*O*KY * P*Í*NÉ ZV*T*ENÍ, ZOBRAZOVACÍ ROVNICE

Report
ŠKOLA:
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.5.00/34.0434
NÁZEV PROJEKTU:
Šablony – Gymnázium Tanvald
ČÍSLO ŠABLONY:
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
AUTOR:
Iva Herrmannová
TEMATICKÁ OBLAST:
Optika
NÁZEV DUMu:
Čočky – příčné zvětšení, zobrazovací rovnice
POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu:
19
KÓD DUMu:
IH_OPTIKA_19
DATUM TVORBY:
5.11.2013
ANOTACE (ROČNÍK):
Prezentace je určena pro oktávu gymnázií (4. ročník).
Zavádí veličinu příčné zvětšení. Kromě definičního vztahu názorně pomocí barevných animací
naznačuje odvození dalších vztahů pro příčné zvětšení. Prezentace je připravena tak, aby se
žáci mohli do odvozování vztahů zapojit. Dále je řešena znaménková konvence pro zrcadla.
Pak následují stránky, kde pomocí odpovědí na zadané otázky může žák prokázat pochopení
této konvence a jejich důsledků. V závěru je uvedena zobrazovací rovnice čočky.
ČOČKY – PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ,
ZOBRAZOVACÍ ROVNICE
1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ
2. ZNAMÉNKOVÁ KONVENCE (ČOČKY)
3. ZOBRAZOVACÍ ROVNICE
1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ
1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ
• FYZIKÁLNÍ VELIČINA VYJADŘUJÍCÍ POMĚR
MEZI VELIKOSTÍ OBRAZU A PŘEDMĚTU
1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ
• FYZIKÁLNÍ VELIČINA VYJADŘUJÍCÍ POMĚR
MEZI VELIKOSTÍ OBRAZU A PŘEDMĚTU
• ZNAČKA:
Z
1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ
• FYZIKÁLNÍ VELIČINA VYJADŘUJÍCÍ POMĚR
MEZI VELIKOSTÍ OBRAZU A PŘEDMĚTU
• ZNAČKA:
Z
• JEDNOTKA:
BEZ JEDNOTKY
1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ
• FYZIKÁLNÍ VELIČINA VYJADŘUJÍCÍ POMĚR
MEZI VELIKOSTÍ OBRAZU A PŘEDMĚTU
• ZNAČKA:
Z
• JEDNOTKA:
BEZ JEDNOTKY
´
• DEFINIČNÍ VZTAH:
=

1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ
• FYZIKÁLNÍ VELIČINA VYJADŘUJÍCÍ POMĚR
MEZI VELIKOSTÍ OBRAZU A PŘEDMĚTU
• ZNAČKA:
Z
• JEDNOTKA:
BEZ JEDNOTKY
´
• DEFINIČNÍ VZTAH:
=

• DALŠÍ VZTAHY:
LZE ODVODIT UŽITÍM
PODOBNOSTI TROJÚHELNÍKŮ
1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ – DALŠÍ VZTAHY
y
O
F
f
a
F´
f
a´
y´
1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ – DALŠÍ VZTAHY
• Podobné trojúhelníky
´
´
= =−


y
O
F
f
a
F´
f
a´
y´
1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ – DALŠÍ VZTAHY
• Jiné podobné trojúhelníky
´

= =−

−
y
O
F
f
a
F´
f
a´
y´
1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ – DALŠÍ VZTAHY
• Jiné podobné trojúhelníky
´
´ − 
= =−


y
O
F
f
a
F´
f
a´
y´
1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ – DALŠÍ VZTAHY
SHRNUTÍ
´
´

´ − 
= =−
=−
=−


−

y
O
F
f
a
F´
f
a´
y´
1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ – DALŠÍ VZTAHY
SHRNUTÍ
´
´

