Gymnasiearbete - Vad är det? i PPT-format

Report
GYMNASIEARBETE – vad är det?
Länk till film
Gymnasiear
betet
Gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet
• Gymnasial nivå
• 100 poäng
• För gymnasial utbildning:
…en uppgift om 100 gymnasiepoäng som
genomför inom ramen för
examensmålen…
eleverna
…inom ramen för examensmålen för det program
gymnasieskolan som utbildningen i huvudsak motsvarar…
inom
• För vuxenutbildning:
• Olika mål för gymnasiearbetet beroende på
program
Gymnasiearbetet
• Ska relateras till examensmålen
• Är ett kvitto på att eleven är väl
förberedd
• Uppgifter kan tas fram i samverkan
med avnämarna
• Ansvarig lärare
• Medbedömare
Gymnasiearbete – mot yrkesområde
• Visa att eleven är förberedd för
yrkes-området
• Förmåga att utföra vanligt
förekommande arbetsuppgifter
• Planera, genomföra och utvärdera
• Visa yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer
Gymnasiearbetet – mot högskoleförberedelse
• Visar att eleven är förberedd
för högskolestudier
• Ett större arbete
•
•
•
•
•
•
Formulera frågeställning
Planera, genomföra och utvärdera
Redovisa och ge respons
Sammanfattning på engelska
Vetenskaplig metod
Kritiskt värdera källor
Gymnasiearbetet: betyg
•
•
•
•
Betyg E eller F
Läraren beslutar
Medbedömaren yttrar sig
Gymnasiearbete helt eller delvis på arbetsplats:
handledaren blir medbedömare
Gymnasiearbetesexempel
•
•
•
•
Ge tips och inspiration
Vill visa mångfald
Visar på gymnasial nivå
Framtagna i samråd med nationella programråd och
högskoleråd
• Olika yrkesområden
• Centrala kunskapsområden
• Genomförda enskilt eller i grupp
Läs flera exempel!

similar documents