презентацій - Інформаційна організаційно

Report
Всеукраїнський науковопрактичний семінар з
розроблення електронних
підручників нового поколыння
(17-19 вересня 2013р., м.Феодосія)
Підготувала викладач інформаційних
технологій ПТУ №27 м. Лохвиця
Л.В.Скіданова
За
ініціативи
Інституту
професійно-технічної
освіти
Національної академії педагогічних наук України, при підтримці
Департаменту ПТО Міністерства освіти і науки України та
департаментів ПТО Автономної Республіки Крим, Донецької,
Запорізької, Львівської, Полтавської, Чернігівської, Черкаської і
Хмельницької Державних обласних адміністрацій, при активній
позиції директорів науково-методичних (навчально-методичних)
центрів ПТО цих регіонів і безпосередній участі викладачів і
майстрів виробничого навчання ПТНЗ з лютого 2011 року розпочато
формування інформаційного навчального середовища системи
професійно-технічної освіти.
Базовими елементами цього середовища є електронні
підручники нового покоління, побудовані на засадах трисуб'єктної
дидактики. Розроблення цих електронних підручників здійснюється
за
технологією
комп'ютерно
орієнтованого
дидактичного
проектування, автором якої є Шевченко Віктор Леонтійович.
Реалізація цієї технології, яка не має
аналогів у інших країнах, вимагає залучення до
проектної діяльності методистів НМЦ ПТО,
викладачів і майстрів виробничого навчання
ПТНЗ та організації їх спеціальної теоретичної і
методичної підготовки.
Для цього, були сформовані авторські групи
і проводяться за спеціальною програмою
науково-методичні семінари-практикуми.
Черговий такий семінар був проведений 17-19
вересня 2013 року у Феодосії.
Учасники семінару
Мета проекту:
- підготовка викладачів і майстрів виробничого
навчання ПТНЗ з питань комп'ютерно орієнтованого
дидактичного проектування електронних підручників
нового покоління та об'єднання зусиль у створенні
спільного інформаційного навчального середовища
системи професійно-технічної освіти;
- застосування програмно-інструментальної платформи
MOODLE, як єдиного програмного забезпечення
створення та підтримки інформаційного навчального
середовища системи професійно-технічної освіти на
принципах відкритих кодів.
Організація інноваційного проекту
Перший етап, 2011 рік:
науково-методичне забезпечення виконання першого етапу проекту;
програмно-технічне забезпечення виконання першого етапу проекту;
формування авторських груп з розроблення електронних підручників нового покоління;
підвищення кваліфікації методистів НМЦ ПТО , викладачів і майстрів виробничого
навчання ПТНЗ.
Другий етап, 3012 - 2013 роки:
організація та забезпечення проектної діяльності методистів НМЦ ПТО , викладачів і
майстрів виробничого навчання ПТНЗ;
науково-методичний супровід науковцями Інститут ПТО НАПН України проектної
діяльності методистів НМЦ ПТО , викладачів і майстрів виробничого навчання ПТНЗ;
формування інформаційного навчального середовища системи професійно-технічної освіти.
Третій етап, 2014 - 2015 роки:
організація та проведення науково-педагогічного експерименту щодо апробації електронних
підручників нового покоління;
узагальнення результатів апробації електронних підручників нового покоління;
експертиза інформаційного навчального середовища системи професійно-технічної освіти;
сертифікація інформаційного навчального середовища системи професійно-технічної
освіти.
Розроблення електронних підручників та формування
інформаційного навчального середовища здійснюється на
платформі MOODLE, що встановлена на WEB-вузлі МОН України
Вітальне слово
директора
Феодосійського
професійно-технічного
будівельного училища
Комарова Пантелея
Івановича
Відкриття семінару
Омельченко Галина Леонідівна заступник
директора НМЦ АРК- завідуюча
лабораторією професійно-технічної освіти,
кандидат педагогічних наук.
Тема виступу: “Досвід та проблеми
формування інформаційного навчального
середовища в системі ПТО АРК.
Говорилося, що розпочалося “століття
інформатики”: глобальне переобладнання
всіх галузей комп’ютерними та
телекомунікаційними системами. Отже
невід'ємною частиною начального процесу є
електронні підручники, підручники нового
покоління. Виступ привернув велику увагу
слухачів
Керівник
семінару,
старший
науковий
співробітник, кандидат військових наук, доцент
лабораторії підручникотворення Інституту ПТО
НАПН України Шевченко Віктор Леонтійович,
зробив наголос на тому, що якість і ефективність
електронного підручникотворення залежить від
компетентності, педагогічних працівників за
соціально-гуманітарною, професійною і фаховою
складовими
їх
педагогічної
діяльності,
практичного досвіду і педагогічної майстерності;
об'єднанні
зусиль
щодо
формування
інформаційного навчального середовища системи
професійно-технічної
освіти;
здійсненні
моніторингу якості і ефективності навчальновиховного процесу та формуванні єдиної стратегії
розвитку національної системи професійної
освіти; запровадженні програмного забезпечення
на принципах відкритих кодів, при централізації
його експлуатаційної підтримки та вдосконалення.
