Aklat ng mga Patay

Report
Aklat ng mga Patay
CHARLEMAGNE ROCA
EIRE TAGABAN
FRANCE TURDA
TAGA-ULAT
Sanggunian
http://www.sacred-texts.com/egy/ebod/index.htm
http://www.thenazareneway.com/index_egyptain_book_dea
d.htm
Tauhan
Panahon
Pinaniniwalaang una itong
isinulat noong 16th Century Bago
si Kristo.
Buod
Ang aklat ng patay ay mula sa tradisyon ng
paglilibing ng mga ehipto noong ika-anim na
dinastiya. Matatagpuan ito sa mga peramides ng
mga pharaoh. Heiroglyphics ang uri ng
pagkakasulat nito. Ang layunin ng aklat ay upang
tulungan ang mga hari na makiisa sa kanilang
Diyos na si Ra. Sa panahong ito, ang kabilang
buhay ay nasa kalawakan at hindi sa ilalim ng lupa.
Buod
Hindi naglaon ang aklat ay matatagpuan na rin sa libingan
ng mga gobernador at sa libingan ng mga taong matataas
ang mga tungkulin sa lipunan.
Ang aklat ay mayroong 192 na teksto subalit walang iisang
aklat na naglalaman ng lahat na ito.
Ang pinakatanyag na teksto sa aklat na ito ay ang “Weighing
of the Heart.” Ito ay paghatol sa isang taong namatay kung
siya ba ay makakabalik sa kanyang katawan o kakainin na
lamang siya ng tagahatol.
*
Aklat ng mga Patay
- isang
koleksyon ng
mga dasal at orasyon para
magbigay ng kaalaman at
kapangyarihan sa namatay.
Ito ay upang magtagumpay
sa kanyang paglalakbay sa
kabilang buhay
Ang aklat ng patay ay nagpapakita
ng tradisyon ng mga ehipto
tungkol sa pagkamatay ng isang
tao. Karaniwang nakikita ang aklat
ng patay sa piramides na nakasulat
sa hieroglyphics ng lumaon. Ito ay
makikita sa lahat ng mga patay ng
mga ehipto sapagkat naniniwala
sila na ang mga patay, mayaman
man o mahirap ay daraan sa
paglalakbay upang muling makiisa
sa kanilang katawan.
Inilalarawan ng aklat
ng patay ang mga iba’t
ibang pagsubok na
pagdaraanan ng isang
patay na karamihan
dito ay nakalarawan at
nakasulat sa
pamamagitan ng
heiroglyphics
Pinaniniwalaan ng mga Ehipto na ang patay
na tao ay aalis na sa mundo patungo sa
kabilang buhay sa araw ng libing. Makikita
rin sa aklat ang iba’t ibang seremonya na
nagaganap o ginaganap kapag ang namatay
ay isang mayaman o may katungkulan sa
lipunan.
Isang seremonya sa aklat ng patay na si “ANI”
Pinakatanyag na bahagi ng aklat – “Weighing of the Heart” o
“Pagtitimbang ng Puso”
Suliranin Panlipunan
Tinalakay
Kahalagahan ng Aklat ng mga Patay sa
Panitikan ng mga Pilipino
 Maihahambing ang ang ating sariling
kalinangan at kasaysayan sa mga ibang
lahi
 Makikita natin ang ating sariling kalakasan
at kahinaan ng ating paniniwala at paguugali
 Sa pamamagitan ng aklat na ito
maipagmamalaki rin natin ang mga bagay
na mayroon tayo at magiging matibay at
matatag ang ating pagkilala sa ating lahi
 Malalaman ang kahalagahan ng sariling
wika sa paglalarawan ng makabagong
karanasan, pangarap, paniniwala at
gawaing pang-araw–araw
Bakit ito itinuturing na isa sa mga impluwensya sa
Panitikan sa buong mundo?
Aral o Mensahe mula dito

similar documents