Kommuneplanens arealdel 2015 - 2016

Report
Kommuneplanens arealdel 2015 – 2026
Sarpsborg kommune
Åpent møte «Opstad vest» 02.12.2014
Arealplanlegger Hege Hornnæs
Hva er en
kommuneplanens arealdel?
■ Verktøy for å realisere kommunens mål
■ Overordnet arealplan – kart og bestemmelser
BRUK
VERN
■ Eies av alle – medvirkning
www.sarpsborg.com/arealplan
Kalnes
sykehus
Utkast til kommuneplanens arealdel 2015 - 2026
Kalnes vgs
Eidet
Hasle
Sarpsborg
marka
Tunevannet
Grålum
Opstadfeltet
Glengshølen
Hafslundsøy
Tunejordet
Vister
Kampenes
Sentrum
Langemyr
Greåker vgs
Alvim
Hafslund
Borregård
Borgen
Isesjø
Greåker
Bede/Navestad
Sandbakken
Trafikkavvikling
Sarpsborg vest
■ Ikke forsvarlig å overføre mer trafikk på
dagens veisystem i Sarpsborg vest (nord
for fv 109, vest for Grålum) enn hva
gjeldende arealplaner legger opp til.
■ Trafikkmodeller viser liten ny
gjennomgangstrafikk p.g.a sykehuset.
Trafikkavvikling Sarpsborg vest
PØ1 - sak 126/14
■ Ikke noe alternativ å utvide Moaveien
■ Ikke noe alternativ å utvide Opstadveien
■ Trasé for ny fv 114 gjennom Greåkerdalen
videreføres på plankartet
■ Realisering av boligområdene Vister/
Skredderberget og Opstadfjellet ligger
langt frem
1PØ
- Plan og økonomiutvalget,
formannskapet i Sarpsborg kommune
Takk for meg!

similar documents