Hra*ky z Ledárny

Report
Prezentace
Obsah

 Zhodnocení tržních cílů společnosti
 Problémy z hlediska dlouhodobého kapacitního
plánování
 Důvody pro akceptaci snížení hrubé marže o 8%
 Možnosti růstu mzdových nákladů
Zhodnocení tržních cílů
společnosti

 Úzké místo zásilkového procesu
Zhodnocení tržních cílů
společnosti

 Řešení úzkého místa
Zhodnocení tržních cílů
společnosti

 Možnosti ovlivnění poptávky
 Provozní dopad webových stránek
Problémy z hlediska
dlouhodobého kapacitního
plánování

Důvody
pro
akceptaci
snížení
hrubé
marže o
8%

Možnosti růstu mzdových
nákladů

Závěr

 Doporučení:
 Použití nových prostor pro rozšíření kapacity
 Zaměřit se na pečlivé plánování zásob

similar documents