Slayt 1

Report
Eğitimde Fatih Projesi
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
AĞ ALTYAPISI KURULUMUNDA
OKUL YÖNETİMLERİNİN
DİKKAT ETMESİ GEREKLİ KONULAR
30.03.2012
BT’nin Eğitime Entegrasyon Aşamaları
İdari
Hizmetlerde
Kullanılmak
Üzere Her
Okula Bir
Bilgisayar
Her Okula Bir
Bilgisayar
Laboratuvarı
Sınıf İçinde
BT Kullanımı
Her
Öğrenciye
E-Kitap
(Tablet
Bilgisayar)
Eğitimde FATİH Projesinin Uygulanması
Projenin 3 + 2 yılda
bitirilmesi
öngörülmektedir.
Projenin aşamalarının izlenmesi
ve değerlendirilmesi yapılacaktır.
Proje 2011 – 2014
tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
2. Yıl - İlköğretim
Okulları (I ve II.
Kademe)
• Ortaöğretim
kurumları
1. Yıl - Ortaöğretim
Okulları
• İl ve İlçe
Merkezindeki
İlköğretim
Okullar
• 1 – 5. sınıflar
• Okul Öncesi
3. Yıl - İlköğretim
Okulları (I. Kademe)
ve Okul Öncesi
Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni
Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni
2011 Yılı Kurulum Planlaması
Kurum Sayısı
Etkileşimli Tahta
3.657
84.921
Doküman Kamera Sayısı
3.657
A4 Yazıcı
1.211
A3 Yazıcı
2.446
Uzaktan Hizmetiçi Eğitim Merkezi
110
Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması
42U Ana Bina Kabinet
26U Ek Bina Kabinet
Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması
Sistem Odalarına Konumlandırılacak Aktif Cihazlar
Dersliklere Konumlandırılacak Bağlantı Prizi
Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması
Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması
EBA (Eğitim Bilişim Ağı)
Eğitim içerikleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgelerin,
dökümanların içinde bulunacağı, öğretmen ve öğrencilerin
elektronik içeriklere kolayca ulaşabileceği interaktif eğitim
portalı
http://eba.meb.gov.tr
e-İçeriklerin Sağlanması ve Yönetilmesi Bileşeni
FATİH Projesi kapsamında eğitim – öğretimin hizmetine sunulacak e-İçerikler;
Etkileşimli e-Kitap, animasyon, video, sunu, e-Sınav, eğitsel oyunlar, interaktif
haritalar…vb türlerde bilgi nesneleri ve öğrenme nesnelerinden oluşacaktır.
Yardımcı birer ders materyali olarak sınıflarımızda öğretimi desteklemek amacıyla
kullanılacaktır.
Okullarımızdaki öğretmenlerimiz ve içerik sağlayıcı firmalar tarafından
üretileceklerdir.
Sununun Amacı
Bu sunu ;
Eğitimde [email protected]İH Projesi kapsamında
17 ilde 52 pilot okulda yapılan ağ altyapı kurulumlarında
çok sık karşılaşılan sorunların tekrar etmemesi için 2.
Pilot kapsamında kurulumu yapılacak olan 102 okula ve
bundan sonraki kurulumlara rehberlik etmesi amacıyla
hazırlanmıştır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
12
Projede neden Metal Tavalar kullanıldı ?
Proje kapsamında plastik kablo kanalı ile kurulumu gerçekleştirilen pilot okul resimleri
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
13
Projede neden Metal Tavalar kullanıldı ?
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ait bina resimlerdir.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
14
Projede neden Metal Tavalar kullanıldı ?
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ait bina resimlerdir.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
15
Sistem Odası Yerinin Tespiti
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
16
Sistem Odasının İçeriği
100 cm
100 cm
210 cm
Ana Bina
42U Kabinet
140 cm
Ek Bina
26U Kabinet
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
17
L Konsol ve Tij Nedir ?
L Konsol
Tij
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
18
Metal tavaları taşıyan L konsollar arası mesafe
maksimum 125 cm olacaktır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
19
L konsollar ile metal tavalar birbirine 2 civata ile bağlanmalıdır.
