Chemické zna*ky a vzorce II

Report
Chemické značky a vzorce II
1.
V molekule oxidu sodného jsou sloučeny dva
atomy sodíku s atomem kyslíku. Napiš
chemický vzorec této sloučeniny:
Na2O
2.
V molekule kyseliny uhličité jsou dva atomy
vodíku, jeden atom uhlíku a tři atomy kyslíku.
Napiš chemický vzorec této sloučeniny:
H2CO3
3.
Co vyjadřují chemické vzorce?
2 CO2
dvě molekuly oxidu uhličitého
10 H2O
deset molekul vody
4.
Zapiš chemickým vzorcem pět molekul vody.
5 H2O
5.
Molekulu amoniaku zapisujeme chemickým
vzorcem NH3.
Ze kterých prvků je složena?
Dusík, vodík
Kolik atomů jednotlivých prvků obsahuje?
Jeden atom dusíku a tři atomy vodíku
6.
Molekulu glukózy zapisujeme chemickým
vzorcem C6H12O6.
Ze kterých prvků je složena?
Uhlík, vodík a kyslík
Kolik atomů jednotlivých prvků obsahuje?
6 atomů uhlíku, 12 atomů vodíku a 6 atomů kyslíku
7.
Molekulu kyseliny octové zapisujeme
chemickým vzorcem CH3COOH.
Ze kterých prvků je složena?
Uhlík, vodík a kyslík
Kolik atomů jednotlivých prvků obsahuje?
2 atomy uhlíku, 4 atomy vodíku a 2 atomy kyslíku
8.
Co vyjadřují značky a vzorce?
H
jeden atom vodíku
O2
jedna molekula kyslíku
5N
pět atomů dusíku
3 NH3
tři molekuly amoniaku
9.
Co vyjadřuje zápis?
3 H+
tři kationty vodíku
5 Ca2+
pět kationtů vápníku
Cl-
jeden anion chlóru
2 O2-
dva anionty kyslíku
10.
Zapiš chemickým písmem?
Dva anionty chlóru
2 Cl-
Kation vápníku
Ca+
Tři anionty kyslíku
3 O2-
4 kationty vodíku
4 H+

similar documents