TÜRKKEP GENEL SUNUM

Report
Hayatınızı kolaylaştırır...
TÜRKKEP Hizmetleri
E-Dönüşüm Düzenlemeleri
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu (TTK) ile düzenleyici ve denetleyici otorite olarak Bilgi Teknolojileri ve
İletilim Kurumu (BTK) tarafından gerekli ikincil düzenlemeleri yapılmış ve 1 Temmuz 2012
tarihinden itibaren ülkemizde uygulamaya geçmiş bulunmaktadır.
E-Tebligat uygulaması, Tebligat Kanunu’na eklenen 7/a maddesi kapsamında Adalet
Bakanlığı tarafından düzenlenen E-Tebligat Yönetmeliği ile 19 Ocak 2013 tarihinden
itibaren uygulamaya geçmiş bulunmaktadır.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 397-416-424 Sayılı Vergi Usul Kanunu
(VUK) Genel Tebliğ’leri ile e-Fatura uygulamalarını başlatmıştır.
GİB ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak
yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ve GİB tarafından yayımlanan 421
Sayılı VUK Genel Tebliği ile de e-Defter düzenlemesi yapılmış bulunmaktadır.
TÜRKKEP
TÜRKKEP, yasal geçerli ve güvenli e-hizmetleri;
Kendisinin geliştirdiği ana yazılımları,
Faaliyet kollarında yüksek uzmanlığa ve yetkinliğe sahip ekibi,
İstanbul ve Ankara’da iki ayrı veri merkezinde kurulu yedekli yüksek
teknolojik altyapısı,
Sahip olduğu bilgi güvenliği, iş sürekliliği, kişisel verilerin korunması,
çevre, kalite, BT hizmet yönetimi ve müşteri memnuniyeti standartları,
7/24 çalışan Çağrı Merkezi, tüm Türkiye genelinde yaygın 200’e yakın
başvuru merkezleri (TBM) ve çözüm merkezleri (TÇM) ile,
KEP, e-Tebligat, e-Fatura, e-İmza, e-Mutabakat, e-Tebligat ve e-Arşiv
hizmetlerini tek başına bütünleşik olarak mevzuata ve dünya
standartlarına uygun şekilde sağlayan ülkemizin ilk ve tek kuruluşu,
Güvenli, hızlı, kaliteli, kolay ve uygun maliyetlerle
kurumsal ve bireysel müşterilerine sağlamaktadır.
TÜRKKEP Vizyonu
bir kurumun veya bireyin
resmi, hukuki ve ticari yazışmalarını (e-belge paylaşımlarını)
yasal geçerli ve güvenli olarak gerçekleştirmesi için
gerekli tüm e-hizmetleri tek noktadan sağlayarak
müşterilerinin işlerini ve hayatını kolaylaştırmak,
hızlı, tasarruflu, etkin ve verimli hale getirmektir.
TÜRKKEP Değerleri
Güvenilir
Yenilikçi
Esnek
Yetkin
Çevik
TÜRKKEP: Ülkemizde ilk ve tek !..
TÜRKKEP, ülkemizin ilk ve tek özel sektör
girişimiyle kurulan, 25 Şubat 2013 tarihinde
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
tarafından yetkilendirilmiş bir KEP Hizmet
Sağlayıcısı (KEPHS)’dır.
TÜRKKEP, 27 Eylül 2013 tarihinde Gelir İdaresi
Başkanlığınca, E-Fatura Özel Entegratörü olarak
e-Fatura Hizmetleri vermeye yetkili kılınmıştır.
TÜRKKEP, 22 Ekim 2013 tarihinde Gelir İdaresi
Başkanlığı’ndan Vergi Usul Kanunu kapsamında
E-Fatura Saklamacı Kuruluş yetkisini de almıştır.
TÜRKKEP, yetkili elektronik sertifika hizmet
sağlayıcı (ESHS) ile anlaşmalı olarak E-İmza
Hizmetlerini de sağlamaktadır.
TÜRKKEP, kendisinin geliştirdiği KEP sistemi
üzerinden yasal geçerli cari hesap mutabakatı
yapılmasını sağlayan e-Mutabakat servisi ve
çözümü sağlamaktadır.
TÜRKKEP, tüm resmi, hukuki ve ticari belgeler
ile KEP gönderilerini yasal geçerli ve güvenli
şekilde uzun vadeli saklanabilmesi amacıyla
e-Arşiv Hizmetlerini de vermeye yetkilidir.
KEP, E-Tebligat, E-Fatura ve E-Arşiv hizmetlerini yetkili
olarak verebilen ülkemizin ilk ve tek güven kurumu
TÜRKKEP, verdiği hizmetler ile ilgili uluslararası
standartlara ve ulusal mevzuata tam uyumludur.
