Smog wawelski – Urszula Charzyńska

Report
Smog to nienaturalne zjawisko
atmosferyczne polegające na
współwystępowaniu zanieczyszczeń
powietrza spowodowanych działalnością
człowieka oraz niekorzystnych naturalnych
zjawisk atmosferycznych - mgły i braku
wiatru.
Prawie cała Polska cieszy się w ostatnich dniach
błękitnym niebem i pełnym słońcem. Tymczasem
mieszkańcy Krakowa od niedzieli zmagają się z gęstą
mgłą pomieszaną ze szkodliwym dla zdrowia
smogiem. Normy zanieczyszczeń w centrum miasta są
przekroczone dwukrotnie. A to dopiero początek
sezonu grzewczego, więc będzie jeszcze gorzej.
Eksperci ostrzegają, że taka sytuacja może
powodować liczne choroby, w tym nowotwory.
http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-smog-nadkrakowem-normy-przekroczonedwukrotnie,nId,1543680
27.10.2014, stacja pomiarowa przy ul.
Bujaka, 320 mikrogramów PM10 (pyłu
zawieszonego) na metr sześcienny.
Dopuszczalna
norma
zanieczyszczeń
została przekroczona ponad trzykrotnie.
Kaszel, zapalenie spojówek,
problemy z gardłem, krtanią,
tchawicą i sercem, problemy z
oddychaniem, przewlekła
obturacyjna choroba płuc,
nowotwory.

Wielkość i struktura emisji oraz lokalizacja
emitorów

Topografia oraz sposób zagospodarowania
terenu

Czynniki meteorologiczne
Rada
Programowa
ds.
Ochrony
Powietrza powołana przez Prezydenta
Krakowa
 Zakaz palenia węglem wprowadzony
przez
Sejmik
Województwa
Małopolskiego






Krzysztof Kożuchowski (red.), Meteorologia i
klimatologia, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2009, s. 33.
Smog zabija Małopolan. Materiały z
konferencji zorganizowanej przez Szpital
Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie.
Dziennik Polski, 2013.
http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-smognad-krakowem-normy-przekroczonedwukrotnie,nId,1543680
http://pl.wikipedia.org/wiki/Smog
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/362487
2,krakow-smog-wisi-nad-miastem-jestfatalnie,id,t.html

similar documents