Eksik civata kullanılmamalıdır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
20
Metal tava üzerinde taşınan elektrik ve data kablolarının maksimum 150 cm
aralıklarla elektrik ve data kablolarını metal tavanın iki ayrı kenarına
istifleyecek şekilde klipslenmesi gerekmektedir.
150 cm boyunca data ve elektrik klipslemesi görülmemektedir.
Data ve elektrik kabloları içiçe gidiyor
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
21
Duvar geçişlerinde spiral boru kullanılmalıdır.
Spiral kullanımı uygun olmakla beraber
duvara verilen zarar alçı ile kapatılmalıydı.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
22
Buat giriş-çıkışlarında spiral boru kullanılmalıdır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
23
30 cm'den fazla
Metal tava veya plastik kablo kanalı kullanmadan kabloların spiral
içerisinde ilerleyebileceği mesafe 30 cm.’den fazla olmamalıdır.
30 cm'den fazla
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
24
Metal tavadan dersliğe ve sistem odasına giriş esnasında
spiral boru veya plastik kanal kullanılmalıdır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
25
Kanal ve tava güzergahına denk gelen okulun önceden çekilmiş
çeşitli kabloları kanal veya tava içerisine alınmalıdır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
26
Metal tavaların sonlandırma aparatları takılmalıdır.
Orijinal olmayan aparatlar kullanılmamalıdır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
27
Metal tavalar tavana yakın mesafeye monte edilecektir.
Kolon geçişleri 45º'lik açılarla iniş-çıkış yaparak uygun yüksekliğe
çıkarılacaktır.Elektrik güzergahına denk gelen tavaların ise duvara L konsolla monte
edilmek yerine tavandan tijlerle taşınması uygun olacaktır .
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
28
Metal tavalar tavana yakın mesafeye monte edilecektir.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
29
Tavanda kolonlar bulunması durumunda izlenecek yol…
Kolonlar arası mesafe ne olursa
olsun tavana yakın mesafeden
döşenen tavalar kolonları 45 lik
açılarla iniş-çıkış yaparak geçecek
ve koridor boyunca ilerleyecektir.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
30
Duvarda kirişler bulunması durumunda izlenecek yol…
Kiriş sayısının çok olduğu
koridorlarda
tavandan
inilen tijler vasıtasıyla metal
tavaların montajı duvardan
uzak noktaya yapılabilir.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
31
Metal tavaların karşı koridora geçişi veya kolon geçişi esnasında orijinal
aparatları ile 45º'lik açıyla gerekli iniş-çıkış işçiliği uygulanmalıdır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
32
Metal tavaların karşı koridora geçişi veya kolon geçişi esnasında orijinal
aparatları ile 45º'lik açıyla gerekli iniş-çıkış işçiliği uygulanmalıdır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
33
Metal tava kapakları tam olarak kapatılmalıdır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
34
Metal tavalarda kullanılan civatalar düz olarak takılmalıdır.
Metal tavalar döşendikten sonra kabloların çekildiği düşünülürse ters takılan
civataların keskin kısımları kabloların dış yüzeylerine zarar verebilir.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
35
Metal tavaların kesilen yüzeyleri taşlanmalı ve koruma önlemi
alınarak kabloların dış yüzeylerine zarar vermesi engellenmelidir.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
36
Metal tavaları taşıyan L konsol ve tijler; tavan ve duvarda
önceden açılan deliklere düzgün olarak vidalanmalıdır.
Sonlandırma aparatı örnek değildir
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
37
Metal Tavaların Topraklanması
Tavaya toprak hattı çekilmiş ancak bağlantısı yapılmamış
Kattaki her saç tava grubu ayrı ayrı topraklanmalıdır.
Metal tava topraklamasının yapıldığı nokta/noktalar
kat planı üzerinde işaretlenecektir.
