Végh József előadása - Art

Report
Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter
H-4400, Nyíregyháza, Selyem utca 21
1. Cluster (angol):
jelentése csoport, fürt
2. Klaszter:
az egyenként kis szervezetek együttesen
nagyobb tudást, kapacitást képesek
koncentrálni, ami olyan megnövekedett
piaci mozgásteret jelenthet számukra,
amit külön-külön nem tudnának elérni.
3. Előnyök:
• nagyobb léptékű feladatok lehetősége
• hatékony együttműködés
• komplexen hasznosítható
kapcsolatrendszer
• folyamatos piaci cégvezetési
információk, továbbképzések
• közösséghez tartozás
4. Típusai:
• fejlődő
•akkreditált
Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter
H-4400, Nyíregyháza, Selyem utca 21
a klaszter életében
Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter
H-4400, Nyíregyháza, Selyem utca 21
Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter
H-4400, Nyíregyháza, Selyem utca 21
A R T V I TA L K f t .
TOP TEAM Kft.
NYÍR-PROGRESS Kft.
KÖ R É P T E RV Kft.
KÖZ MŰ T E RV - M’93 Kft.
FUNDAMENT-S’ Bt.
EUROST HUNGARY Bt.
DOPPELKft.
P O R TÁ L - I N F O K f t .
TERMOIDEÁL Bt.
P Á LY Á Z A T I P R O J E K T I R O D A K f t .
STEEL-SOFT Kft.
V K C I N G AT L A N F E J L E S Z T Ő K f t .
K I S Z E L O V I C S É S TÁ R S A K f t .
KUBO-NET Kft.
DEMETERV Kft.
Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter
H-4400, Nyíregyháza, Selyem utca 21
Komplex építőipari tervezés
Épületvillamosság
Épületgépészet
Közmű- és úttervezés
Közmű- és úttervezés
Műszaki ellenőrzés, lebonyolítás
Stratégiai és pénzügyi tanácsadás
Közmű- és úttervezés, műszaki ellenőrzés
Elektromos és hírközlési tervezés
Épületgépészeti tervezés, műszaki ellenőrzés
Pályázatkészítés, közbeszerzés, projektmenedzsment
Tartószerkezeti tervezés, szakértés
Megújuló energiák hasznosítása
Településtervezés
Tűz- és vagyonvédelmi rendszerek tervezése
Közmű- és úttervezés, műszaki ellenőrzés
Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter
H-4400, Nyíregyháza, Selyem utca 21
Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter
H-4400, Nyíregyháza, Selyem utca 21
Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter
H-4400, Nyíregyháza, Selyem utca 21
Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter
H-4400, Nyíregyháza, Selyem utca 21
Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter
H-4400, Nyíregyháza, Selyem utca 21
Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter
H-4400, Nyíregyháza, Selyem utca 21
„Szociális bérlakás-együttes beépítési és környezetalakítási javaslatának
elkészítése, Ócsa” Ötletpályázat 2011– Megvétel
„Budapest, XV. Kerület újpalotai lakótelep Fő terének környezetalakítása és az itt lévő
Újpalotai Közösségi Ház fejlesztése, nagyarányú bővítése” Ötletpályázat 2011– Megvétel
„Berettyóújfalu Város településközpont rehabilitációja” Pályázati terv 2009 – Kiemelt
megvétel
„Pécs, Indóház tér és környéke rendezése” Nemzetközi tervpályázat 2008– II. helyezés
„Nyíregyháza-Érkerti lakótelep közterületeinek rehabilitációja” Pályázati terv 2008–
Megosztott II. helyezés
„Nyíregyháza-Sóstófürdő központjában üdülőfejlesztés” Ötletpályázat 2008– I.
helyezés
folyt.
Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter
H-4400, Nyíregyháza, Selyem utca 21
„Gödöllő, Szabadság tér alatt létesítendő mélygarázs és felszínen kialakítandó
városi tér megvalósítása” Pályázati terv 2008– II. helyezés
„Celldömölk Élménypark” Tervpályázat 2007– Megvétel
„Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centrum Műszaki Kar épület
rekonstrukciója” Tervpályázat 2007 – Megvétel
„Nyíregyháza-Jósaváros közterületeinek humanizálása” Pályázati terv 2006– II. helyezés
„Nagykálló főterének rehabilitációja” Pályázati terv 2006– II. helyezés
„Nyíregyháza belvárosi tereinek rehabilitációja” Tervpályázat 2005– Megvétel
Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter
H-4400, Nyíregyháza, Selyem utca 21
•
szinten tartás, a gazdasági helyzet remélt javulásával mértéktartó növekedés
•
regionális és országos szintű aktivitás kiemelten kezelve a közvetlen működési területet
•
tevékenységi és partneri kör bővítése, (rugalmas alkalmazkodás a piaci igényekhez)
•
határmenti térségben rejlő lehetőségek jobb kihasználása
•
külföldi érdekeltségek részére végzett tevékenység erősítése
•
munkavégzés külföldi helyszíneken, magyar export ösztönző támogatásokra építve és külföldön
már aktív magyar fővállalkozókkal együttműködve
•
új piaci szegmensek feltárása
•
akkreditált klaszteri cím megszerzése
•
klaszterek együttműködésében, pályázati kiírásokban rejlő lehetőségek jobb kihasználása
•
önképzések, továbbképzések segítségével élenjáró tudás és szakértelem biztosítása
•
aktív tevékenység kifejtése az építész, mérnök és urbanista szakma életében
Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter
H-4400, Nyíregyháza, Selyem utca 21
Racionális célunk: talpon maradni.
Emocionális célunk: embernek maradni.
„A klaszter filozófiája szerint a munka, az alkotás ad
tartalmat életünknek, amivel reményünk szerint egy
felemelkedőben lévő térséget és országot építjük, az
itt élő, dolgozó embereket szolgáljuk. Minden más
szempont csak ezután következhet.”
„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az
emberek ügye felé fordulunk.”
Márai Sándor – Füveskönyv – „Az élet értékéről”
Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter
H-4400, Nyíregyháza, Selyem utca 21
Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter
H-4400, Nyíregyháza, Selyem utca 21

similar documents