Bt-majs

Report
Bt-majs
Foto: Adam Jones Adam63 (Own work) Corn for Sale - Sapanta – Romania [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0)], via Wikimedia Commons.
Världens produktion av
grödor (1000-tals ton)
Majs: en världsgröda
Sockerbetor
271645
Potatis
374382
Vete
704080
Råg
12949
Korn
134279
Ris
722760
Majs
883460
Sorghum (durra)
54198
Havre
22505
Källa: Jordbruksverkets statistikbok 2013
www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/JO01BR1301v3.pdf
Majs: vad gör vi av den?
Hur får man en bra skörd?
•
•
•
•
•
Sol (beror på molnighet & odlingsplats)
Vatten (regn & bevattning)
Koldioxid (tas ur atmosfären)
Näringsämnen (natur/konstgödsel)
Minimal konkurrens (med ogräs)
Hot mot en bra skörd:
• Angrepp från insekter
• Uttorkning &
Näringsbrist
• Ogräs (konkurrens)
Foto: Lars Plougmann (originally posted to Flickr as In the corn field) [CC-BY-SA-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)],
via Wikimedia Commons.
Pesticider: ska minska angrepp
• Insekticid = ämne, dödar insekter
• Kemisk bekämpning i majsodling:
• Biologisk bekämpning:
Bakterien Bacillus thuringensis
Video (danskt tal) om biologisk bekämpning med Bacillus thruingensis)
• Bekämpningsmedel kostar pengar men kan
öka avkastningen (minska förlusterna)
• Mängd skadeinsekter varierar mellan länder
Foto: CIMMYT via www.flickr.com/photos/cimmyt.
Bt-majs: en sort som
fjärilslarver inte gillar…
Fjärilslarver av arten majsmott
(Ostrinia nubilalis) äter normalt
gärna på majsplantor
•
•
•
•
”Bt”? Bakterien Bacillus thuringensis har en
…bakteriegen för ”kristallproteiner” (Cry- proteiner)
Bt-majs med bakteriegen bildar Cry-protein (i hela växten)
Cry-proteinerna skadar insekterna
Foto: Keith Weller. European corn borer, Ostrinia nubilalis (Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture
K7834-3, via Wikimedia commons)
Bt-gen minskar angrepp av insekter
Bt-planta
Jordnötsplantor som har
utsatts för fjärilslarver
Vanlig planta
Foto: Herb Pilcher. Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture (ID K8664-1 & K8664-2) via Wikimedia commons.
Bt-majs odlas i Europa
• Företaget Monsanto´s Bt-majs MON810
• Spanien största odlaren sedan 1998

similar documents