Ветчинкін Олег Сергійович
Інженер-програміст лабораторії підручникотворення
Інституту ПТО НАПН України виклав методичні та
технічні аспекти застосування програмноінструментальної платформи MOODLE та
особливості підтримки інформаційного навчального
середовища :
- шляхом визначення базової операційної системи;
- формування прикладного програмного пакету з
відкритими кодами;
- запровадження єдиної базової програмноінструментальної платформи підтримки
інформаційного навчального середовища;
- створенням серверного центру обслуговування і
вдосконалення програмного забезпечення
інформаційного навчального середовища;
- реалізації єдиних параметричних і технічних
характеристик щодо комп'ютерних засобів, Інтернет
і каналів зв'язку.
У семінарі взяли участь викладачі і майстри
виробничого навчання
інформатики та галузевих
інформаційних технологій в складі 14 осіб ПТНЗ
Автономної Республіки Крим, Полтавської і Запорізької
областей.
Полтавську область представляли викладачі з
предмету: “Інформаційні технології”: Харчук Ольга
Петрівна ПТУ № 25 м. Зіньків, Скіданова Людмила
Володимирівна ПТУ № 27 м. Лохвиця та Шевченко Антоніна
Іванівна ПТУ № 50 м. Карлівка
Творча група Полтавщини працювала над
електронними підручниками
- Шевченко Антоніна Іванівна ПТУ № 50 м. Карлівка Предмет
«Інформаційні технології», професія «Оператор комп’ютерного набору», ІІ
категорія
Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для
автоматизації виробництва – 12 годин(10лекцій, 2 ЛПР)
- Скіданова Людмила Володимирівна ПТУ № 27 м.Лохвиця Предмет
«Інформаційні технології», професія «Оператор комп’ютерного набору», ІІ
категорія
Тема 2. Система управління на основі комп’ютерних технологій - 12 годин
(10лекцій, 2 ЛПР)
- Харчук Ольга Петрівна ПТУ № 25 м. Зіньків Предмет «Інформаційні
технології», професія «Кравець», 4 розряд -9 годин(7лекцій,2 ЛПР)
Перший день – перше
засідання
Вивчення способів
введення текстової
інформації на
платформу
Обговорення в групах
Другий день – друге
засідання
Тренувальні заняття
по введенню
інформації на
платформу
Індивідуальна робота
Третій день – третє
засідання
Виявлення складнощів
при введенні
інформації на
платформу та їх
усунення.
Робота над завданнями
контролю та
самоконтролю для
учнів
Закріплення вивченого
Головний акцент при розробці інформаційних
ресурсів був направлений на реалізацію дидактичних
механізмів адаптації середовища до здібностей і
запитів учнів ПТНЗ.
У результаті проведених занять викладачі та
майстри виробничого навчання оволоділи методикою
формування інтерактивних дидактичних матеріалів,
побудованих на основі
структурно-логічних,
міжпредметних зв'язках, а також індивідуально
орієнтованої бази самоконтролю з елементами
роз'яснення, на основі причинно-наслідкових зв'язків.
Саме це визначає інноваційність дидактичного
проектування електронних програмно-педагогічних
засобів нового покоління.
Повідомлення від
Шевченка
Віктора Леонтійовича
Робота з розроблення
кросвордів,
тематичного
тестування та відео
інформації Вас чекає
на наступному
семінарському
занятті!
Заключне слово
Теплі та щирі
слова вдячності
керівнику від
учасників
семінару… були
приємні
Творчий колектив
Фото на згадку
Від імені своїх колег та особисто від себе хочу
подякувати за сприяння, розуміння та підтримку
організаторам заходу,
Директору навчально-методичному центру ПТО у
Полтавській області Марії Іванівні Головач,
заступнику директора Ользі В'ячеславівні Воробйовій
та методистам НМЦ ПТО в Полтавській область,
особлива вдячність директорам навчальних закладів:
ПТУ № 25 м. Зіньків Харчук Надії Миколаївні, ПТУ
№ 27 м. Лохвиця Юхименко Валентині Миколаївні,
ПТУ № 50 м. Карлівка Іщенку Ігорю Миколайовичу за
надану можливість бути учасниками Всеукраїнського
науково-практичного семінару
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
ЧЕКАЮ НА СПІВПРАЦЮ

similar documents