• ISO 9001 : KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
• ISO 27001 : BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
• BS 10012 : VERİ KORUMA, KİŞİSEL BİLGİ YÖNETİMİ
SİSTEMİ
• ISO 27031 : BT İŞ SÜREKLİLİĞİ HAZIRLIK SİSTEMİ
• ISO 14001 : ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
• ISO 20000 : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET
YÖNETİM SİSTEMİ
• ISO 10002 : MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM
SİSTEMİ
• ISO 22301 : İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
• ITIL: IT HİZMET YÖNETİMİ
TÜRKKEP KEP Hizmetleri
KEP sistemi, bir elektronik postanın
Gönderen ve alan taraflarının gerçekten kim olduğunun bilinmesini
sağlıyor (kimlik doğrulama),
Alıcıya iletim zamanının kesin olarak bilinmesini sağlıyor (zaman damgası),
Gönderilen iletinin içeriğinin yoldayken veya daha sonradan
değiştirilmediğinin kesin olarak tespit edilmesini sağlıyor (veri bütünlüğü),
İnkâr edilmesini önlüyor ve bu süreçle ilgili senet hükmünde yasal geçerli
kesin delilleri sağlıyor (inkar edilemezlik).
Gönderilen içerikler ve iletiler mevzuat gereği
TÜRKKEP tarafından okunmuyor, kopyalanmıyor ve
saklanmıyor. Kullanıcıların KEP adresleri tescil ediliyor
ve e-posta iletilerinin gönderim ve alım hizmeti ile bu
iletişime dayalı senet hükmünde kesin delil oluşturma
ve doğrulama hizmetleri veriliyor. Ancak, müşterinin
talep etmesi halinde güvenli arşiv hizmeti
temin edilebiliyor.
TÜRKKEP KEP Hizmetleri
Kimlik Doğrulama
Veri Bütünlüğü
Bir e-postanın ekleriyle
birlikte, iletildiğini ve
içeriğinin başkaları
tarafından
değiştirilmediğini
garanti eder.
Gönderen ve alan tarafların
kim olduğunu tespit eder.
 Hız
 Tasarruf
 Etkinlik
 Verimlilik
İnkar Edilemezlik
Gönderildiğinin veya alındığının,
gönderim ve alınma zamanının
kesin bilgisini sağlar.
Senet Hükmünde Kesin Delil
Gönderici, alıcı, iletim zamanı, içerik
koruyucu kodlama gibi bilgileri içeren
saklamayı, taraflara iletmeyi ve yasal
kesin delil olarak kullanımını sağlar.
TÜRKKEP KEP Hizmetleri
TÜRKKEP KEP Hizmetleri
KEP sistemi ile elektronik ortamda her türlü yazışma;
tebligat, bildirim, ihtar, ihbar,
beyanname, bildirge,
mutabakat, teyit/onay, itiraz,
kredi kartı ekstresi, hesap ekstresi,
sigorta poliçe bildirim işlemleri,
talimat, ödeme emri,
bordro, izin formları,
üyelik, abonelik, müşteri bilgilendirme,
telif hakkı, kira kontratı,
teklif, sipariş, sipariş onay,
başvuru, dilekçe, çağrı, duyuru,
iştirak taahhütnamesi,
Sözleşme, sözleşme feshi
TÜRKKEP KEP Hizmetleri
Bireysel ve kurumsal KEP hesabı almak isteyenler, kimlik belgeleri ve resmi
belgeleriyle başvuru yaparak KEP hesaplarını TÜRKKEP‘ten kolayca alabilirler.
KEP hizmet paketlerinden en uygun olanı seçerek KEP adreslerini 1, 2 ve 3 yılık
sürelerle temin edebilirler.
E-İmzası olan bireyler, TÜRKKEP internet sayfasından (www.turkkep.com.tr)
online başvuru ile hemen KEP adreslerini alabilmektedir.
E-İmzası olmayanlar, TÜRKKEP’e KEP adres başvurusu yaparken aynı zamanda
isterlerse e-İmza başvurusu da yapabilirler.
TÜRKKEP Başvuru Merkezleri’nden, ofislerinden, yerinde başvuru ve kurumsal
başvuru olmak üzere birçok yöntemle TÜRKKEP’e KEP adres tescili için başvuru
yapılabilmektedir.
Kurumlar ve şirketlerin kendi unvanlarına ait alt alan adları (subdomain) da KEP
adresleri gibi tahsis edilmektedir.
