Wyniki matury 2014 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.T

Report
Wyniki egzaminów maturalnych
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
im.T.Kościuszki w Łobżenicy
w 2014 roku
Zdawalność egzaminu maturalnego w 2014r
90.00%
80.00%
76.47%
70.00%
69.89%
63.58%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
LO w Łobżenicy
województwo
wielkopolskie
powiat pilski
Zdawalność w części pisemnej obowiązkowej
z j.polskiego w 2014r
93.30%
95.00%
90.00%
89.90%
91.80%
85.00%
80.00%
75.00%
70.00%
LO w Łobżenicy
województwo
powiat pilski
Zdawalność w części pisemnej obowiązkowej
z j.angielskiego w 2014r
100.00%
95.00%
94.60%
91.20%
91.20%
województwo
powiat pilski
90.00%
85.00%
80.00%
LO w Łobżenicy
Zdawalność w części pisemnej obowiązkowej
z j.niemieckiego w 2014r
96.60%
100.00%
95.00%
91.60%
92.9%
90.00%
85.00%
80.00%
75.00%
70.00%
65.00%
60.00%
55.00%
50.00%
LO w Łobżenicy
województwo
powiat pilski
Zdawalność w części obowiązkowej pisemnej
z matematyki w 2014r
90.00%
80.88%
80.00%
72.50%
64.3%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
LO w Łobżenicy
województwo
powiat pilski
Egzamin ustny z j.polskiego w 2014r
120.00%
100.00%
97%
97.20%
80.30%
80.00%
60.80%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
średni wynik w LO
średni wynik
zdawalność LO
zdawalność powiat
Łobżenica
powiatu pilskiego
Łobżenica
pilski
Egzamin ustny z j.angielskiego w 2014r
120.00%
100.00%
96%
95.80%
80.00%
60.00%
57.58%
65.70%
40.00%
20.00%
0.00%
średni wynik w LO
średni wynik
zdawalność LO
zdawalność powiat
Łobżenica
powiatu pilskiego
Łobżenica
pilski
Egzamin ustny z j.niemieckiego w 2014r
120.00%
100%
100.00%
80.00%
90.30%
69.70%
51.90%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
średni wynik w LO
średni wynik
zdawalność LO
zdawalność powiat
Łobżenica
powiatu pilskiego
Łobżenica
pilski
matematyka - poziom rozszerzony
60.00%
55.00%
50.00%
42.4%
37.20%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
LO w Łobżenicy
województwo
powiat pilski
biologia
60.00%
52%
50.00%
46.29%
40.00%
49.70%
34.60%
50.40%
35.0%
p.podstawowy
30.00%
p.rozszerzony
20.00%
10.00%
0.00%
LO w Łobżenicy
województwo
powiat pilski
Geografia
80.00%
72.60%
70.00%
60.67%
60.00%
52.90%
50.70%
45.90%
45.90%
50.00%
40.00%
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
LO w
Łobżenicy
województwo powiat pilski
język polski - poziom rozszerzony
70.00%
65.00%
64.00%
59.60%
60.00%
60.90%
55.00%
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
LO w Łobżenicy
województwo
powiat pilski
75.00%
70.00%
Język angielski - poziom rozszerzony
70.04%
65.50%
67.40%
65.00%
60.00%
55.00%
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
LO w Łobżenicy
województwo
powiat pilski
Historia - poziom podstawowy
100.00%
90.00%
86.50%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
46.79%
47.68%
województwo
powiat pilski
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
LO Łobżenica
Informatyka - poziom podstawowy
48.00%
46.50%
45.30%
46.00%
43.20%
44.00%
42.00%
40.00%
38.00%
36.00%
34.00%
32.00%
30.00%
LO w Łobżenicy
województwo
powiat pilski
WOS - poziom podstawowy
55.00%
50.00%
49.16%
47.00%
46.0%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
LO w Łobżenicy
województwo
powiat pilski

similar documents