´ − 
= =−
=−
=−


−

 TYTÉŽ VZTAHY JAKO PRO ZRCADLO 
1. PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ – DALŠÍ VZTAHY
SHRNUTÍ
´
´

´ − 
= =−
=−
=−


−

 TYTÉŽ VZTAHY JAKO PRO ZRCADLO 
 PRO ČOČKY PLATÍ JINÁ ZNAMÉNKOVÁ KONVENCE 
2. ZNAMÉNKOVÁ KONVENCE PRO
ČOČKY
2. ZNAMÉNKOVÁ KONVENCE PRO
ČOČKY
• f>0
SPOJKY
2. ZNAMÉNKOVÁ KONVENCE PRO
ČOČKY
• f>0
SPOJKY
• f<0
ROZPTYLKY
2. ZNAMÉNKOVÁ KONVENCE PRO
ČOČKY
• a>0
PŘEDMĚT V
PŘEDMĚTOVÉM
PROSTORU
2. ZNAMÉNKOVÁ KONVENCE PRO
ČOČKY
• a>0
PŘEDMĚT V
PŘEDMĚTOVÉM
PROSTORU
• a´ > 0
OBRAZ V
OBRAZOVÉM
PROSTORU
2. ZNAMÉNKOVÁ KONVENCE PRO
ČOČKY
• a>0
PŘEDMĚT V
PŘEDMĚTOVÉM
PROSTORU
• a´ > 0
• a´< 0
OBRAZ V
OBRAZOVÉM
PROSTORU
OBRAZ V PŘEDMĚTOVÉM PROSTORU
2. ZNAMÉNKOVÁ KONVENCE PRO
ČOČKY
• y>0
ORIENTACE NAD OSU o
2. ZNAMÉNKOVÁ KONVENCE PRO
ČOČKY
• y>0
• y´> 0
ORIENTACE NAD OSU o
ORIENTACE NAD OSU o
2. ZNAMÉNKOVÁ KONVENCE PRO
ČOČKY
• y>0
• y´> 0
ORIENTACE NAD OSU o
ORIENTACE NAD OSU o
• y´< 0
ORIENTACE POD OSU o
2. DŮSLEDKY ZNAMÉNKOVÉ
KONVENCE PRO ČOČKY
2. DŮSLEDKY ZNAMÉNKOVÉ
KONVENCE PRO ČOČKY
• ODPOVĚZ:
2. DŮSLEDKY ZNAMÉNKOVÉ
KONVENCE PRO ČOČKY
• ODPOVĚZ:
JE –LI Z < 0, JE OBRAZ …………..
´
=

2. DŮSLEDKY ZNAMÉNKOVÉ
KONVENCE PRO ČOČKY
• ODPOVĚZ:
JE –LI Z < 0, JE OBRAZ PŘEVRÁCENÝ
´
=

Z TOHO
PLYNE, ŽE JE
SKUTEČNÝ
2. DŮSLEDKY ZNAMÉNKOVÉ
KONVENCE PRO ČOČKY
• ODPOVĚZ:
JE –LI Z > 0, JE OBRAZ …………..
´
=

2. DŮSLEDKY ZNAMÉNKOVÉ
KONVENCE PRO ČOČKY
• ODPOVĚZ:
JE –LI Z > 0, JE OBRAZ VZPŘÍMENÝ
´
=

Z TOHO
PLYNE, ŽE JE
ZDÁNLIVÝ
2. DŮSLEDKY ZNAMÉNKOVÉ
KONVENCE PRO ČOČKY
• ODPOVĚZ:
JE –LI IZI = 1, JE OBRAZ …………..
´
=

2. DŮSLEDKY ZNAMÉNKOVÉ
KONVENCE PRO ČOČKY
• ODPOVĚZ:
JE –LI IZI = 1, JE OBRAZ STEJNĚ VELKÝ
JAKO VZOR
´
=

2. DŮSLEDKY ZNAMÉNKOVÉ
KONVENCE PRO ČOČKY
• ODPOVĚZ:
JE –LI IZI > 1, JE OBRAZ …………..
´
=

2. DŮSLEDKY ZNAMÉNKOVÉ
KONVENCE PRO ČOČKY
• ODPOVĚZ:
JE –LI IZI > 1, JE OBRAZ ZVĚTŠENÝ
´
=

2. DŮSLEDKY ZNAMÉNKOVÉ
KONVENCE PRO ČOČKY
• ODPOVĚZ:
JE –LI IZI < 1, JE OBRAZ …………..
´
=

2. DŮSLEDKY ZNAMÉNKOVÉ
KONVENCE PRO ČOČKY
• ODPOVĚZ:
JE –LI IZI < 1, JE OBRAZ ZMENŠENÝ
´
=

3. ZOBRAZOVACÍ ROVNICE ČOČKY
3. ZOBRAZOVACÍ ROVNICE ČOČKY
  
+ =
 ´ 
3. ZOBRAZOVACÍ ROVNICE ČOČKY
  
+ =
 ´ 
• a předmětová vzdálenost
• a´ obrazová vzdálenost
• f ohnisková vzdálenost čočky
3. ZOBRAZOVACÍ ROVNICE ČOČKY
  
+ =
 ´ 
 TATÁŽ JAKO PRO ZRCADLO 
3. ZOBRAZOVACÍ ROVNICE ČOČKY
  
+ =
 ´ 
 TATÁŽ JAKO PRO ZRCADLO 
 PRO ČOČKY PLATÍ JINÁ ZNAMÉNKOVÁ KONVENCE
3. ZOBRAZOVACÍ ROVNICE ČOČKY
  
+ =
 ´ 
!!! DODRŽUJ ZNAMÉNKOVOU
KONVENCI !!!
ZDROJE:
• VLASTNÍ PRÁCE AUTORA

similar documents