Lektion 1 - Luk Samfundet Op

Report
Politik og medier
Lektion 1
Medierne og den politiske dagsorden
Dagsorden
1. Evt.: Tjek på lektien?
2. Medierne og den politiske dagsorden
(+ øvelse)
3. Politiske diskurser (+ øvelse)
Hvad var svært?
• Medierne
• De tre dagsordener:
– Den politiske dagsorden
– Mediernes dagsorden
– Befolkningens dagsorden
• Politiske diskurser
• Priming
• Framing
Øvelse 1
Undersøg gruppe- eller parvis, hvad der dominerer
mediernes dagsorden(er) lige nu ved at finde den politiske
tophistorie på henholdsvis
www.dr.dk, www.tv2.dk, www.politiken.dk,
www.berlingske.dk, www.jp.dk, www.bt.dk, www.eb.dk
Medie
Dagsorde
n
DR
TV2
Politiken
Berlingske
Tidende
JyllandsPosten
BT
Ekstra
Bladet
Medierne i det politiske system
• Medierne = vigtigste bindeled mellem
politikere og befolkning
• Medierne har også deres egen dagsorden
Medierne i det politiske system
De tre dagsordener
Politiske diskurser
• Diskurs = måden man taler om noget på
• Politiske diskurser = måden et politisk emne
beskrives og forstås på
• Politisk kommunikation = kamp mellem
forskellige måder at beskrive og forstå
politiske emner og personer på
Undersøgelse af diskurser 1
• Diskursens meningshorisont = hvilken
beskrivelse og forståelse giver diskursen af et
politisk emne?
• Se efter de vigtigste:
– Begreber
– Påstande
– Antagelser
– Argumenter
Negativ indvandringsdiskurs
Kriminalitet
Indvandring
= problem
Ghetto
Burka
Positiv indvandringsdiskurs
Nødvendig
arbejdskraft
Indvandring
= gevinst
Danmark
forberedes på
globaliseringen
Nye traditioner
og madvaner
Øvelse 2
Undersøg, hvilken diskurs der kommer til
udtryk i den sag på mediernes dagsorden,
som I fandt før.
Udfyld én af figurerne på de næste to slides.
Negativ diskurs
Positiv diskurs
Undersøgelse af diskurser 2
• Diskursens handlingshorisont: Hvilke politiske
handlinger forekommer acceptable eller
uacceptable ifølge diskursen?
Diskussion i klassen
Diskuter med udgangspunkt i et eller
flere af de undersøgte emner, hvilke
politiske handlinger der ifølge diskursen
er ”fornuftige” eller ”ufornuftige”

similar documents