
lúkach zelených, po cestách istých, vedie ju
Pán Ježiš – ten dobrý Pastier, ktorý svoj život
dal, aby ju našiel.
TANCUJEM, SPIEVAM SI
/: Tancujem, spievam si, som do Pána
zbláznený.
Nedokážem ukrývať, že radosť v srdci mám. :/
Strácam hlas, no pre Ježiša oplatí sa viac
- niekto povie, že som mimo
Strácam hlas, no pre Ježiša oplatí sa viac
SKRÝŠA
1. Pane Ježišu, mám jednu skrýšu.
Všetko do nej ukladám
a som veľmi, veľmi sám.
Pane Ježišu, dám Ti tú skrýšu.
2. Nechcem ju viac mať, hnev zlosť schovávať.
Prosím, Pane Ježišu,
zober dnes moju skrýšu.
Dávam Ti ju rád, nechcem skrýšu mať.
ZDROJ: Malý Dávid
STUDNIČKA
Raz veľmi dlho nepršalo, zelené lúky zbledli, vyschli a veľa
kvetov opadalo pred tým, než by rozkvitli. V korytách riek
voda nebola, len zem tá, piesčitá, no v jednej malej studni stála
vodička ukrytá.
A zrazu čo to vidím, čujem? Tá voda vykríkne z jám: „Ako
dážď dáva, dať ja neviem, však koľko mám, ja rada dám.
Aj ty tiež môžeš takto dávať ako tá studnička malá, však musíš
svoje srdce vydať Bohu, čo lásku dáva.
ZDROJ: Malý Dávid

similar documents