Slide 1

Report
Surse furnizoare de informaţie
Caracterizare. Criterii de utilizare.
Eficienţă
* Bănci de date
* Baze de date
* Internet, Intranet
* Resurse umane implicate în sistemul informaţional.
Bănci de date
Bancă de date – colecție organizată de informații
referitoare la un anumit domeniu al activității social –
economice.
Băncile de date sunt formate :
- dintr-o bază de date (colecția de informații) și
- un sistem de gestiune (programe de calculator
destinate prelucrării informațiilor)
Tipuri de bănci de date
Baze de date
Reprezintă o modalitate de stocare a unor informații
și date pe un suport extern (un dispozitiv de stocare), cu
posibilitate a regăsirii rapide a acestora.
Bazele de date sunt manipulate cu ajutorul sistemelor
de gestiune a bazelor de date.
Internetul
Internetul este o reţea compusă din reţele de
calculatoare interconectate.
O rețea este un grup de calculatoare care au fost
conectate astfel încât să poată comunica între ele (să
facă schimb de informații).
Ele își pot transmite mesaje unul altuia și pot folosi
în comun informațiile sub formă de fișiere.
Rețelele pot fi de mai multe tipuri:
- LAN(Local Area Network) – calculatoarele sunt
plasate în interiorul aceleiași clădiri sau campus
universitar.
- MAN(Metropolitan Area Network) – rețea extinsă la
nivelul unui oraș.
- WAN(Wide Area Network) – rețea națională.
Internetul –ul este o interconectare de LAN-uri,
MAN-uri și WAN-uri prin legături rapide (satelit,
circuite, comunicație digitală).
Pentru a beneficia de facilitățile Internet-ului, un
utilizator trebuie să conecteze calculatorul la una din
subrețelele precizate mai sus
Intranetul
Intranetul este un spațiu privat care oferă
angajaților dintr-o companie posibilitatea de a :
-organiza și accesa rapid informații
-de a realiza o colaborare eficientă
-de a realiza managementul informațiilor ,
proiectelor într-un mediu bazat pe protocoluri
Internet și browsere web.
Resurse umane implicate în
sistemul informaţional
Reprezintă personalul de specialitate(operatori,
programatori, analiști, ingineri de sistem).
Programator în informatică – este persoana care
efectuează o activitate de programare.
Programatorul de sistem – este persoana care se
ocupă de generarea și întreținerea sistemului de operare
furnizat de producător, pentru a-l adapta la cerințele
utilizatorului.
Analist IT – concepe, proiectează, elaborează, testează,
implementează și dezvoltă sisteme informatice,
programe și documentație tehnică aferentă; proiectează
structura bazelor de date; concepe și proiectează rețele
de calculatoare ; oferă consultații de specialitate
utilizatorilor de tehnică de calcul.

similar documents