Koridor boyunca hiç toprak hattı çekilmiştir.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
38
Sistem odası uygun bir yer olarak seçilmeli veya seçilen mekan
sistem odası için uygun hale getirilmelidir.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
39
Aktif cihazların kabinet içerisindeki sıralaması
tanımlanan işe uygun yapılmalıdır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
40
Aktif cihazların kabinet içerisindeki sıralaması
tanımlanan işe uygun yapılmalıdır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
41
Patch cordların kabinet içerisindeki dizaynında kabinetin dikey
organizerları kullanılmaldır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
42
Üretici firma tarafından kabinetlerle birlikte gönderilen tüm
dahili aksesuarların montajı yapılmalıdır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
43
Çekilen tüm data uçlarına ait test raporları
okul idareleri ile paylaşılmalıdır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
44
Bağlantı prizleri, patch paneller ve enerji panoları üzerindeki
etiketlemeler tanımlanan işe uygun yapılmalıdır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
45
Çekilen tüm data uçlarının okul kat planları üzerinde dağılımını gösteren
çizimler ve firma iletişim bilgileri kabinet kapaklarına asılmalıdır.
Kabinet Kapağı ( Dış )
Kabinet Kapağı ( İç )
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
46
Topraklama ölçümleri
Megger cihazı ile belirlenen standartlarda yapılmalıdır.
Megger Cihazı
Dijital AVOmetre
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
Analog AVOmetre
47
Elektrik panolarında ve buatlarda kablo bağlantılarında
klemens, kablo yüzüğü ve pabuç kullanılmalıdır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
48
Elektrik panolarındaki işçilik
kablo takibi yapmaya elverecek şekilde olmalıdır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
49
Enerji panolarında yedek linye sigortaları bırakılmalıdır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
50
Linye sigortalarının sınıf girişlerinde kullanılan buatlarla
ilişkilendirilerek buatlara da etiket yapıştırılması gerekmektedir.
Linye : Pano ile buat arasındaki elektrik hattı
LT5 : Linye – Tahta 5
LP5 : Linye – Priz 5
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
51
Enerji panolarının gerektiğinde kolayca müdahale edilebilecek
yükseklikte monte edilmelidir.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
52
Türk Telekom tarafından sistem odasına çekilen fiber optik kablonun zeminde
rulo halinde veya duvarda sarkarak kabinete kadar ilerlememelidir.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
53
Plastik kanal montajındaki işçilik tanımlandığı gibi yapılmalıdır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
54
Plastik kanal montajında vida aralıkları 25 cm'den fazla
olmayacaktır.
Kurulumlarda bağlantı prizi ile etkileşimli tahta arasındaki yatayda döşenen birkaç
metrelik plastik kablo kanalının montajında 25 cm. aralıklarla altlı-üstlü 2’şer vida
kullanılacaktır.
Bunun dışındaki noktalarda ise 25 cm aralıklarla çapraz şekilde vida 1 vida
kullanılacaktır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
55
Derslik ve idari odalarda
plastik kanal aparatları eksiksiz kullanılmalıdır.
56
Bağlantı prizi dikey şekilde monte edilecektir.
* Yatay şekilde monte edilen bağlantı prizinin kesilen alt kısmı taşlanmadığı için öğrenciler
için tehlike oluşturmaktadır.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
57
Buatlar sadece derslik girişine monte edilecektir.
*
Koridor sonundaki derslik haricinde tüm derslik girişlerinde buat olması
gerekmektedir. ( 2 dersliğe 1 buat veya 3 dersliğe 1 buat tahsis edilmeyecektir.)
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
58
BT sınıflarının iç ağını okulun yeni ağına bağlamak amacıyla BT sınıflarındaki
duvar tipi kabinetlerin altına fazladan 2 data ucu daha çekilmelidir.
* Tüm BT sınıflarına toplam 4 adet data ucu çekilecektir.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
59
Derslikler arasında duvar geçişi yapılabilir.
* Aynı duvarın 2 yüzüne birden Bağlantı prizi veya data prizi montajı yapılacak
durumlarda bir sınıftan diğerine duvar geçişi yapılarak en az plastik kanal kullanımı
sağlanabilir. Bu duruma uygun yapılan idari birimlerde ise RJ 45 faceplate kullanmak
zorunludur.
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
60
Bağlantı Prizi ve Etkileşimli Tahta Prizi Montajı
Altyapı Kurulum Bilgi Notları
61
Eğitimde Fatih Projesi
TEŞEKKÜR EDERİZ…
Sunumu indirmek için
http://www.bilisimaydin.com/fatihsunu.pptx
Altyapı Kurulum Bilgi Notları

similar documents