Başvuru, bilgi veya destek için
444 8 537 (444 TKEP)
[email protected]
TÜRKKEP KEP Hizmetleri
TÜRKKEP E-Tebligat Hizmetleri
E-Tebligat, ülkemizde KEP’in en önemli uygulamalarından biri olarak Adalet
Bakanlığı tarafından hazırlanan E-Tebligat Yönetmeliği’ne uygun olarak adli
merciler, kamu kurumları, limited ve anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketler ile avukatlar ve müvekkilleri tarafından 2014 yılının ilk
çeyreğinden itibaren yoğun olarak kullanılmaya başlanacaktır.
E-Tebligat Yönetmeliğine göre 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren, limited şirketler,
anonim şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin e-tebligat
almak için KEP adresi temin etmek ve talep edene bildirme zorunluluğu
başlamıştır.
Bireylere veya diğer tür tüzel kişilere henüz bir zorunluluk bulunmamaktadır.
TÜRKKEP, e-Tebligat alacak kurumsal ve bireysel muhataplara e-Tebligat adreslerini
ve gerekli tüm hizmetleri sağlamaktadır.
TÜRKKEP KEP Hizmetleri
TÜRKKEP E-Mutabakat Servisi ve Çözümü
TÜRKKEP, KEP hesap sahibi şirketlerin tüm tedarikçileriyle ve müşterileriyle
aralarındaki cari hesap mutabakatlarını yasal geçerli şekilde elektronik ortamda
yapabilmesini sağlayan bir e-Mutabakat servisini de müşterilerinin kullanımına
açmıştır.
TÜRKKEP e-Mutabakat servisinden KEP adresi sahibi şirketler kolaylıkla
yararlanabilmektedir.
TÜRKKEP e-Mutabakat bir çözüm olarak da sağlanmaktadır.
TÜRKKEP KEP Hizmetleri
TÜRKKEP E-İK Servisi ve Çözümü
TÜRKKEP, KEP hesap sahibi şirketlerin tüm çalışanlarıyla aralarındaki bordro, izin
formu, ihbar, ihtar, sözleşme süreçlerini yasal geçerli şekilde elektronik ortamda
yapabilmesini sağlayan bir e-İK servisini de geliştirmektedir.
TÜRKKEP e-İK servisinden kendisi ve personeli KEP adresi sahibi kurumlar
kolaylıkla yararlanabileceklerdir. İsterlerse kendi altyapılarına kurulu bir çözüm
olarak ta temin edebileceklerdir.
TÜRKKEP KEP Hizmetleri
TÜRKKEP E-İK Servisi ve Çözümü
TÜRKKEP, KEP hesap sahibi şirketlerin tüm çalışanlarıyla aralarındaki bordro, izin
formu, ihbar, ihtar, sözleşme süreçlerini yasal geçerli şekilde elektronik ortamda
yapabilmesini sağlayan bir e-İK servisini de geliştirmektedir.
TÜRKKEP e-İK servisinden kendisi ve personeli KEP adresi sahibi kurumlar
kolaylıkla yararlanabileceklerdir. İsterlerse kendi altyapılarına kurulu bir çözüm
olarak ta temin edebileceklerdir.
TÜRKKEP E-Arşiv Hizmetleri
TÜRKKEP, yetkili KEPHS olarak,
Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki KEP
düzenlemelerine (KEP Yönetmeliği 14.
Madde) göre katma değerli hizmet olarak
yasal geçerli ve güvenli e-Arşiv Hizmetleri
vermeyi planlamaktadır.
Resmi, hukuki ve ticari her türlü evrakın
elektronik ortamda ilgili yasal
düzenlemelere uyumlu olarak istenen
sürelerde değişmezliğini, silinmezliğini ve
inkar edilmezliğini garanti ederek e-arşiv
hizmeti sağlayacaktır.
TÜRKKEP KEP Hizmetleri
Kurumsal KEP Çözümleri
TÜRKKEP, şirketlerin ve kurumların KEP iletilerinin gönderilmesi, alınması, eimzalanması ve zaman damgalanması gibi işlemlerin mevcut yazılım
uygulamalarıyla ve iş akışlarıyla entegre edilmesi için kurumsal çözümleri ve
hizmetleri de uçtan uca sağlamaktadır.
- KEP İleti Yönetim Sistemi (KEP-İYS)
- KEP GATEWAY
çözümleriyle, küçük, orta ve büyük boy tüm şirketlere ve kurumlara uygun yazılım
ve donanım entegrasyonlarıyla özel çözümler sağlayarak, otomatik KEP
gönderilmesi ve alınması işlemleri ve bu işlemlerle ilgili akış, e-İmzalama,
raporlama, ilişkilendirme ve saklama gibi her türlü ihtiyacı gidermekte, kurumlara
yüksek oranda tasarruf, hız ve verimlilik sağlamaktadır.
