LL grammatika

Report
Egyszerű LL grammatika



Definíciók
Példa. Ábrákkal
MASM program (szó felismerése LL(1) –ben )

Left to right, using a Leftmost derivation
◦ Balról jobbra, legbaloldalibb levezetéssel

LL(k)
◦ k szimbólum előreolvasásával döntünk a következő
alkalmazandó szabályról

LL(1)
◦ 1 szimbólumot olvasunk előre.
◦ Elemzésének megvalósítása egyszerű
◦ ε-mentes

NT: Nem terminális, T: Terminális


A levezetés tetszőleges pontján a szöveg k
terminálisa meghatározza az alkalmazandó
levezetési szabályt
FIRSTk(α) (k≥0)
◦ Az α-ból levezethető szimbólumsorozatok k
hosszúságú kezdő terminális sorozatainak
halmaza.
◦ FIRSTk(α) = {x|αxβ∩|x|=k}U{x|αx∩|x|<k}

LL(k)
◦ k szimbólum előreolvasásával döntünk a következő
alkalmazandó szabályról
◦ Tetszőleges
S  wAβ  wα1β  wx
S  wAβ  wα2β  wy
levezetéspárra FIRSTk(x) = FIRSTk(y) esetén α1=α2

Példa LL(2) –re
◦ G=({a,b}, {A,S}, S, P)
 S  abA|ε
 A  Saa|b

Definició
◦ Olyan LL(1) grammatika, amelyben a szabályok jobb
oldala terminális jellel kezdődik
◦ A → aα alakú szabályok

Következmény
◦ Az azonos NT jelekhez tartozó szabályok jobb
oldalai különböző T jellel kezdődnek.

Tétel
◦ A szabályok A->aα alakúak
◦ A → a1α1 és A → a2α2 => a1 ≠ a2

Verem tetején terminális szimbólum
◦ A szöveg következő karakterével egyezés esetén
kivesszük a veremből és lépünk a szövegben
◦ Ha nem egyezik a két szimbólum, akkor hiba

Verem tetején NT szimbólum
◦ Ha van megfelelő szabály, NT jel cseréje szabály
jobb oldalára a veremben
◦ Egyébként hiba

Ha a verem üres
◦ Ha a szöveg végére értünk, vége
◦ Egyébként hiba


S -> aS | bAc
A -> bAc | d

Dévai Gergely – ELTE IK
◦ http://deva.web.elte.hu/fordprog/04-LL-
handout.pdf

similar documents