Boyun BT ve Cervical BT Anjiyo

Report
Boyun BT ve Cervical BT Anjiyo
Boyun BT
Boyun BT’de axial
kesitler önemlidir.
Boyunda kontrast
madde kullanımı
rutindir çünkü vasküler
oluşumların iyi
boyanması
gerekmektedir.
Özelliklede lenf
nodlarının ayırt
edilebilmesi için
önemlidir. Ayrıca yer
alan lezyonların
boyanma özelliklerinin
saptanması da lezyonun
karakterizasyonu
açısından önemlidir.
Clavicula
R.Juguler
Ven
R.Subclavian
Arter
Trachea
L.Bracial
Ven
L.Common
Carotid Arter
L.Subclavian
Arter
Oesophagus
Costa
R.Carotis Arter
R.Juguler Ven
Troid Bezi
Trachea
Corpus
Vertebra
L.Carotis
Arter
L.Juguler
Ven
Foramen
İntervertebra
Spinoz Proc.
R.Carotis
Arter
Trachea
R.Juguler
Ven
Corpus
Vertebra
L.Carotis Arter
L.Juguler Ven
R.Juguler
Ven
Thyroid
Kıkırdağı
M. Scm
Vocal Cord
R.Carotis
Arter
L.Juguler
Ven
Foramen
Transverium
L.Carotis
Arter
Lamina
Spinoz Proc.
Sinus Priformis
Larynx
R.Carotis Arter
L.Carotis
Arter
R.Juguler Ven
L.Juguler
Ven
M. Scm
External
Juguler Ven
Corpus Vertebra
Lingua
Mandibula
R.Carotis Arter
A.Lingualis
R.Juguler Ven
Oropharynx
Corpus
Vertebra
L.Carotis
Arter
Spinal Cord
L.Jugular Ven
Spinoz Proc.
M. Trapezius
A.Facialis
Dextra
Dentes
Ramus
Mandibula
M.Masseter
Sinistra
Nasopharynx
Corpus Vertebra
Cerebellum
Mastoid Hava
Hücreleri
R.Maxiller
Sinüs
Nasal Cavite
L.Maxiller
Sinüs
Nasal
Septum
Sfenoid Kemik
Temporal
Kemik
Ocsipital Kemik
Cervical BT Anjiyo
Diğer adıda Carotis BT
anjiyodur.Serebral
damarların ve Carotis
arterlerin daha iyi
gösterilmesi için
önemlidir.Damarlarda
herhangi bir tıkanıklık
varsa Carotis Anjiyo
ile bakılır.Boyun
BT’den farkı
damarların daha net
gözükmesidir.
Sternum
Pulmonaris
Dextra
Pulmonaris
Sinistra
Arkus Aorta
Costa
Trachea
Toracal Vertebra Corpusu
Manibrium
Trachea
Trunchus
Brachiocephalica
L.Carotis
Arter
Transvers
Proc.
Spinoz
Proc.
L.Subclavian
Arter
Corpus
Vertebra
A.C.Carotis Dextra
Thyroid
V.İ.Jugular
Dextra
A.C.Carotis
Sinistra
Trachea
V.E.Jugular
Dextra
V.İ.Jugular
Sinistra
Corpus
Vertebra
V.Cervicalis
Spinoz
Proc.
Transvers
Proc.
Sırt Kasları
Larynx
M.Scm
Larynx
Kıkırdakları
V.İ.Jugular
Sinistra
A.C.Carotis
Dextra
V.E.Jugularis
Dextra
A.C.Carotis
Sinistra
Corpus
Vertebra
Spinoz Proc.
A.Vertebralis
Ramus Mandibula
A.İnternal
Carotis
Sinistra
A. İnternal
Carotis
Dextra
A.Vertebralis
Sinistra
Mastoid
Çıkıntı
A.Vertebralis
Dextra
Ocsipital
Kemik
Septum
Nazi
R.Maxiller
Sinüs
L.Maxiller
Sinüs
Sfenoid
Sinüs
A.Basilaris
Ocsipital
Kemik
Temporal
Kemik
A.External
Carotis
A.Vertebralis
A.Facialis
A.İnternal
Carotis
A.Communis
Carotis
V.Retro
Mandibularis
A.İnternal
Carotid
Dextra
A.External
Carotid
Dextra
A.İnternal
Carotid
Sinistra
A.External
Carotid
Sinistra
A.Communis
Caratid
Dextra
A.Communis
Carotid
Sinistra
A.İnternal
Carotid
Dextra
A.External
Carotid
Dextra
A.İnternal
Carotid
Sinistra
A.External
Carotid
Sinistra
A.Vertebralis
A.Communis
Carotid
Dextra
A.Subclavian
Dextra
A.Communis
Carotid
Sinistra
A.Subclavian
Sinistra
A.Brachicep
halica Dextra
A.İnternal
Carotis
A.External
Carotis
A.Communis
Carotis
Dinlediğiniz İçin
Teşekkürler..
Hazırlayanlar:
•
•
•
•
Büşra AKIN – 112105004
Feyza BULUT – 112105014
Filiz SÜTCÜ – 112105029
Ali NOZOĞLU – 112105012

similar documents