TÜRKKEP KEPGATEWAY Çözümü
KEPGATEWAY, KEPHS‘ler ile kurum arasındaki bütünleşik bağlantı noktası ve KEP ileti alma/gönderme sürecinin
izleme, yönetim ve raporlama bileşenidir. Kurum’daki mevcut yazılımlar/uygulamalar ile etkileşim KEPGATEWAY
üzerinden gerçekleşir.
TÜRKKEP E-Fatura Hizmetleri
KEP Hizmet Sağlayıcısı olmasının yanı sıra, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nca
verilen E-FATURA HİZMET SAĞLAYICI (ÖZEL ENTEGRATÖR) yetkisini alarak, eFatura hizmetlerini uluslararası standartlara ve mevzuata tam uyumlu olarak
yasal geçerli ve güvenli şekilde vermektedir.
Aynı zamanda saklamacı kuruluş yetkisi ile Vergi Usul Kanunu kapsamında GİB’in
düzenlemelerine uygun e-Saklama Hizmetlerini de sağlamaktadır.
TÜRKKEP, e-Fatura hizmetinden yararlanmak isteyen şirketlere, muhasebe
yazılımlarının e-fatura entegrasyon çözümlerini de yaygın TÜRKKEP ÇÖZÜM
MERKEZLERİ (TÇM) ile yerinde sağlamakta ve eğitim, teknik destek ve bakım
hizmetleri vermektedir.
TÜRKKEP E-Defter Çözümleri
TÜRKKEP E-Defter Çözümleri
TÜRKKEP, E-FATURA Hizmet Sağlayıcı ve Saklamacı
Kuruluş yetkisinin yanında GİB’in düzenlemelerine
uygun E-Defter çözümü geliştirme ve onay alma
süreçini devam ettirmektedir.
TÜRKKEP, e-Defter uygulamalarını kullanmak
isteyen şirketlere, yaygın TÜRKKEP ÇÖZÜM
MERKEZLERİ (TÇM) ile yerinde kurulum ve
entegrasyon yaparak sağlamakta ve yerinde eğitim,
teknik destek ve bakım hizmetleri vermektedir.
Hizmet Üstünlüklerimiz
80 TÜRKKEP Başvuru Merkezi (TBM)
46 TÜRKKEP Çözüm Merkezi (TÇM )
TÜRKKEP BT Altyapısı
TÜRKKEP BT Altyapısı
TÜRKKEP BT Altyapısı
TÜRKKEP
REMSP
Infrastructure
E-mail Client - (KEP User)
App Middleware servers
Management & DB servers
Virtualization
Unified Computing
Network
Storage
Archive
TÜRKKEP BT Altyapısı
TÜRKKEP, yüksek performansa ve güvenliğe sahip ölçeklenebilir ve kolay
yönetilebilir altyapı ile hizmet vermektedir.
Kesintisiz Çalışan Servis ve Uygulama
Mimarisi, İş Sürekliliği, Verinin Bozulmama
Garantisi
Sanallaştırma, Sunucu, Storage, Networking
ve Güvenlik
Önceden entegre, test edilmiş, fiziksel ve
mantıksal kurulum yapılmış
Basit ve bütünleşik yönetim
Çözümler ile entegre
Uyumluluk testi yapılmış teknolojiler, ve
değişiklik yönetimi sağlanmış güncelleme
Tek noktadan kesintisiz destek
TÜRKKEP BT Altyapısı
TÜRKKEP, İstanbul ve Ankara şehirlerinde iki veri merkezi üzerinden
hizmetlerini sağlamaktadır.
Ankara FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) olarak tasarlanmıştır.
Her iki lokasyonda VCE VBLOCK Sistemleri kullanılmaktadır.
İstanbul – Ankara arasında 10GB/s hızına kadar arttırılabilecek fiber
network altyapısı bulunmaktadır.
İstanbul ve Ankara üzerinden müşterilerine hizmet verebilmek için, yine
10Gb/s hızına çıkabilecek internet altyapısına sahiptir.
Veri Merkezleri, Soğutma ve Enerji altyapısı olarak yedekliliği sağlanmış
bir mimariye sahiptir.
İki Veri Merkezi arasında online
replikasyon yapılmakta ve dataların bir
yedeği Ankara Veri Merkezine alınmaktadır.
Referanslar
Referanslar
29
Referanslar
30
Teşekkür Ederiz
Hayatınızı kolaylaştırır...

similar documents